University of Valencia logo Logo Faculty of Medicine and Dentistry Logo del portal

Informació mobilitat Facultat de Medicina i Odontologia

Llistat de places disponibles per a la tercera adjudicació del programa Erasmus+ estudis GRAU DE MEDICINA.

Totes les places disponibles tenen requisit lingüístic obligatori.

Donada la situació actual no es celebrarà sessió presencial de tercera adjudicació de places del programa d'intercanvi Erasmus+ de la Facultat de Medicina de la UV GRAU DE MEDICINA.
El procediment per resoldre aquesta nova adjudicació serà mitjançant el correu electrònic.
Les adjudicacions es faran de manera automàtica seguint de manera estricta l'ordre del llistat definitiu de baremació i l'ordre de preferència expressat pels aspirants.

Els aspirants que no feren cap sel·lecció en les anteriors sessions d'adjudicació de places i que estiguen interessats/des en alguna d'elles hauran d'expressar el seu interés mitjançant un correu electrònic a exteriores.medicina@uv.es especificant:
- Nom i cognoms
- les places que l'interessen i de les quals acompleix el requisit lingüístic.
- Si hi ha més d'una, cal ordenar-les per ordre de preferència.


Els correus han d'enviar-se abans del dimarts 30 de març a les 12h.
No es tindran en compte a l'hora d'adjudicar, aquells correus electrònics arribats fora d'aquest termini.

TOTES I TOS ELS INTERESSATS EN DEMANAR PLAÇA EN LA REPESCA HAN DE SEGUIR AQUESTA INSTRUCCIÓ. 
Les persones que no hagen enviat correu expressant la seua preferència s'entendrà que renuncien a participar en la segona adjudicació de places Erasmus.

Les adjudicacions definitives es comunicaràn als interessats el dia 31 de març.


Llistat de places disponibles per a la segona adjudicació del programa Erasmus+ estudis GRAU DE MEDICINA.

Inclou les places no adjudicades així com les places renunciades.
Totes les places disponibles tenen requisit lingüístic obligatori.

Donada la situació actual no es celebrarà sessió presencial de segona adjudicació de places del programa d'intercanvi Erasmus+ de la Facultat de Medicina de la UV GRAU DE MEDICINA.
El procediment per resoldre aquesta nova adjudicació serà mitjançant el correu electrònic.
Les adjudicacions es faran de manera automàtica seguint de manera estricta l'ordre del llistat definitiu de baremació i l'ordre de preferència expressat pels aspirants.

Els aspirants que no feren cap sel·lecció en la sessió d'adjudicació de places celebrada el dia 9 de febrer i que estigen interessats/des en alguna d'elles hauran d'expressar el seu interés mitjançant un correu electrònic a exteriores.medicina@uv.es especificant:
- Nom i cognoms
- les places que l'interessen i de les quals acompleix el requisit lingüístic.
- Si hi ha més d'una, cal ordenar-les per ordre de preferència.

Els correus han d'enviar-se abans del dimarts 16 de febrer a les 12h.
No es tindran en compte a l'hora d'adjudicar, aquells correus electrònics arribats fora d'aquest termini.

TOTES I TOS ELS INTERESSATS EN DEMANAR PLAÇA EN LA REPESCA HAN DE SEGUIR AQUESTA INSTRUCCIÓ. 
Les persones que no hagen enviat correu expressant la seua preferència s'entendrà que renuncien a participar en la segona adjudicació de places Erasmus.

Les adjudicacions definitives es comunicaràn als interessats en els dies 17 i 18 de febrer.


Grau Medicina:

Llistat definitiu de ordenació d'estudiantsper la adjudiació de les places Erasmus+ estudis Medicina

Grau Odontologia:

Llistat definitiu de ordenació d'estudiantsper la adjudiació de les places Erasmus+ estudis Odontologia

 

Sessions d'adjudicacions de places Erasmus per al curs 2021-22

Grau Medicina:

Dimarts 9 de Febrer a les 9.30 hores en Blackboard. Enllaç: https://eu.bbcollab.com/guest/ec946fd4667248729150201cf775b5ba

Els estudiants participants hauran de connectar-se en la sessió Blackboard seguint els passos següents:

-Quan blackboard et demana usar un nom per a identificar l'usuari, usar el seu nom, cognoms i DNI

- Hauran de tindre el micròfon silenciat i comunicar-se pel xat


Grau Odontologia:

Dilluns 8 de Febrer a les 13.30 hores a l'aula 13 de la Facultat de Medicina Els estudiants que no puguen acudir a la sessió per motiu COVID, hauran d'enviar a exteriores.medicina@uv.es el justificant i afegir el seu número de telèfon perquè li puguem cridar quan li toque el seu torn. Si envien a una persona autoritzada, haurà de portar signada aquesta autorització juntament amb còpia del DNI de l'interessat.


Guia pràctica Erasmus+ Sicue Outgoings

 Fullet informatiu programes d'intercanvi de la Facultat de Medicina i Odontologia

Presentació programes mobilitat XVII Setmana Internacional

Condicions Mobilitat Grau Medicina

Criteris valoració convocatòria Erasmus Estudis

Models contractes Erasmus+ Medicina

Models contractes SICUE Medicina

Models contractes Erasmus+ Odontologia

Models contractes SICUE Odontologia

 


Instruccions matrícula i modificació Learning Agreement - Acord Academic.

 Instruccions matrícula i modificació Learning Agreement estudiants eixents Grau Medicina

 Instruccions matrícula i modificació Learning Agreement estudiants eixents Grau Odontologia

Modificació del Leaning Agreement (Erasmus) o de l'Acord Academic (SICUE)

La modificació del Learning Agreement dels estudiants Erasmus es sol·licita aportant el document “Changes to the original Learning Agreement”, signat per l'estudiant.

Document de canvis en el Learning Agreement (Erasmus)

La modificació de l'Acord Acadèmic dels estudiants SICUE se sol·licita aportant el document “Imprés C, canvis en el programa d'estudis (configuració definitiva)” signat per l'estudiant.

Document de canvis en l'acord academic (SICUE)

La sol·licitud de modificació es pot presentar de forma presencial a la secretaria de la Facultat o per correu electrònic dirigit al email: exteriores.medicina@uv.es, en aquest últim cas, cal utilitzar el vostre correu d’alumni. Ha de presentar-se signada per l'estudiant.


No s'atendran les sol·licituds presentades fora dels terminis establits, les no signades ni les remeses des d'un altre email diferent al de alumni.

Si la proposta de modificació implica afegir alguna assignatura a la matrícula de l'estudiant en València, l'acceptació de la modificació estarà subjecta al fet que hi haja plaça vacant en l'assignatura. En aquest cas, l'estudiant haurà d'indicar grup de l’assignatura per ordre de preferència. Si la proposta de modificació se sol·licita, de forma excepcional, una vegada finalitzat el primer semestre del curs no podrà incloure assignatures de l'esmentat semestre, en este cas la sol·licitud serà denegada.


Una vegada acceptada la modificació del Learning Agreement (Erasmus) o Acord Acadèmic (SICUE), pel coordinador d’intercanvi de la titulació, rebreu el document de canvis signat pel coordinador de la titulació, posteriorment s'haurà de completar amb la signatura del coordinador d'intercanvi de la vostra universitat de destinació i retornar còpia del document amb totes les signatures a la secretària de la Facultat per a finalitzar el tràmit de modificació, i si és el cas, modificar la matrícula de l'estudiant.

General Information: SICUE Call for stays in 2021-2022

The SICUE Programme (exchange system among Spanish universities) is open for application from February 12th to March 4th, 2021. (both included).

Students can check the list of host universities for each degree at the Portal Serveis Estudiants: click on the option "Mobility programmes in other universities" (on the left) and then select "Mobility Destination lists". We suggest that students write down their preferred destinations, visit their websites and check all the relevant information for exchange students (applications procedure, syllabi, academic calendars, etc.).

Applications must also be submitted through the Portal Serveis Estudiants by clicking on "Mobility programmes in other universities" and then clicking on "Check Applications to Exchange programmes".

Applicants must compulsorily meet the following requirements:

 • Undergraduate students must have passed a minimum of 42 ECTS credits October 15th, 2020
 • Students must have been enrolled in a minimum of 30 ECTS credits of the same degree programme during academic year 2020-2021
 • The SICUE programme is not open to MA or PhD students.
 • Students cannot visit the same university more than once.
 • Students cannot do more than one exchange within the same academic year.
 • Student that were awarded a SICUE grant  during academic year 2020-2021 and renounced to the mobility without notice are not eligible candidates for 2021-2022

  Please, read the Call Regulations carefully.

Selection of candidates

 • Places will be awarded on the basis of the student's average grade by October 15th, 2020
 • The average grade is calculated according to the provisions of Royal Decree 1125/2003 and the Call rules and regulations.
 • Only the student that hasn't been awarded a place will be included in the waiting list.
 • Renouncing the awarded place means the student is excluded from participating in the SICUE programme.

Stay at the host university

 • Students must enrol at the University of Valencia in the same number of credits they wish to attend at the host university. Students do not enrol in courses but in the so called "16.000 credits" or "International credits" at the University of Valencia.
 • The stays may be a semester or a full academic year.
 •  Students must enrol in a minimum of 45 ECTS credits (full year) or a minimum of 24 ECTS credits (a semester).
 •  Before September 3rd, students must have their Learning Agreement signed by UV academic coordinator both at their home and host university.
 • Academic coordinators list.
 • Academic coordinators can allow students to take subjects even if the student failed to pass the exam at the university Universitat de València..
 • One-year stays can be shortened to one-semester stays only with the approval of both the UV and the host university coordinators


 

General Information: SICUE 2020-21 Call

The SICUE Programme (exchange system among Spanish universities) is open for application from February 13th to March 13th, 2020. (both included).

Students can check the list of host universities for each degree at the Portal Serveis Estudiants: click on the option "Mobility programmes in other universities" (on the left) and then select "Mobility Destination lists". We suggest that students write down their preferred destinations, visit their websites and check all the relevant information for exchange students (applications procedure, syllabi, academic calendars, etc.).

Applications must also be submitted through the Portal Serveis Estudiants by clickin on "Mobility programmes in other universities" and then clicking on "Check Applications to Exchange programmes".

Applicants must compulsorily meet the following requirements:

 • Undergraduate students must have passed a minimum of 42 ECTS credits by 30 September 2018
 • Students must have been enrolled in a minimum of 30 ECTS credits of the same degree programme during academic year 2019-2020
 • The SICUE programme is not open to MA or PhD students.
 • Students cannot visit the same university more than once.
 • Students cannot do more than one exchange within the same academic year. Students cannot join the SICUE programma more than twice.
 • Student that were awarded a SICUE grant  during academic year 2019-2020 and renounced to the mobility without notice are not eligible candidates for 2020-2021

  Please, read the Call Regulations carefully.

Selection of candidates

 • Places will be awarded on the basis of the student's average grade by 30th September 2019
 • The average grade is calculated according to the provisions of Royal Decree 1125/2003 and the rules and regulations.
 • Only the students that haven't been awarded a place will be included in the waiting list.
 • Renouncing the awarded place means the student is excluded from participatin in the SICUE programme.

Stay at the host university

 • Students must enrol at the University of Valencia in the same number of credits they wish to do at the host university. Students do not enrol in courses but in the so called "16.000 credits" or "International credits" at the University of Valencia.
 • The stays may be a semester or a full academic year.
 •  Students must enrol in a minimum of 45 ECTS credits (full year) or a minimum of 24 ECTS credits (a semester).
 •  Before september 5th, students must have their Learning Agreement signed by UV academic coordinator and dean both at their home and host university.
 • Academic coordinators list.
 • Academic coordinators can allow students to take subjects even if the student failed to pass the exam at the university Universitat de València..
 • One-year stays can be shortened to one-semester stays only with the approval of both the UV and the host university coordinators


General Information: SICUE 2019-20 Call

The SICUE Programme (exchange system among Spanish universities) for the academic year 2019-2022 is open for application from February 13th to March 13th (both included).

Students can check the list of host universities for each degree at the Portal Serveis Estudiants: click on the option "Mobility programmes in other universities" (on the left) and then select "Mobility Destination lists". We suggest that students write down their preferred destinations, visit their websites and check all the relevant information for exchange students (applications procedure, syllabi, academic calendars, etc.).

Applications must also be submitted through the Portal Serveis Estudiants by clickin on "Mobility programmes in other universities" and then clicking on "Check Applications to Exchange programmes".

Applicants must compulsorily meet the following requirements:

 • Undergraduate students must have passed a minimum of 45 ECTS credits by 30 September 2018
 • Students must have been enrolled in a minimum of 30 ECTS credits of the same degree programme during academic year 2018-2019
 • The SICUE programme is not open to MA or PhD students.
 • Students cannot stay at the same university more than once.
 • Students cannot do more than one exchange within the same academic year
 • Student that were awarded a SICUE grant  during academic year 2018-2019 and renounced to the mobility without notice are not eligible candidates for 2019-2020

  Please, read the Call Regulations carefully.

Selection of candidates

 •     Places will be awarded on the basis of the student's average grade by 30th September 2018
 •     The average grade is calculated according to the provisions of Royal Decree 1125/2003 and the rules and regulations.

Stay at the host university

 • Students must enrol at the University of Valencia in the same number of credits they wish to do at the host university. Students do not enrol in courses but in the so called "16.000 credits" or "International credits" at the University of Valencia.
 • The stays may be a semester or a full academic year.
 •  Students must enrol in a minimum of 45 ECTS credits (full year) or a minimum of 24 ECTS credits (a semester).
 •  Prior to departure, students must have their Learning Agreement signed by UV academic coordinator and the exchange coordinator at the host institution.
 • Academic coordinators list.
 • Academic coordinators can allow students to take subjects even if the student failed to pass the exam at the university Universitat de València..
 • One-year stays can be shortened to one-semester stays only with the approval of both the UV and the host university coordinators.

General Information: SICUE 2018-19 Call

The SICUE Programme (exchange system among Spanish universities) for the academic year 2018-2019 is open for application from February 13th to March 13th (both included).

Students can check tne list of host universities for each degree at the Portal Serveis Estudiants: click on the option "Mobility programmes in other universities" (on the left) and then select "Mobility Destination lists". We suggest that students write down their preferred destinations, visit their websites and check all the relevant information for exchange students (applications procedure, syllabi, academic calendars, etc.).

Applications must also be submitted through the Portal Serveis Estudiants by clicking on "Mobility programmes in other universities" and then clicking on "Check Applications to Exchange programmes".

Applicants must compulsorily meet the following requirements:

 • Undergraduate students must have passed a minimum of 45 ECTS credits by 30 September 2016
 • Students must have been enrolled in a minimum of 30 ECTS credits of the same degree programme during academic year 2016-2017
 • The SICUE programme is not open to MA or PhD students.
 • Students cannot stay at the same university more than once.
 • Stude cannot do more than one exchange within the same academic year
 • Student that were awarded a SICUE grant  during academic year 2017-2018 and renounced to the mobility without notice are not elegible candidates for 2018-2019

  Please, read the Call Regulations carefully.

Selection of candidates

 •     Places will be awarded on the basis of the student's average grade by 30th September 2017
 •     The average grade is calculated according to the provisions of Royal Decree 1125/2003

Stay at the host university

 • Students must enroll at the University of Valencia in the same number of credits they wish to do at the host university. Students do not enrol in courses but in the so called "16.000 credits" or "International credits" at the University of Valencia.
 • The stays may be a semester or a full academic year.
 •  Students must enrol in a minimum of 45 ECTS credits (full year) or a minimum of 24 ECTS credits (a semester).
 •  Prior to departure, students must have their Learning Agreement signed by UV academic coordinator and the exchange coordinatorat the host institution.
 • Academic coordinators list.
 •  Students are not allowed to take courses at the host university that they have failed at the University of València. Academic coordinators can allow students to take a maximum of one failed subject.
 • One-year stays can be shortened to one-semester stays only with the approval of both the UV and the host university coordinators.

General Information: SICUE 2017-18 Call

The SICUE Programme (exchange system among Spanish universities) for the academic year 2016-2017 is open for application from February 10 to March 10 (both included).

Students can check tne list of host universities for each degree at the Portal Serveis Estudiants: click on the option "Mobility programmes in other universities" (on the left) and then select "Mobility Destination lists". We suggest that students write down their preferred destinations, visit their websites and check all the relevant information for exchange students (applications procedure, syllabi, academic calendars, etc.).

Applications must also be submitted through the Portal Serveis Estudiants by clickin on "Mobility programmes in other universities" and then clicking on "Check Applications to Exchange programmes".

Applicants must compulsorily meet the following requirements:

 • Undergraduate students must have passed a minimum of 45 ECTS credits by 30 September 2016
 • Students must have been enrolled in a minimum of 30 ECTS credits of the same degree programme during academic year 2016-2017
 • The SICUE programme is not open to MA or PhD students.
 • Students cannot stay at the same university more than once.
 • Stude cannot do more than one exchange within the same academic year
 • Student that were awarded a SICUE grant  during academic year 2016-2017 and renounced to the mobility without notice are not elegible candidates for 2017-2018

  Please, read the Call Regulations carefully.

Selection of candidates

 •     Places will be awarded on the basis of the student's average grade by 30th September 2015
 •     The average grade is calculated according to the provisions of Royal Decree 1125/2003

Stay at the host university

 • Students must enroll at the University of Valencia in the same number of credits they wish to do at the host university. Students do not enrol in courses but in the so called "16.000 credits" or "International credits" at the University of Valencia.
 • The stays may be a semester or a full academic year.
 •  Students must enrol in a minimum of 45 ECTS credits (full year) or a minimum of 24 ECTS credits (a semester).
 •  Prior to departure, students must have their Learning Agreement signed by UV academic coordinator and the exchange coordinatorat the host institution.
 • Academic coordinators list.
 •  Students are not allowed to take courses at the host university that they have failed at the University of València. Academic coordinators can allow students to take a maximum of one failed subject.
 • One-year stays can be shortened to one-semester stays only with the approval of both the UV and the host university coordinators.

General Information: SICUE 2016-17 Call

From February 10th onwards the SICUE program (Exchange System among Spanish University) for academic year 2016/2017 will be open for applications. The deadline for submitting applications March 10th inclusive.

You can check available Universities for each degree through the Portal Serveis Estudiants: on the left menu, choose the option "Exchange programs with other universities" then in the center, the option "Exchange Programmes list". Write down universities that interest you and visit their website to have a look to the syllabus, calendar, etc.

Applications must be submitted through the Portal Serveis Estudiants: on the left menu, choose the option "Exchange programs with other universities" then in the center, the option "Check Applications to Exchange programmes".

Requirements that must fulfill the beneficiaries

 • Bachelor: have passed a minimum of 45 credits on 30 September 2015
 • Be enrolled in the same degree in 30 or more credits during a/y 2015-2016
 • Masters or doctorate students cannot participate.
 • University can not be repeated
 • There cannot be more than one exchange within the same academic year
 • Student that were assigned a SICUE mobility for a/y 2015-2016 and didn't take it or renounced are not elegible candidates fos SICUE mobilities for a/y 2016-2017

  Read carefully the Call Regulations

Selection of candidates

 •     Places will be awarded on the basis of the average grade according to marks obtained by 30th September 2015
 •     The average grade is calculated according to the provisions of Royal Decree 1125/2003

Stay at the host university

 • You must enroll at the University of Valencia in a number of "16,000" credits equal to number of credits you want to attend at the host universit
 • The stays may be a semester or full academic year
 •  Minimum credits to enroll: complete course, 45 credits; semester, 24 credits
 •  Get your Learning Agreement signed by both academic coordinators: University of València and host university. 
 • Academic coordinators list.
 •  At the host university, you cannot take courses that you have failed at the University of València. Your academic coordinator can allow you to attend to a maximum of one failed course.
 • Stays full course can be reduced to just one semester with the go -ahead from the coordinator of the University of Valencia and the coordinator of the university.

General Information: SICUE 2015-16 Call

From February 20th onwards the SICUE program (Exchange System among Spanish University) for academic year 2015/2016 will be open for applications. The period for submitting applications will be from February 20th until March 28th inclusive.

You can check available Universities for each degree through the Portal Serveis Estudiants: on the left menu, choose the option "Exchange programs with other universities" then in the center, the option "Exchange Programmes list". Write down universities that interest you and visit their website to have a look to the syllabus, calendar, etc. Here you have the list of SICUE  universities' code and websites.

Applications must be submitted through the Portal Serveis Estudiants: on the left menu, choose the option "Exchange programs with other universities" then in the center, the option "Check Applications to Exchange programmes".

Requirements that must fulfill the beneficiaries

 • Bachelor: have passed a minimum of 45 credits on 30 September 2014
 • Be enrolled in the same degree in 30 or more credits during a/y 2014-2015
 • Masters or doctorate students cannot participate.
 • University can not be repeated
 • There cannot be more than one exchange within the same academic year
 • Student that were assigned a SICUE mobility for a/y 2014-2015 and didn't take it or renounced are not elegible candidates fos SICUE mobilities for a/y 2015-2016

  Read carefully the Call Regulations issued by the Conference of Rectors of Spanish Universities (CRUE)

Selection of candidates

 •     Places will be awarded on the basis of the average grade according to marks obtained by 30th September 2014
 •     The average grade is calculated according to the provisions of Royal Decree 1125/2003

Stay at the host university

 • You must enroll at the University of Valencia in a number of "16,000" credits equal to number of credits you want to attend at the host universit
 • The stays may be a semester or full academic year
 •  Minimum credits to enroll: complete course, 45 credits; semester, 24 credits
 •  Get your Learning Agreement signed by both academic coordinators: University of València and host university. 
 • Academic coordinators list.
 •  At the host university, you cannot take courses that you have failed at the University of València. Your academic coordinator can allow you to attend to a maximum of one failed course.
 • Stays full course can be reduced to just one semester with the go -ahead from the coordinator of the University of Valencia and the coordinator of the university.

========================================================

General Information: SICUE 2014-15 Call

From February 4th onwards the SICUE program (Exchange System among Spanish University) for academic year 2014/2015 will be open for applications. The period for submitting applications will be from 4 to 24 February inclusive.

You can check available Universities for each degree through the Portal Servei Estudiant: on the left menu, choose the fifth option " Exchange programs with other universities" then in the center, the second option "Exchange Programmes list". Write down universities that interest you and visit their website to have a look to the syllabus, calendar, etc. Here you have the list of SICUE  universities' code and websites.

Applications must be submitted through the Portal Serveis Estudiant: on the left menu, choose the fifth option "Exchange programs with other universities" then in the center, the first option "Check Applications to Exchange programmes".

Requirements that must fulfill the beneficiaries

 • Bachelor: have passed a minimum of 60 credits on 30 September 2013
 • Be enrolled in the same degree in 30 or more credits during a/y 2013-2014
 • masters or doctorate students cannot participate.
 • University can not be repeated
 • There cannot be more than one exchange within the same academic year
 • Student that were assigned a SICUE mobility for a/y 2013-2014 and didn't take it or renounced are not elegible candidates fos SICUE mobilities for a/y 2014-2015

  Read carefully the Call Regulations issued by the Conference of Rectors of Spanish Universities (CRUE)

Selection of candidates

 •     Places will be awarded on the basis of the average grade according to marks obtained by 30th September 2013
 •     The average grade is calculated according to the provisions of Article 5 of Royal Decree 1125/2003

Stay at the host university

 • You must enroll at the University of Valencia in a number of "16,000" credits equal to number of credits you want to attend at the host universit
 • The rooms may be a semester or full academic year
 •  Minimum credits to enroll: complete course, 45 credits; semester, 24 credits
 •  Get your Learning Agreement signed by both academic coordinators: University of València and host university. 
 • Academic coordinators list.
 •  At the host university, you cannot take courses that you have failed at the University of València
 • Stays full course can be reduced to just one semester with the go -ahead from the coordinator of the University of Valencia and the coordinator of the university.


================================================== ===============================

Mobility Programmes Useful Guide

Call 2013/2014: General information

The call for the Sicue programme for the academic year 2013/2014 will be opened on 4th of February. The deadline to submit applications will be 22th of February.

The applications have to be submitted over the internet from Portal de l’Alumne. (Option " Sol·licitud i Consulta de Programes d'Intercanvi).

List of possible destinations (it’s necessary to choose the code of the degree).

(Look up handbook of how to search for destinations).

Attention: Students do not have to submit any kind of documentation in hard paper except those students who have gained access to the 2nd cycle of studies from another degree or who have gained access from another university. In these cases they have to upload a copy of their academic records from Portal de l’Alumne.

During the academic year 2013/2014 many universities will be in the process of changing to the new degrees. It is therefore important that students make sure they can take the courses corresponding to their academic itinerary. Further information in the website of the selected universities or contacting with them.

Requirements for the mobility

 • Diplomaturas, Ingenierías Técnicas and Arquitectura Técnica: having completed at least 30 credits and being registered for another 30 credits.
 • Licenciatura, Ingenieria and Arquitectura: having completed at least 90 credits and being registered for another 30 credits.
 • Grados: having completed at least 30 credits and being registered for another 30 credits.

The requirement of completed credits has to be achieved until the 30th September 2012.

For the first year of those degrees which only have a second cycle (or of a second cycle which is not the direct continuation of the first) it is not possible to apply for the SICUE exchange. To apply for it the student has to be registered in the first year of the second cycle, to do the exchange for the following year if he/she meets all the other requirements that this call establishes. For the amount of completed credits his/her first cycle studies will be taken into account. It is not possible to participate in the SICUE programme more than once neither in the same university nor in the same academic year.

The students cannot take courses at the host university that they did not pass at the home university before.

Assessment of the applications

The selection of students is made taking into account:

 • The compliance with all the requirements.
 • Average marks

Motivation letter has been removed from the 13/14 call.

For the calculation of the average marks, following the criteria established in the official call for the SICUE programme, all marks obtained until 30th of September will be taken into account, including those of failed exams. Only the marks obtained in the last exam period will be considered, those courses in which the assessment is NOT PRESENTED do not count for the average mark. Students have to bear in mind that the average mark of their academic record at the University of Valencia does not take failed courses into account. So in the case of having failed an exam, the average mark calculated by the SICUE programme will be different from the academic record at the University of Valencia.

In case of degrees from a second cycle the average mark is calculated from the marks obtained in the studies of the first cycle from which the access to the new degree is gained. For the validated subjects it will be taken into account the marks that had been obtained in the proceeding University. Credits not marked will not be taken into account for the average.

 

Call for A/Y 2012-2013

The former ·"licenciaturas", "diplomaturas" and "ingenierías" are being replaced by the ECTS academic system , for these reason we inform all the students that they should contact and consult the academic offer at the host university. The Sicue exchange for the course 2012/13 is conditional on the existence of a suitable offer and the student is responsible for verifying this point.

Call 2012/2013: Lists

According to SICUE rules, in case of refusal of the application, there are set 10 calendar days for claims only if one of the following circumstances occures:

 1. An error of misinterpretation of the documents or the assessment of academic records.
 2. Appearance or delivery of new essential documents for the resolution.
 3. If questionable documents have influenced on the resolution.

The deadline for claims is set on 24 March. As soon as all the claims will be assessed, the definitely awardings and the waiting list will be published

Call 2012/2013: General information

The call for the Sicue programme for the academic year 2012/2013 will be opened on 30th of January. The deadline to submit applications will be 20th of February.

The applications have to be submitted over the internet from Portal de l’Alumne.

List of possible destinations (it’s necessary to choose the code of the degree). (Look up handbook of how to search for destinations).

During the academic year 2012/2013 many universities will be in the process of changing to the new degrees. It is therefore important that students make sure they can take the courses corresponding to their academic itinerary.

Note: a motivation letter (maximum 2 pages, electronic format) has to be attached to the application for the Sicue programme from Portal de l’Alumne.

Attention: Students do not have to submit any kind of documentation in hard paper except those students who have gained access to the 2nd cycle of studies from another degree or who have gained access from another university. In these cases they have to upload a copy of their academic records from Portal de l’Alumne.

Requirements for the mobility

 • Diplomaturas, Ingenierías Técnicas and Arquitectura Técnica: having completed at least 30 credits and being registered for another 30 credits.
 • Licenciatura, Ingenieria and Arquitectura: having completed at least 90 credits and being registered for another 30 credits.
 • Grados: having completed at least 30 credits and being registered for another 30 credits.

The requirement of completed credits has to be achieved until the 30th September 2011.

For the first year of those degrees which only have a second cycle (or of a second cycle which is not the direct continuation of the first) it is not possible to apply for the SICUE exchange. To apply for it the student has to be registered in the first year of the second cycle, to do the exchange for the following year if he/she meets all the other requirements that this call establishes. For the amount of completed credits his/her first cycle studies will be taken into account. It is not possible to participate in the SICUE programme more than once.

The students cannot take courses at the host university that they did not pass at the home university before.

Assessment of the applications

The selection of students is made taking two things into account:

 1. Average marks
 2. Motivation letter (maximum 1 point)

For the calculation of the average marks, following the criteria established in the official call for the SICUE programme, all marks obtained until 30th of September will be taken into account, including those of failed exams. Only the marks obtained in the last exam period will be considered, those courses in which the assessment is NOT PRESENTED do not count for the average mark. Students have to bear in mind that the average mark of their academic record at the University of Valencia does not take failed courses into account. So in the case of having failed an exam, the average mark calculated by the SICUE programme will be different from the academic record at the University of Valencia.

In case of degrees from a second cycle the average mark is calculated from the marks obtained in the studies of the first cycle from which the access to the new degree is gained. For the validated subjects it will be taken into account the marks that had been obtained in the proceeding University. Credits not marked will not be taken into account for the average.

 

General Information: SICUE Call for stays in 2021-2022

The SICUE Programme (exchange system among Spanish universities) is open for application from February 12th to March 4th, 2021. (both included).

Students can check the list of host universities for each degree at the Portal Serveis Estudiants: click on the option "Mobility programmes in other universities" (on the left) and then select "Mobility Destination lists". We suggest that students write down their preferred destinations, visit their websites and check all the relevant information for exchange students (applications procedure, syllabi, academic calendars, etc.).

Applications must also be submitted through the Portal Serveis Estudiants by clicking on "Mobility programmes in other universities" and then clicking on "Check Applications to Exchange programmes".

Applicants must compulsorily meet the following requirements:

 • Undergraduate students must have passed a minimum of 42 ECTS credits October 15th, 2020
 • Students must have been enrolled in a minimum of 30 ECTS credits of the same degree programme during academic year 2020-2021
 • The SICUE programme is not open to MA or PhD students.
 • Students cannot visit the same university more than once.
 • Students cannot do more than one exchange within the same academic year.
 • Student that were awarded a SICUE grant  during academic year 2020-2021 and renounced to the mobility without notice are not eligible candidates for 2021-2022

  Please, read the Call Regulations carefully.

Selection of candidates

 • Places will be awarded on the basis of the student's average grade by October 15th, 2020
 • The average grade is calculated according to the provisions of Royal Decree 1125/2003 and the Call rules and regulations.
 • Only the student that hasn't been awarded a place will be included in the waiting list.
 • Renouncing the awarded place means the student is excluded from participating in the SICUE programme.

Stay at the host university

 • Students must enrol at the University of Valencia in the same number of credits they wish to attend at the host university. Students do not enrol in courses but in the so called "16.000 credits" or "International credits" at the University of Valencia.
 • The stays may be a semester or a full academic year.
 •  Students must enrol in a minimum of 45 ECTS credits (full year) or a minimum of 24 ECTS credits (a semester).
 •  Before September 3rd, students must have their Learning Agreement signed by UV academic coordinator both at their home and host university.
 • Academic coordinators list.
 • Academic coordinators can allow students to take subjects even if the student failed to pass the exam at the university Universitat de València..
 • One-year stays can be shortened to one-semester stays only with the approval of both the UV and the host university coordinators


 

General Information: SICUE 2020-21 Call

The SICUE Programme (exchange system among Spanish universities) is open for application from February 13th to March 13th, 2020. (both included).

Students can check the list of host universities for each degree at the Portal Serveis Estudiants: click on the option "Mobility programmes in other universities" (on the left) and then select "Mobility Destination lists". We suggest that students write down their preferred destinations, visit their websites and check all the relevant information for exchange students (applications procedure, syllabi, academic calendars, etc.).

Applications must also be submitted through the Portal Serveis Estudiants by clickin on "Mobility programmes in other universities" and then clicking on "Check Applications to Exchange programmes".

Applicants must compulsorily meet the following requirements:

 • Undergraduate students must have passed a minimum of 42 ECTS credits by 30 September 2018
 • Students must have been enrolled in a minimum of 30 ECTS credits of the same degree programme during academic year 2019-2020
 • The SICUE programme is not open to MA or PhD students.
 • Students cannot visit the same university more than once.
 • Students cannot do more than one exchange within the same academic year. Students cannot join the SICUE programma more than twice.
 • Student that were awarded a SICUE grant  during academic year 2019-2020 and renounced to the mobility without notice are not eligible candidates for 2020-2021

  Please, read the Call Regulations carefully.

Selection of candidates

 • Places will be awarded on the basis of the student's average grade by 30th September 2019
 • The average grade is calculated according to the provisions of Royal Decree 1125/2003 and the rules and regulations.
 • Only the students that haven't been awarded a place will be included in the waiting list.
 • Renouncing the awarded place means the student is excluded from participatin in the SICUE programme.

Stay at the host university

 • Students must enrol at the University of Valencia in the same number of credits they wish to do at the host university. Students do not enrol in courses but in the so called "16.000 credits" or "International credits" at the University of Valencia.
 • The stays may be a semester or a full academic year.
 •  Students must enrol in a minimum of 45 ECTS credits (full year) or a minimum of 24 ECTS credits (a semester).
 •  Before september 5th, students must have their Learning Agreement signed by UV academic coordinator and dean both at their home and host university.
 • Academic coordinators list.
 • Academic coordinators can allow students to take subjects even if the student failed to pass the exam at the university Universitat de València..
 • One-year stays can be shortened to one-semester stays only with the approval of both the UV and the host university coordinators


General Information: SICUE 2019-20 Call

The SICUE Programme (exchange system among Spanish universities) for the academic year 2019-2022 is open for application from February 13th to March 13th (both included).

Students can check the list of host universities for each degree at the Portal Serveis Estudiants: click on the option "Mobility programmes in other universities" (on the left) and then select "Mobility Destination lists". We suggest that students write down their preferred destinations, visit their websites and check all the relevant information for exchange students (applications procedure, syllabi, academic calendars, etc.).

Applications must also be submitted through the Portal Serveis Estudiants by clickin on "Mobility programmes in other universities" and then clicking on "Check Applications to Exchange programmes".

Applicants must compulsorily meet the following requirements:

 • Undergraduate students must have passed a minimum of 45 ECTS credits by 30 September 2018
 • Students must have been enrolled in a minimum of 30 ECTS credits of the same degree programme during academic year 2018-2019
 • The SICUE programme is not open to MA or PhD students.
 • Students cannot stay at the same university more than once.
 • Students cannot do more than one exchange within the same academic year
 • Student that were awarded a SICUE grant  during academic year 2018-2019 and renounced to the mobility without notice are not eligible candidates for 2019-2020

  Please, read the Call Regulations carefully.

Selection of candidates

 •     Places will be awarded on the basis of the student's average grade by 30th September 2018
 •     The average grade is calculated according to the provisions of Royal Decree 1125/2003 and the rules and regulations.

Stay at the host university

 • Students must enrol at the University of Valencia in the same number of credits they wish to do at the host university. Students do not enrol in courses but in the so called "16.000 credits" or "International credits" at the University of Valencia.
 • The stays may be a semester or a full academic year.
 •  Students must enrol in a minimum of 45 ECTS credits (full year) or a minimum of 24 ECTS credits (a semester).
 •  Prior to departure, students must have their Learning Agreement signed by UV academic coordinator and the exchange coordinator at the host institution.
 • Academic coordinators list.
 • Academic coordinators can allow students to take subjects even if the student failed to pass the exam at the university Universitat de València..
 • One-year stays can be shortened to one-semester stays only with the approval of both the UV and the host university coordinators.

General Information: SICUE 2018-19 Call

The SICUE Programme (exchange system among Spanish universities) for the academic year 2018-2019 is open for application from February 13th to March 13th (both included).

Students can check tne list of host universities for each degree at the Portal Serveis Estudiants: click on the option "Mobility programmes in other universities" (on the left) and then select "Mobility Destination lists". We suggest that students write down their preferred destinations, visit their websites and check all the relevant information for exchange students (applications procedure, syllabi, academic calendars, etc.).

Applications must also be submitted through the Portal Serveis Estudiants by clicking on "Mobility programmes in other universities" and then clicking on "Check Applications to Exchange programmes".

Applicants must compulsorily meet the following requirements:

 • Undergraduate students must have passed a minimum of 45 ECTS credits by 30 September 2016
 • Students must have been enrolled in a minimum of 30 ECTS credits of the same degree programme during academic year 2016-2017
 • The SICUE programme is not open to MA or PhD students.
 • Students cannot stay at the same university more than once.
 • Stude cannot do more than one exchange within the same academic year
 • Student that were awarded a SICUE grant  during academic year 2017-2018 and renounced to the mobility without notice are not elegible candidates for 2018-2019

  Please, read the Call Regulations carefully.

Selection of candidates

 •     Places will be awarded on the basis of the student's average grade by 30th September 2017
 •     The average grade is calculated according to the provisions of Royal Decree 1125/2003

Stay at the host university

 • Students must enroll at the University of Valencia in the same number of credits they wish to do at the host university. Students do not enrol in courses but in the so called "16.000 credits" or "International credits" at the University of Valencia.
 • The stays may be a semester or a full academic year.
 •  Students must enrol in a minimum of 45 ECTS credits (full year) or a minimum of 24 ECTS credits (a semester).
 •  Prior to departure, students must have their Learning Agreement signed by UV academic coordinator and the exchange coordinatorat the host institution.
 • Academic coordinators list.
 •  Students are not allowed to take courses at the host university that they have failed at the University of València. Academic coordinators can allow students to take a maximum of one failed subject.
 • One-year stays can be shortened to one-semester stays only with the approval of both the UV and the host university coordinators.

General Information: SICUE 2017-18 Call

The SICUE Programme (exchange system among Spanish universities) for the academic year 2016-2017 is open for application from February 10 to March 10 (both included).

Students can check tne list of host universities for each degree at the Portal Serveis Estudiants: click on the option "Mobility programmes in other universities" (on the left) and then select "Mobility Destination lists". We suggest that students write down their preferred destinations, visit their websites and check all the relevant information for exchange students (applications procedure, syllabi, academic calendars, etc.).

Applications must also be submitted through the Portal Serveis Estudiants by clickin on "Mobility programmes in other universities" and then clicking on "Check Applications to Exchange programmes".

Applicants must compulsorily meet the following requirements:

 • Undergraduate students must have passed a minimum of 45 ECTS credits by 30 September 2016
 • Students must have been enrolled in a minimum of 30 ECTS credits of the same degree programme during academic year 2016-2017
 • The SICUE programme is not open to MA or PhD students.
 • Students cannot stay at the same university more than once.
 • Stude cannot do more than one exchange within the same academic year
 • Student that were awarded a SICUE grant  during academic year 2016-2017 and renounced to the mobility without notice are not elegible candidates for 2017-2018

  Please, read the Call Regulations carefully.

Selection of candidates

 •     Places will be awarded on the basis of the student's average grade by 30th September 2015
 •     The average grade is calculated according to the provisions of Royal Decree 1125/2003

Stay at the host university

 • Students must enroll at the University of Valencia in the same number of credits they wish to do at the host university. Students do not enrol in courses but in the so called "16.000 credits" or "International credits" at the University of Valencia.
 • The stays may be a semester or a full academic year.
 •  Students must enrol in a minimum of 45 ECTS credits (full year) or a minimum of 24 ECTS credits (a semester).
 •  Prior to departure, students must have their Learning Agreement signed by UV academic coordinator and the exchange coordinatorat the host institution.
 • Academic coordinators list.
 •  Students are not allowed to take courses at the host university that they have failed at the University of València. Academic coordinators can allow students to take a maximum of one failed subject.
 • One-year stays can be shortened to one-semester stays only with the approval of both the UV and the host university coordinators.

General Information: SICUE 2016-17 Call

From February 10th onwards the SICUE program (Exchange System among Spanish University) for academic year 2016/2017 will be open for applications. The deadline for submitting applications March 10th inclusive.

You can check available Universities for each degree through the Portal Serveis Estudiants: on the left menu, choose the option "Exchange programs with other universities" then in the center, the option "Exchange Programmes list". Write down universities that interest you and visit their website to have a look to the syllabus, calendar, etc.

Applications must be submitted through the Portal Serveis Estudiants: on the left menu, choose the option "Exchange programs with other universities" then in the center, the option "Check Applications to Exchange programmes".

Requirements that must fulfill the beneficiaries

 • Bachelor: have passed a minimum of 45 credits on 30 September 2015
 • Be enrolled in the same degree in 30 or more credits during a/y 2015-2016
 • Masters or doctorate students cannot participate.
 • University can not be repeated
 • There cannot be more than one exchange within the same academic year
 • Student that were assigned a SICUE mobility for a/y 2015-2016 and didn't take it or renounced are not elegible candidates fos SICUE mobilities for a/y 2016-2017

  Read carefully the Call Regulations

Selection of candidates

 •     Places will be awarded on the basis of the average grade according to marks obtained by 30th September 2015
 •     The average grade is calculated according to the provisions of Royal Decree 1125/2003

Stay at the host university

 • You must enroll at the University of Valencia in a number of "16,000" credits equal to number of credits you want to attend at the host universit
 • The stays may be a semester or full academic year
 •  Minimum credits to enroll: complete course, 45 credits; semester, 24 credits
 •  Get your Learning Agreement signed by both academic coordinators: University of València and host university. 
 • Academic coordinators list.
 •  At the host university, you cannot take courses that you have failed at the University of València. Your academic coordinator can allow you to attend to a maximum of one failed course.
 • Stays full course can be reduced to just one semester with the go -ahead from the coordinator of the University of Valencia and the coordinator of the university.

General Information: SICUE 2015-16 Call

From February 20th onwards the SICUE program (Exchange System among Spanish University) for academic year 2015/2016 will be open for applications. The period for submitting applications will be from February 20th until March 28th inclusive.

You can check available Universities for each degree through the Portal Serveis Estudiants: on the left menu, choose the option "Exchange programs with other universities" then in the center, the option "Exchange Programmes list". Write down universities that interest you and visit their website to have a look to the syllabus, calendar, etc. Here you have the list of SICUE  universities' code and websites.

Applications must be submitted through the Portal Serveis Estudiants: on the left menu, choose the option "Exchange programs with other universities" then in the center, the option "Check Applications to Exchange programmes".

Requirements that must fulfill the beneficiaries

 • Bachelor: have passed a minimum of 45 credits on 30 September 2014
 • Be enrolled in the same degree in 30 or more credits during a/y 2014-2015
 • Masters or doctorate students cannot participate.
 • University can not be repeated
 • There cannot be more than one exchange within the same academic year
 • Student that were assigned a SICUE mobility for a/y 2014-2015 and didn't take it or renounced are not elegible candidates fos SICUE mobilities for a/y 2015-2016

  Read carefully the Call Regulations issued by the Conference of Rectors of Spanish Universities (CRUE)

Selection of candidates

 •     Places will be awarded on the basis of the average grade according to marks obtained by 30th September 2014
 •     The average grade is calculated according to the provisions of Royal Decree 1125/2003

Stay at the host university

 • You must enroll at the University of Valencia in a number of "16,000" credits equal to number of credits you want to attend at the host universit
 • The stays may be a semester or full academic year
 •  Minimum credits to enroll: complete course, 45 credits; semester, 24 credits
 •  Get your Learning Agreement signed by both academic coordinators: University of València and host university. 
 • Academic coordinators list.
 •  At the host university, you cannot take courses that you have failed at the University of València. Your academic coordinator can allow you to attend to a maximum of one failed course.
 • Stays full course can be reduced to just one semester with the go -ahead from the coordinator of the University of Valencia and the coordinator of the university.

========================================================

General Information: SICUE 2014-15 Call

From February 4th onwards the SICUE program (Exchange System among Spanish University) for academic year 2014/2015 will be open for applications. The period for submitting applications will be from 4 to 24 February inclusive.

You can check available Universities for each degree through the Portal Servei Estudiant: on the left menu, choose the fifth option " Exchange programs with other universities" then in the center, the second option "Exchange Programmes list". Write down universities that interest you and visit their website to have a look to the syllabus, calendar, etc. Here you have the list of SICUE  universities' code and websites.

Applications must be submitted through the Portal Serveis Estudiant: on the left menu, choose the fifth option "Exchange programs with other universities" then in the center, the first option "Check Applications to Exchange programmes".

Requirements that must fulfill the beneficiaries

 • Bachelor: have passed a minimum of 60 credits on 30 September 2013
 • Be enrolled in the same degree in 30 or more credits during a/y 2013-2014
 • masters or doctorate students cannot participate.
 • University can not be repeated
 • There cannot be more than one exchange within the same academic year
 • Student that were assigned a SICUE mobility for a/y 2013-2014 and didn't take it or renounced are not elegible candidates fos SICUE mobilities for a/y 2014-2015

  Read carefully the Call Regulations issued by the Conference of Rectors of Spanish Universities (CRUE)

Selection of candidates

 •     Places will be awarded on the basis of the average grade according to marks obtained by 30th September 2013
 •     The average grade is calculated according to the provisions of Article 5 of Royal Decree 1125/2003

Stay at the host university

 • You must enroll at the University of Valencia in a number of "16,000" credits equal to number of credits you want to attend at the host universit
 • The rooms may be a semester or full academic year
 •  Minimum credits to enroll: complete course, 45 credits; semester, 24 credits
 •  Get your Learning Agreement signed by both academic coordinators: University of València and host university. 
 • Academic coordinators list.
 •  At the host university, you cannot take courses that you have failed at the University of València
 • Stays full course can be reduced to just one semester with the go -ahead from the coordinator of the University of Valencia and the coordinator of the university.


================================================== ===============================

Mobility Programmes Useful Guide

Call 2013/2014: General information

The call for the Sicue programme for the academic year 2013/2014 will be opened on 4th of February. The deadline to submit applications will be 22th of February.

The applications have to be submitted over the internet from Portal de l’Alumne. (Option " Sol·licitud i Consulta de Programes d'Intercanvi).

List of possible destinations (it’s necessary to choose the code of the degree).

(Look up handbook of how to search for destinations).

Attention: Students do not have to submit any kind of documentation in hard paper except those students who have gained access to the 2nd cycle of studies from another degree or who have gained access from another university. In these cases they have to upload a copy of their academic records from Portal de l’Alumne.

During the academic year 2013/2014 many universities will be in the process of changing to the new degrees. It is therefore important that students make sure they can take the courses corresponding to their academic itinerary. Further information in the website of the selected universities or contacting with them.

Requirements for the mobility

 • Diplomaturas, Ingenierías Técnicas and Arquitectura Técnica: having completed at least 30 credits and being registered for another 30 credits.
 • Licenciatura, Ingenieria and Arquitectura: having completed at least 90 credits and being registered for another 30 credits.
 • Grados: having completed at least 30 credits and being registered for another 30 credits.

The requirement of completed credits has to be achieved until the 30th September 2012.

For the first year of those degrees which only have a second cycle (or of a second cycle which is not the direct continuation of the first) it is not possible to apply for the SICUE exchange. To apply for it the student has to be registered in the first year of the second cycle, to do the exchange for the following year if he/she meets all the other requirements that this call establishes. For the amount of completed credits his/her first cycle studies will be taken into account. It is not possible to participate in the SICUE programme more than once neither in the same university nor in the same academic year.

The students cannot take courses at the host university that they did not pass at the home university before.

Assessment of the applications

The selection of students is made taking into account:

 • The compliance with all the requirements.
 • Average marks

Motivation letter has been removed from the 13/14 call.

For the calculation of the average marks, following the criteria established in the official call for the SICUE programme, all marks obtained until 30th of September will be taken into account, including those of failed exams. Only the marks obtained in the last exam period will be considered, those courses in which the assessment is NOT PRESENTED do not count for the average mark. Students have to bear in mind that the average mark of their academic record at the University of Valencia does not take failed courses into account. So in the case of having failed an exam, the average mark calculated by the SICUE programme will be different from the academic record at the University of Valencia.

In case of degrees from a second cycle the average mark is calculated from the marks obtained in the studies of the first cycle from which the access to the new degree is gained. For the validated subjects it will be taken into account the marks that had been obtained in the proceeding University. Credits not marked will not be taken into account for the average.

 

Call for A/Y 2012-2013

The former ·"licenciaturas", "diplomaturas" and "ingenierías" are being replaced by the ECTS academic system , for these reason we inform all the students that they should contact and consult the academic offer at the host university. The Sicue exchange for the course 2012/13 is conditional on the existence of a suitable offer and the student is responsible for verifying this point.

Call 2012/2013: Lists

According to SICUE rules, in case of refusal of the application, there are set 10 calendar days for claims only if one of the following circumstances occures:

 1. An error of misinterpretation of the documents or the assessment of academic records.
 2. Appearance or delivery of new essential documents for the resolution.
 3. If questionable documents have influenced on the resolution.

The deadline for claims is set on 24 March. As soon as all the claims will be assessed, the definitely awardings and the waiting list will be published

Call 2012/2013: General information

The call for the Sicue programme for the academic year 2012/2013 will be opened on 30th of January. The deadline to submit applications will be 20th of February.

The applications have to be submitted over the internet from Portal de l’Alumne.

List of possible destinations (it’s necessary to choose the code of the degree). (Look up handbook of how to search for destinations).

During the academic year 2012/2013 many universities will be in the process of changing to the new degrees. It is therefore important that students make sure they can take the courses corresponding to their academic itinerary.

Note: a motivation letter (maximum 2 pages, electronic format) has to be attached to the application for the Sicue programme from Portal de l’Alumne.

Attention: Students do not have to submit any kind of documentation in hard paper except those students who have gained access to the 2nd cycle of studies from another degree or who have gained access from another university. In these cases they have to upload a copy of their academic records from Portal de l’Alumne.

Requirements for the mobility

 • Diplomaturas, Ingenierías Técnicas and Arquitectura Técnica: having completed at least 30 credits and being registered for another 30 credits.
 • Licenciatura, Ingenieria and Arquitectura: having completed at least 90 credits and being registered for another 30 credits.
 • Grados: having completed at least 30 credits and being registered for another 30 credits.

The requirement of completed credits has to be achieved until the 30th September 2011.

For the first year of those degrees which only have a second cycle (or of a second cycle which is not the direct continuation of the first) it is not possible to apply for the SICUE exchange. To apply for it the student has to be registered in the first year of the second cycle, to do the exchange for the following year if he/she meets all the other requirements that this call establishes. For the amount of completed credits his/her first cycle studies will be taken into account. It is not possible to participate in the SICUE programme more than once.

The students cannot take courses at the host university that they did not pass at the home university before.

Assessment of the applications

The selection of students is made taking two things into account:

 1. Average marks
 2. Motivation letter (maximum 1 point)

For the calculation of the average marks, following the criteria established in the official call for the SICUE programme, all marks obtained until 30th of September will be taken into account, including those of failed exams. Only the marks obtained in the last exam period will be considered, those courses in which the assessment is NOT PRESENTED do not count for the average mark. Students have to bear in mind that the average mark of their academic record at the University of Valencia does not take failed courses into account. So in the case of having failed an exam, the average mark calculated by the SICUE programme will be different from the academic record at the University of Valencia.

In case of degrees from a second cycle the average mark is calculated from the marks obtained in the studies of the first cycle from which the access to the new degree is gained. For the validated subjects it will be taken into account the marks that had been obtained in the proceeding University. Credits not marked will not be taken into account for the average.