University of Valencia logo Logo Faculty of Physical Activity and Sport Sciences Logo del portal

INSTRUCCIONS PER AL TRÀMIT D'ADAPTACIÓ AL TITOL DE GRAU EN CIÈNCIES DE L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT

Els/les estudiants que no s'hagen adaptat i vullguen adaptar-se als estudis de Grau en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, cal informar-se, per a gestionar la seua matrícula, en la secretaria del centre durant el mes de juliol.