Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Química Logo del portal

PROTOCOL EXÀMENS SEGON QUADRIMESTRE CURS 2020-2021

Protocol adoptat per l'equip COVID de la Facultat referent a la realització d'exàmens presencials de la 1a Convocatòria de segon quadrimestre i de la 2a Convocatòria de totes les assignatures.

 

ADAPTACIÓ DOCÈNCIA SEGON QUADRIMESTRE CURS 2020-2021

Aquest protocol està motivat per la situació causada per la pandèmia COVID-19 i d'acord amb les instruccions i protocols aprovats pel Ministeri d'Universitats, Conselleria d'Universitats i Innovació i la Comissió Acadèmica del títol del Grau en Química (enllaç al document aprovat en la CAT). 1, 2, 3, 4, 5,6

L'esperit d'aquest protocol és garantir la formació dels estudiants del grau en Química i establir el mecanisme d'actuació en cas de confinament, quarantena o PCR positiu. Ateses les característiques del grau en Química, s'estableixen tres models segons es tracte de classes de laboratori, teoria/tutories o classes de l'aula d'informàtica.El protocol es modificarà quan s'actualitzen les eines informàtiques disponibles per a la docència i en funció de l'evolució de la pandèmia.Tot el personal de la Facultat de Química, PAS, PDI i estudiants, en cas de confinament, quarantena o PCR positiu o qualsevol símptoma per mínim que semble, s'enviarà un correu a qcacovid@uv.es o a coviddgfiq@uv.es si es tracta d'estudiants del Doble Grau en Física i Química.

ADAPTACIÓ DOCÈNCIA PRIMER QUADRIMESTRE CURS2020-2021

Aquest protocol està motivat per la situació causada per la pandèmia COVID-19 i d'acord amb les instruccions i protocols aprovats pel Ministeri d'Universitats, Conselleria d'Universitats i Innovació i la Comissió Acadèmica del títol del Grau en Química (enllaç al document aprovat en la CAT). 1, 2, 3, 4, 5,6

L'esperit d'aquest protocol és garantir la formació dels estudiants del grau en Química i establir el mecanisme d'actuació en cas de confinament, quarantena o PCR positiu. Ateses les característiques del grau en Química, s'estableixen tres models segons es tracte de classes de laboratori, teoria/tutories o classes de l'aula d'informàtica.El protocol es modificarà quan s'actualitzen les eines informàtiques disponibles per a la docència i en funció de l'evolució de la pandèmia.Tot el personal de la Facultat de Química, PAS, PDI i estudiants, en cas de confinament, quarantena o PCR positiu o qualsevol símptoma per mínim que semble, s'enviarà un correu a qcacovid@uv.es o a coviddgfiq@uv.es si es tracta d'estudiants del Doble Grau en Física i Química.

 

 

 

  1. Recomanacions del Ministeri d'Universitats a la Comunitat Universitària per a adaptar el curs universitari 2020-2021 a una presencialitat adaptada i mesures d'actuació de les universitats davant un cas sospitós o un positiu de COVID-19 de 31 d'agost de 2020.
  2. Protocol d'actuació per a l'inici del curs universitari 2020/2021.
  3. Directrius generals de Prevenció i protecció enfront de la COVID-19 en l’ambit de la docència presencial del curs 2020-2021.
  4. Adaptació de la docència del grau en Química de la Universitat de València en el primer quadrimestre del curs 2020-21 aprovat el 16 de juliol de 2020.
  5. Procediment d’actuació a seguir en cas de contagi per COVID-19 o per sol·licitar passar a la modalitat de treball no presencial durant el període de quarentena.
  6. ACGUV 110/2020, aprovat l'1 de juliol de 2020, sobre adpatació de la docència dels titulacions oficials de la Universitat de València en el primer quadrimestre del curs 2020-21.