Logo de la Universitat de València Logo Servei de Prevenció i Medi Ambient Logo del portal

El Servei de Prevenció i Medi Ambient té com una de les seues missions fonamentals vetlar per la salut dels treballadors/res de la UV. Este qüestionari és una ferramenta fonamental a l´hora de la prevenció de Riscos Laborals en el seu lloc de treball i per a realitzar la planificació de la vigilància de la salut, per la qual cosa el seu ompliment ha de ser obligatori per a tots aquells treballadors/es que utilitzen agents químics i biològics en el seu lloc de treball.

Una vegada emplenat s'ha de remetre a la següent adreça de correu electrònic: admspma@uv.es   Recordeu descarregar i guardar el formulari abans d'emplenar-ho.

PROTECCIÓ DE DADES: S'informa que per al compliment de les obligacions establides per la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de Riscos Laborals resulta necessari el tractament de les dades personals. Les dades de caràcter personal s'inclouran en un fitxer de la Universitat de València amb la finalitat d'avaluar els riscos laborals i l'adopció, si escau, de les corresponents mesures preventives. Tenim habilitada una adreça lopd@uv.es per a qualsevol informació, suggeriment, petició d'exercici de drets i resolució amistosa de controvèrsies en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Més informació a https://www.uv.es "política de privacitat".