University of Valencia logo Logo Ontinyent Campus Logo del portal

Image de la noticia

DÍPTIC

L'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) ha portat una reorganització del sistema d'ensenyament universitari espanyol per a adaptar-lo a un model de formació centrat en el treball i aprenentatge dels estudiants. Aquest canvi implica passar de metodologies docents centrades en l'ensenyament a les orientades en l'aprenentatge. Dins de les noves titulacions de Grau, dos de les matèries on millor es pot expressar aquesta proposta són les Pràctiques Externes i el Treball de Fi de Grau (TFG). En el Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport, de la Universitat de València, totes dues matèries estan vinculades acadèmicament i es cursen conjuntament durant el 2n quadrimestre de 4t curs. Un quadrimestre de transició cap al món professional on els estudiants no posseeixen docència d'altres matèries durant aquest període. En aquesta jornada, orientada als estudiants matriculats en Pràctiques Externes i TFG, es pretén aportar un referent inicial basat en l'experiència i bones pràctiques del curs passat, servint de punt de partida a aquests estudiants. Per això, participen com a ponents estudiants que van obtindre les màximes qualificacions en aquestes assignatures, i que narraran on van realitzar les seues pràctiques externes i el TFG realitzat, aportant la seua visió particular i donant consells als estudiants que enguany comencen aquest procés.


Prèviament a la jornada hauràs d'inscriure't en el següent link:

https://forms.gle/Ehqxsz53Hyfk7pbe9

DIMECRES 17 DE NOVEMBRE DE 2021
Saló de Graus
Horari: 10.30-13:30h

Facultat de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport
Campus Blasco Ibañez
C / Gascó Oliag núm. 3 (46010) València

 

DIVENDRES 19 DE NOVEMBRE 2021
Aula Magna
Horari: 10.30-13:30h

Facultat de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport

Campus Ontinyent

Av. del Comte de Torre­el, 22 (46870) Ontinyent València