Logo de la Universitat de València Logo Servei de Política Lingüística (SPL) Logo del portal

Cursos de valencià A1 i A2

Apreneu valencià des de zero amb els cursos d'A1, A1+ i A2 que organitza el Servei de Política Lingüística. Els cursos són quadrimestrals i se n'ofereixen grups a tots els campus. 

Curs 2020/2021


Destinataris

A1/A1+: estudiants en programes d’intercanvi a la Universitat de València.
A2: estudiants de grau i postgrau de la Universitat de València.

Lloc

Els cursos del primer semestre s'impartiran en modalitat no presencial. Si les condicions excepcionals de salut pública canvien, podran passar a la modalitat presencial.
Per al segon semestre, els cursos es plantegen en modalitat presencial, però si les condicions de salut pública no ho permeten, s’impartiran en modalitat no presencial.

Durada i places

Els cursos duren 10 setmanes. En el primer semestre, els de nivell A1 constaran d’una hora de videoconferència a la setmana i una segona trobada de mitja hora en grup reduïts en diferents franges horàries durant un altre dia, i els d'A2 constaran d'una hora de videoconferència dos dies a la setmana. A més, hi haurà treball individual per a realizar en l’aula virtual en els dos nivells.
En el segon semestre, si les condicions ho permeten, els cursos constaran de dues sessions presencials a la setmana de dues hores cadascuna.
L’admissió o la situació en llista d’espera de les persones inscrites es comunica per correu electrònic.

Períodes d’inscripció

  • Primer quadrimestre, del 7 al 20 de setembre de 2020. 
  • Segon quadrimestre, del 13 al 29 de gener de 2021.

Preu

La matrícula és gratuïta.

Assistència

La falta d’assistència injustificada a tres sessions consecutives o cinc d’alternes comporta la baixa del curs. Cadascun dels cursos té un reconeixement d'1,5 crèdits. El Servei de Política Lingüística expedeix un certificat d’assistència gratuït, d’ús intern, a les persones que hagen assistit a un mínim del 80% de les sessions i que, en els cursos en modalitat virtual, hagen realitzat, a més, un mínim del 80% del treball de l’aula virtual.

Grups, horaris i inscripció

Cliqueu en el quadrimestre per veure els grups i en el nom del campus per a obrir el formulari d’inscripció. 

SEGON QUADRIMESTRE
  A1 ELS TARONGERS A1 BLASCO IBÁÑEZ A1 BURJASSOT-PATERNA
En línia En línia En línia

Dimarts 13 – 14 h
videoconferència grupal

Dijous
videoconferència 60' grups reduïts, cal triar:
9 – 10 h
11 – 12 h
12 – 13 h

Dilluns 9 – 10 h
videoconferència grupal

Dimecresvideoconferència 60' grups reduïts, cal triar:
9 – 10 h
11 – 12 h
12 – 13 h

Dimarts 13 – 14 h
videoconferència grupal

Dijousvideoconferència 60' grups reduïts, cal triar:
9 – 10 h
11 – 12 h
12 – 13 h

16 de febrer – 11 de maig 15 de febrer – 10 de maig 16 de febrer – 11 de maig

 

  A2 ELS TARONGERS A2 BLASCO IBÁÑEZ A2 BURJASSOT-PATERNA
En línia En línia En línia
Dimarts i dijous 13 – 14 h
videoconferència grupal
Dilluns i dimecres 13 – 14 h
videoconferència grupal
Dilluns i dimecres 13 – 14 h
videoconferència grupal
16 de febrer – 11 de maig 15 de febrer – 10 de maig 16 de febrer – 11 de maig