Logo de la Universitat de València Logo Servei de Prevenció i Medi Ambient Logo del portal

La seguretat es el conjunt de tècniques i procediments que tenen per objecte eliminar o disminuir el risc que es produesquen accidents de treball.

Què és un accident de treball?

Succés anormal, no desitjat, que es presenta de forma brusca i iniesperada, normalment és evitable, interromp la continuïtat del treball i pot causar lesions a les persones.

Ordre i neteja. Principis Bàsics que afavoreixen la seguretat

  • Permeten aprofitar més racionalment l’espai.
  • Faciliten extraordinàriament l’adopció de mesures preventives materials i d’organització.
  • Eviten molts accidents i comportaments insegurs.
  • Contribueixen a crear un clima favorable a la millora de les condicions de treball i de la productivitat.

Plans d’emergència

Cada edifici ha de tenir-ne per tal de prevenir els accidents i mitigar-ne els efectes.

Per a què tenir plans d'emergència?

  • Definir i organitzar les funcions de les persones que han d’actuar en cas d’emergència (equips d’emergència).
  • Determinar la utilització per part d’aquests dels mitjans materials disponibles.
  • Establir el procediment escaient per obtenir les ajudes exteriors necessàries.
  • Programar les actuacions en cas d’emergència declarada fins que arriben els mitjans exteriors.