Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Medicina i Odontologia Logo del portal

Aquesta comissió dependrà de la CAT del Grau de Medicina i la seua funció serà gestionar tot el procés relatiu als TFG i garantir l’aplicació del Reglament e Instruccions del Treball de Fi de Grau

Nom Categoria
Mínguez Pérez, Miguel President
Segarra Irles, Gloria Vicedegana
Ruiz Saurí, Amparo Vicedegana
Garrigues Gil, Vicente Vicedegà
Alandi Palanca, Mavi Administradora
Ortiz Salvador, Pedro Estudiant