Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Medicina i Odontologia Logo del portal

El Comitè de Qualitat del centre és l’òrgan que desenvolupa les tasques de planificació i seguiment del SGIC, actuant com un dels vehicles de comunicació interna de la política, objectius, plans, programes, responsabilitats i assoliments d’aquest sistema. Vetlarà perquè s’assolisquen les propostes de millora plantejades en els diferents processos d’avaluació institucional i orientarà el procés d’acreditació de les titulacions.

Nom Categoria
Segarra Irles, Gloria Presidenta
Ruiz Sauri, Amparo Vicedegana
Alandi Palanca, Mavi Administradora
Almerich Silla, José M. Director del Màster en Odontologia
Aparicio Bellver, Luis Director del Màster en Investigació Biomèdica
Garrido Puchalt, Nicolás Director del Màster en Biotecnologia de la Reproducció Humana Assistida
Salvador Palmer, Rosario Director del Màster en Fisiologia
Guillem Llobat, Ximo Director del Màster en Història de la Ciencia i Comunicació Científica
Ramos Soler, David Director del Màster en Enginyeria Biomèdica
López Fernández, Juan Carlos Estudiant del Grau d’Odontologia
Sánchez-Migallón Quevedo, Carlos Estudiant del Grau de Medicina