Universitat de ValènciaUVesports Logo del portal

Gabinet de Suport a l'Esportista

Serveis Descripció Comunitat Universitària i Targeta Esportiva
Mèdics Consulta mèdic esportiva 50,00€
Reconeixement mèdic esportiu: Exploració clínica, tensió arterial, EKG de repòs 32,00€
Prova d'esforç en tapís rodant: EKG d'esforç, anàlisi de gasos en esforç, determinació de llindars i de consum màxim de VO2 directes 90,00€
Comprovació llindars amb estat estable, estudi lactatèmia 64,00€
Anàlisi sang i orina perfil esportiu 48,00€
Cineantropometria, enquesta nutricional, informe 50,00€
Nutrició Primera visita 25,00€
  Seguiment 20,00€
Fisioteràpia
esportiva
Tècniques: Osteopatia, Massoteràpia, Teràpia Manual, Teràpia neurodinàmica, Teràpia miofascial, RPG, Electroteràpia, Prevenció
Sessions: 30min.
20,00€
Teràpies especials Consultar
Entrenament
professional
Test de camp específic d'esport individual 40,00€
Test de camp específic d'esport d'equip (10 esportistes mínim) 340,00€
Suport a la planificació (1 mes) 64,00€
Suport a la planificació (3 mesos) 160,00€
Suport a la planificació (temporada) 480,00€
Readaptació esportiva 64,00€
Psicoteràpia Primera visita 48,00€
Seguiment 32,00€
Sessions especials 48,00€
Sessió per a equips (mínim 10 esportistes) 340,00€
  • L'atenció en el Gabinet de Suport a l'Esportista estarà oberta sols als membres de la comunitat universitària i a externs que hagen adquirit la targeta esportiva.
  • Els membres de la comunitat universitària deuran presentar l'acreditació corresponent.
  • Els usuaris externs deuran presentar la targeta esportiva.
  • Les entitats amb conveni estaran subjectes al especificat en el mateix
  • Les entitats col·laboradores o sense finalitat lucrativa, prèvia petició a la direcció del Servei, podran beneficiar-se d'una bonificació de fins el 30% aplicada a la tarifa d'externs.
  • Aquestes tarifes són orientatives, el seu import pot variar en funció de les modificacions de preus dels consumibles.

Taxes en format PDF