Universitat de ValènciaFacultat de Psicologia Logo del portal

.
.
.

Assignatura “Relacions de Gènere, salut i societat”

  • July 6th, 2018

La Universitat de València imparteix durant el segon quadrimestre de cada curs una assignatura de 6 crèdits ECTS sobre “Relacions de Gènere”. Aquesta assignatura ofereix l'oportunitat d'ampliar la formacion academica adquirint competències transversals complementàries a les incloses especificamente en el pla d'estudis i que possibiliten no solament la incorporació d’anàlisi critics sinó una nova percepció i sensibilitat cap a les desigualtats per raó de gènere.

Pot sol·licitar-se la seua incorporació durant l'últim curs del Grau a l'expedient, sumant d'aquesta manera 6 crèdits per reconeixement de participació en activitats universitàries. Açò comporta la possibilitat de cursar una assignatura optativa menys del pla d'estudis.

Links:

 
This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy