University of Valencia logo Logo Faculty of Physical Activity and Sport Sciences Logo del portal

   Una vegada tens assignada la teua plaça d'intercanvi Erasmus comença el període en el que has de realitzar una sèrie de tràmits que són necessaris per a poder gaudir de la teua plaça. Els tràmits es divideixen en 3 blocs:

A.Tràmits a realitzar en Rectorat.

Una vegada se us haja assignat la beca pel vostre coordinador, des de Rectorat s'us enviarà informació per e-mail o per correu postal amb instruccions sobre els tràmits que s'us requereixen des de Rectorat. Entre els documents i dades que cal lliurar en Rectorat s'us demanarà el nombre d'un compte bancari per a ingressar-vos els diners de la beca. Llegiu bé les instruccions que se us proporcionen i lliurar tots els documents en Rectorat degudament emplenats i en termini.

B. Tràmits a realitzar en la Universitat de destinació.

Una vegada se us haja assignat la beca pel vostre coordinador, s 'enviaran les vostres dades a la Universitat en la qual aneu a efectuar l'estada Erasmus. És probable, encara que depén de la destinació, que la Universitat en la qual aneu a realitzar la estada us envie informació, bé mitjançant el vostre e-mail o per correo postal, així que cal estar atents a ambdós. En qualsevol cas, una vegada sapigueu la destinació que se us ha assignat, hauríeu de visitar com més aviat millor la seua pàgina Web.

En la pàgina Web de la Universitat de destinació a més de trobar informació útil sobre de la ciutat i la Universitat, trobareu informació sobre els tràmits que necessariament heu de fer per a ser aceptats en aquesta Universitat. Els tràmits canvien segons la destinació, però en general consisteixen en enviar les vostres dades o registrar-vos en una pàgina Web abans d'una determinada data (deadline). Obviament per a poder realitzar la estada Erasmus heu de emplenar degudament en temps i forma tots els tràmits que se us demanen des de la Universitat de destinació. És possible que alguna Universitat no demane cap tràmit, però és vostra responsabilitat revisar la seua pàgina Web, ja que els tràmits necessaris poden canviar d'any en any.

Una vegada s'incorporeu a la vostra destinació caldrà presentar-vos en l'Oficina Erasmus de la vostra nova Universitat.

C. Tramites a realizar en la FCAFE.

             En la FCAFE caldrà necessàriament realitzar els següents tràmits:

C.1.Matricula: heu de matricular-vos de la forma habitual (en finestreta o mitjançant el portal de l'alumne) el dia que se us assigne.L'única diferència consisteix en que no et matricularàs d'assignatures concretes sino d'un conjunt de crèdits agrupats sota l'epígraf de Crèdits Internacionals. Si vas a realitzar una estada anual caldrà que et matricules de 60 crèdits internacionals (codi 16005) i per a aquells que sols efectúen una estada de mig any (4, 5 o 6 mesos) caldrà matricular-se de 30 crèdits internacionals (agrupats en el codi 16002). No obstant això, es pot optar per cursar un nombre de crèdits diferents, tenint en compte que el mínim anual és de 42 ECTS (21 ECTS un semestre) i el màxim anual de 72 ECTS (36 ECTS un semestre).

C.2. És important i obligatori assistir a la reunió que convoque el coordinador Erasmus. La data d'esta reunió es farà pública en el tauler d'anuncis i en la pàgina Web de la FCAFE. Com a data orientativa, les reunions es realitzaren a partir del mes de febrer. En esta reunió se vos informarà sobre el vostre destí i sobre els tràmits que heu de realitzar en la FCAFE. En la reunió informativa així mateix, se't donaran instruccions sobre com omplir el contracte d'estudis.

C.3. Document d'informació general. Este document servix per a facilitar la informació essencial que han de conéixer els estudiants a qui se'ls haja concedit la beca. Ha d'entregar-se firmat al coordinador en la reunió informativa a este efecte. 

 

This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy