Logo de la Universitat de València Logo Servei de Prevenció i Medi Ambient Logo del portal

Abans de realitzar la contractació d'empreses externes per a fer treballs a les instal·lacions de la UV, has de conèixer la normativa en matèria de coordinació d'activitats empresarials i la instrucció tècnica específica.

Aquesta normativa ens permet garantir les condicions de seguretat quan dues o més empreses treballen en el mateix centre, i així evitar o minimitzar els riscos que la confluència i la interacció d'aquests treballs puga suposar.

Recorda que és obligatori comunicar al Servei de Prevenció amb antelació, i prèviament a l'inici dels treballs, la contractació d'empreses que accedisquen a les instal·lacions de la UV perquè es puga verificar que compleixen tota la normativa exigida en matèria de prevenció i coordinar la seua actuació de manera coherent i responsable, de manera que es garantisca l'aplicació de mètodes de treball correctes i s’establisquen, si cal, mesures preventives addicionals.

Els formularis necessaris per a realitzar aquesta comunicació es troben disponibles per al personal autoritzat en l'espai disc corresponent a cada campus

  • Prevenbur
  • Prevenblasco
  • Preventaron

Pots ampliar-ne la informació consultant la documentació següent: