Logo de la Universitat de València Logo Servei de Prevenció i Medi Ambient Logo del portal

Des d'aquesta pàgina es pot accedir als documents per a realitzar els diferents comunicats de salut (adaptació per embaràç, part i llactància, farmacioles i cadires ergonòmiques)

Punxeu ací.

Per a adaptació del lloc de treball per malaltia /especial sensibilitat heu d'omplir el següent comunicat i enviar-ho a salutlaboral@uv.es:

Sol·licitud adaptació lloc de treball.