Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Medicina i Odontologia Logo del portal

La Comissió Econòmica és l’òrgan consultiu i assessor de la Junta de Centre en matèria econòmic-pressupostària. Són funcions de la Comissió Econòmica:

  • Informar a la Junta de Centre sobre la proposta de distribució del pressupost anual de la Facultat.
  • Informar a la Junta de Centre sobre la liquidació del pressupost anual de la Facultat.
  • Informar sobre les necessitats d’infraestructura i d’equipament per al funcionament de la Facultat.
  • Aquelles altres que li puga assignar la Junta de Centre.
Nom Categoria
Chorro Gascó, Francisco Javier President
Alandi Palanca, Mavi Administradora
Sabater Orti, Luis PDI
Boix Ferrero, Javier PDI
Escudero García, Amparo PDI
Aparicio Bellver, Luis PDI
Iborra Sabater, Amparo PAS
Sánchez-Migallón Quevedo, Carlos Estudiant
Ortíz Salvador, Pedro Estudiant