Universitat de ValènciaUVesports Logo del portal

El Gabinet de Suport a l'esportista és un servei enfocat a la vigilància de la salut d'esportista i a la millora del seu rendiment.

El servei es divideix en les següents àrees d'actuació:

Àrea mèdica

Es preocupa de valorar l'estat de salut dels esportistes i prevenir possibles incidències que afecten a la seua salut durant la pràctica de l'activitat esportiva (Reconeixements mèdics, proves d'esforç, anàlisis clíniques, i altres estudis). Assisteix a la comunitat universitària i externs que ho sol·liciten, en matèria de salut i activitat física.

Àrea de fisioteràpia

El tractament per mètodes naturals de símptomes en relació amb l'activitat física i l'esport, l'educació en la prevenció de lesions esportives i l'orientació en l'equilibri de l'aparell locomotor, recau en aquesta àrea.

Àrea d'entrenament professional

En col·laboració amb els professionals de la salut, es valora l'estat de l'esportista, per a planificar el programa d'entrenament de l'usuari.

Àrea de psicologia de l'esport:

Atenció i orientació de problemes psicològics relacionats amb l'esport. Avaluació, entrenament i control d'habilitats psicològiques específiques de les diferents modalitats esportives. Entrenament en nivell d'activació òptim. Control de pensaments. Millora de la concentració i l'atenció. Atenció psicològica en cas de lesions o abandó de l'activitat esportiva. Orientació i assessorament psicològic als tècnics i responsables que intervenen amb l'esportista.

Àrea de nutrició:

Realització d'un estudi detallat dels hàbits dietètics i de l'estat
nutricional de cada esportista i elaboració de la dieta més adequada per a cada cas.