Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Medicina i Odontologia Logo del portal

Entre altres funcions, ès l’encarregada de:

  • Coordinar i promoure les activitats de movilitat acadèmica de les titulacions del centre
  • Proposar convenis de movilitat per a les titulacions del centre.
  • Es reuneix de forma ordinaria mensualment.

                        

Composició:

Guillermo Sáez Tormo President i Coordinador de mobilitat del centre i del Grau en Medicina
Leopoldo Forner Navarro Coordinador de mobilitat del Grau en Odontologia.
Mavi Alndí Palanca Administradora del centre
Miguel Tortajada Girbés Coordinador Intercanvi en Hospitals
Juan Luis Huguet Carmona Estudiant

 

Amb veu pero sense vot:

Fernando Ortiz García PAS
Amparo Pons Ballesta PAS