1. Mobilitat Internacional Doctorat
 2. Mobilitat Erasmus Màster

1. Mobilitat Internacional de Doctorat 2017

Tramitació de la convocatòria: llistes i publicacions

Resolució d'adjudicació de beques

Llista definitiva de beneficiaris

Llista d'espera definitiva

Llista definitiva d'exclosos

------------------------------------

Llista provisional de beneficiaris i Llista d'espera provisional (19/06/2017)

Els estudiants i estudiantes que consten en la llista de beneficiaris han d'acceptar la beca presentant el Conveni de Subvenció Erasmus+ per a pràctiques en el cas de la beca "modalitat A" (Erasmus) o el document d'acceptació en el cas de la beca "modalitat B" (Internacional). En els dos casos, s'ha de presentar el document original amb signatura manuscrita. Termini de presentació fins el 20 de juliol de 2017

Acceptació Modalitat A -Erasmus- Conveni de Subvenció (Annex IV-A)

Acceptació Modalitat B -Internacional- Document d'acceptació

Nota Informativa: sol·licitud admesa significa que la documentació està correcta i que la sol·licitud passa a la fase de baremació; sol·licitud no admesa significa que la documentació necessita ser esmenada o completada per a passar a la fase de baremació. La baremació i la concessió de la beca estan previstes per a finals de juny.

Llista provisional de sol·licituds admeses (30/05/2017)

Llista de sol·licituds provisionalment no admeses (30/05/2017)

Convocatòria de Beques de Mobilitat Internacional de Doctorat per a l'any 2017

L’objecte de la present convocatòria és la concessió de beques per a estudiants i estudiantes de programes de doctorat regulats pel Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, per a realitzar estades que completen l´activitat específica de mobilitat del programa de doctorat corresponent.

         Documents Modalitat A:

        Annex II-A, Annex III-A, Annex IV-A, Annex V-A, Annex VI-A, Annex VII-A

         Documents Modalitat B:

       Annex II-B, Annex III-B,Annex V-B, Annex VI-B, Annex VII-B

Termini

Sol·licituds

 • La sol·licitud i la documentació requerida es presentaran exclusivament mitjançant: ENTREU. Es pot accedir amb l'usuari i la contrasenya de correu de la Universitat.

Convocatòria Mobilitat Internacional de Doctorat 2015-16

L’objecte de la present convocatòria és la concessió de beques per a estudiants de programes de doctorat regulats pel Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, per a realitzar estades que complete l´activitat específica de mobilitat del programa de doctorat corresponent.

         Documents Modalitat A:

        Annex II-A, Annex III, Annex IV, Annex V-A, Annex VI-A, Annex VII-A

         Documents Modalitat B:

       Annex II-B, Annex V-B, Annex VI-B, Annex VII-B

Termini

 • des del 16 de novembre de 2015  fins al 8 de gener de 2016, inclòs.

Sol·licituds

 • La sol·licitud i la documentació requerida es presentaran exclusivament mitjançant: ENTREU. Es pot accedir amb l'usuari i la contrasenya de correu de la Universitat.

Resolució de concessió

Resolució de concessió de les beques de mobilitat internacional de doctorat curs 2015-16 (llistat de beneficiaris i exclosos).

Segona resolució de concessió de les beques de mobilitat internacional de doctorat curs 2015-16 (llistat de beneficiaris i exclosos).

Convocatòria Mobilitat Internacional de Doctorat 2014-15

         Documents Modalitat A:

          Annex II-A, Annex III, Annex IV, Annex V-A, Annex VI-A, Annex VII-A

         Documents Modalitat B:

         Annex II-B, Annex V-B, Annex VI-B, Annex VII-B

Termini

 • des de l'1 d'abril fins al 15 de maig de 2015, inclòs.

Sol·licituds

 • La sol·licitud i la documentació requerida es presentaran exclusivament mitjançant: ENTREU. Es pot accedir amb l'usuari i la contrasenya de correu de la Universitat.

Resolució de concessió

Resolució de concessió de les beques de mobilitat internacional de doctorat curs 2014-15 (llistat de beneficiaris i exclosos).

 

2. Mobilitat Erasmus Màster

Convocatòria Erasmus Màster 2017-2018

La present convocatòria vol oferir als estudiants matriculats en Màsters Oficials de la Universitat de València la possibilitat de realitzar una estada d'estudis en universitats europees, amb les quals hi haja signat un conveni de màster de mobilitat, per al segon semestre del  curso acadèmic 2017/2018. 

Taula d'equivalències d'idioma

Termini

 • Fins al 5 d' octubre de 2017, inclusivament.

Sol·licituds

La sol·licitud i la documentació requerida es presentaran exclusivament a través de: ENTREU. Es pot accedir per mitjà de l'usuari i la contrasenya de correu de la Universitat.

Resolució d'adjucació Beques Erasmus Màster 2017-2018 Segon Semestre

Termini per a acceptar la Beca Erasmus Master 2017-2018: 10 de novembre de 2017.

Documents útils

Formalitza el teu Contracte d'Estudis (Learning Agreement) en format word amb el Director/a del teu màster i el Conveni de Subvenció .Debes omplir-los abans d'anar-te'n i  presentar una còpia  en el Servei de Relacions Internacionals i Cooperació.

Per a la resta de documents consulta l'enllaç http://links.uv.es/OlMas8w sobre "Documents Útils - Curs actual".

Convocatòria Erasmus Màster 2016-17

La present convocatòria pretende oferir als estudiants matriculats en Màsters Oficials de la Universitat de València la possibilitat de realitzar una estada d'estudis en universitats europees, amb les quals haja firmat un conveni de màster de mobilitat, per al segon semestre del  curso acadèmic 2016/2017. 

Correcció d'errades

Taula d'equivalències d'idioma

Termini

 • Fins al 10 d' octubre de 2016, inclusivament.

Sol·licituds

La sol·licitud i la documentació requerida es presentaran exclusivament a través de: ENTREU. Es pot accedir per mitjà de l'usuari i la contrasenya de correu de la Universitat.

Resolució del Programa Erasmus Màster 2n quadrimestre 2016-17 (llistat de beneficiaris i exclosos).

Termini per a acceptar la Beca Erasmus Master 2016-2017: 9 de desembre de 2016.

Documents útils

Formalitza el teu Contracte d'Estudis (Learning Agreement) en format word amb el Director/a del teu màster i el Conveni de Subvenció .Debes omplir-los abans d'anar-te'n i  presentar una còpia  en el Servei de Relacions Internacionals i Cooperació.

Per a la resta de documents consulta l'enllaç http://links.uv.es/OlMas8w sobre "Documents Útils - Curs actual".

 

Convocatòria Erasmus Màster 2015-16

L’objecte de la present convocatòria és la concessió de beques per a estudiants de màster en l’àmbit europeu per tal de possibilitar la realització d'un semestre en altres universitats, basat en els acords bilaterals signats entre la Universitat de València i les universitats sòcies en el marc del Programa Erasmus+.

Taula d'equivalències d'idioma

Termini

 • fins al 8 d'ctubre de 2015

Sol·licituds

 • La sol·licitud i la documentació requerida es presentaran exclusivament mitjançant: ENTREU. Es pot accedir amb l'usuari i la contrasenya de correu de la Universitat.

Resolució del Programa Erasmus Màster 2n quadrimestre 2015-16 (llistat de beneficiaris i exclosos).

Termini per a acceptar la Beca Erasmus Master 2015-2016: 11 de desembre de 2015.

Documents útils

Formalitza el teu contracte d'estudis (Learning Agreement) en format word amb el Director/a del teu màster. El contracte d'estudis incial hauràs de cumplimentar-lo abans de marxar i has de presentar una còpia del Contracte d'Estudis i del del Conveni de Subvenció (veure més avall) en el Servei de Relacions Internacionals.

Per a altres documents consulta el link http://ir.uv.es/B7m0ezd  sobre “Documents Útils” per realitzar la tramitació de documentació necessària abans, durant i després de l'estada de mobilitat.

Suport Lingüístic Erasmus + curs 2015-2016

En el programa Erasmus+ els estudiants i estudiantes que participen en una acció de mobilitat Erasmus Estudis (Grau o Màster) o Erasmus Pràctiques han de realitzar tests de coneixements de l'idioma de docència de la universitat de destinació i, en alguns casos, se'ls oferirà un curs de coneixements en aquesta llengua.

Convocatòria Erasmus Màster 2014-15

Taula d'equivalències d'idioma

Termini

 • fins al 17 d'ctubre de 2014

Sol·licituds

 • La sol·licitud i la documentació requerida es presentaran exclusivament mitjançant: ENTREU. Es pot accedir amb l'usuari i la contrasenya de correu de la Universitat.

Resolució de concessió

Resolució del Programa Erasmus Màster 2n quadrimestre 2014-15 (llistat de beneficiaris i exclosos).

Termini per a acceptar la Beca Erasmus Master 2014-2015: 5 de desembre de 2014.

Documents útils

Formalitza el teu contracte d'estudis (Learning Agreement) en format word amb el Director/a del teu màster. El contracte d'estudis incial hauràs de cumplimentar-lo abans de marxar i has de presentar una còpia del Contracte d'Estudis i del del Conveni de Subvenció (veure més avall) en el Servei de Relacions Internacionals.Esquema de la gestió i terminis del contracte d´estudis (Learning Agreement)

Per a altres documents consulta el link http://ir.uv.es/B7m0ezd  sobre “Documents Útils” per realitzar la tramitació de documentació necessària abans, durant i després de l'estada de mobilitat.

Suport Lingüístic Erasmus + curs 2014-2015

En el programa Erasmus+ els estudiants i estudiantes que participen en una acció de mobilitat Erasmus Estudis (Grau o Màster) o Erasmus Pràctiques han de realitzar tests de coneixements de l'idioma de docència de la universitat de destinació i, en alguns casos, se'ls oferirà un curs de coneixements en aquesta llengua.

Per al curs 2014-2015 està limitat als estudiants que s'hi incorporen a partir de l'1 de gener de 2015 i a les llengües següents: anglés, francés, alemany, italià i neerlandes.

Informació detallada del Suport Lingüístic Erasmus+ 

 

Convocatòria 2013-14

Resolució del Programa Erasmus Màster 2n quadrimestre 2013-14 (llistat de beneficiaris i exclosos).

Termini

 • fins al 16 d'ctubre de 2013

Sol·licituds

 • La sol·licitud i la documentació requerida es presentaran exclusivament mitjançant: ENTREU. Es pot accedir amb l'usuari i la contrasenya de correu de la Universitat.

 

Convocatòria 2012-13

Beques Erasmus Bancaixa Màster 2012-13

Llista de benefiaciaris de la Beca Erasmus Bancaixa Màster 2012-13

Imprés d'acceptació de la beca

Els beneficiaris hauran de lliurar en el Servei de Relacions Internacionals i Cooperació el imprés d'acceptació de la Beca Erasmus Bancaixa juntament amb una fotocòpia de la llibreta de Bankia on es farà efectiu l'ingrés de la beca.

Termini

 • del 14 al 27 de desembre de 2012

Poden optar a aquestes beques els estudiants i les estudiantes que tenen adjudicada un beca de mobilitat Erasmus Màster per al curs 2012-2013.

Bases de la convocatòria

Accés a la sol·licitud

Resolució del Programa Erasmus Màster 2n quadrimestre 2012-13 (llistat de beneficiaris i exclosos). Detectada una errada en la resolució publicada amb data 19/11/2012, es publica versió actualitzada amb data 14/12/2012

Termini

 • fins al 18 d'ctubre de 2012

Sol·licituds

 • La sol·licitud i la documentació requerida es presentaran exclusivament mitjançant: ENTREU. Es pot accedir amb l'usuari i la contrasenya de correu de la Universitat.

 

Convocatòria 2011-12

Llistat de beneficiaris de la Beca Erasmus Bancaixa Màster 2011-12

Oberta la convocatòria per a que els estudiants beneficiaris del programa Erasmus Màster sol·liciten la Beca Erasmus Bancaixa Màster 2011-12

Resolució del Programa Erasmus Màster 2n quadrimestre 2011-12 (llistat de beneficiaris, exclosos i estudiants en llista d'espera)

El termini per a presentar sol·licituts estarà obert fins al 20 de desembre de 2011.

Annex I: Bases reguladores de la convocatoria
Annex II: Formulari de Sol·licitud
Annex III: Taula de equivalencies d'Idiomes
Annex IV: Màsters i Destinacios

Sols poden ser beneficiaris d'aquest programa els estudiants matriculats en alguns del  Masters Oficials inclosos en el Anex IV i per a les destinacios incloses en el esmentat Anex.

 

 

 
Aquesta pàgina web utilitza cookies pròpies i de tercers amb fins tècnics , d'anàlisi del trànsit per facilitar la inserció de continguts en xarxes socials a petició de l'usuari . Si continua navegant , considerem que accepta el seu ús . Per a més informació consulte la nostrapolítica cookies