Logo de la Universitat de València Logo Servei d'informàtica [SIUV] Logo del portal

L'estat de la docència d'una classe respecte d'un professor es mostra en el color del botó d'estat.

  •  Docència registrable: docència que, segons les dades que figuren en el POD, pot registrar un professor concret.
  •  Docència registrada: docència que un professor ha registrat.
  •  Docència substituïda: docència que un professor indicant el company a què substitueix ha registrat.
  •  Docència compartida registrada: docència compartida entre diversos professors i que no ha estat registrada pel professor que està navegant però si per altre.
  •  Docència recuperada: docència que un professor ha registrat en un dia diferent del que figura en la reserva de l'aula.
  •  Docència no registrada: classe pendent de registrar per a un docent concret.
  •  No es pot mostrar l'estat: classe de la qual no es pot mostrar l'estat per motiu de la Llei de protecció de dades.
  • Què significa l'estat d'una classe representat per un botó de certs colors? L'estat d'una classe es representa sempre respecte d'un PDI en concret. Quan la docència d'una classe és compartida per diversos professors per a cadascun d'ells pot tenir un estat diferent. Fins i tot per a un mateix PDI una classe pot adoptar diversos estats, per la qual cosa en aquests casos la seua representació en un sol botó serà orientativa i caldrà veure-ho en detall Per exemple, una classe pot estar registrada per un docent i alhora aquest mateix docent registrar una substitució d'aquesta mateixa classe a un company d'assignatura.

Vistes de l'aplicació

  • La meua docència: visió que representa la docència d'un professor en un dia concret, que per defecte és l'actual. En aquesta visió es representen les classes que figuren assignades al professor en el POD carregat, a més de les que haja substituït a companys i les que haja registrat sense existir POD carregat.
  • Docència en aula: visió que representa la docència d'una aula en un dia concret segons les reserves fetes.