Logo de la Universitat de València Logo Servei de Prevenció i Medi Ambient Logo del portal


DDDPer evitar problemes de plagues a la Universitat, la Unitat d'Higiene desplega des de l'any 1998 un programa de control integrat de plagues a les instal·lacions, dependències i edificis de la Universitat de València. Aquest programa s’ha d’entendre com un sistema que engloba els processos de prevenció i/o control necessaris per aconseguir les condicions sanitàries i ambientals adequades que eviten la proliferació d'organismes nocius i en minimitzen els riscos per a la salut i el medi ambient. Aquest programa consta d'actuacions periòdiques establertes al llarg de l'any i també d'actuacions puntuals per a problemes detectats entre períodes programats.

OBJECTE

Evitar l’aparició de plagues als centres i als edificis de la UV inclou els tractaments de desinfecció, desinsectació i desratització.

ABAST

Es practiquen a les instal·lacions, les dependències i els edificis de la Universitat de València (Estudi General) dels campus de Blasco Ibáñez, Burjassot-Paterna i Tarongers, així com als edificis o centres de la Universitat de fora d’aquets campus.

RESPONSABLE

La supervisió tècnica de l’evolució del programa de control correspon als tècnics d’higiene industrial del Servei de Prevenció i Medi Ambient de la Universitat de València.

Els tractaments de control de plagues els fa una empresa externa a la UV, que és contractada per concurs públic.

METODOLOGIA

Aquests tractaments es fan amb les periodicitats següents:

- Bimestral: desratitzacions (sis anuals).

- Quadrimestral: desinsectacions i desinfeccions (tres anuals). També es desinfecten alguns llocs on pot haver-hi humitats que faciliten la proliferació de bacteris.

- Trimestral: tractaments específics i revisió de paranys als llocs on poden proliferar les plagues.


SEGUIMENT DELS RESULTATS OBTINGUTS

Els tècnics d’higiene industrial reben un informe sobre els tractaments que ha fet  l’empresa externa en cada edifici o centre. L’empresa externa mostra aquests informes en la seua pàgina web, que poden consultar els administradors o responsables dels centres per mitjà d’una clau d’accés.

SITUACIONS EVENTUALS

Hi ha problemes eventuals al llarg de l’any, fora dels períodes que hi ha establerts per als tractaments, per als quals cal prendre alguna mesura concreta. Per a això, el personal de la UV ha d’emplenar un comunicat de prevenció dins de la gestió d’avisos del SPMA.

ACLARIMENTS

Si després d’un tractament de l’empresa externa no desparaeix la plaga per alguna deficiència estructural, ea tècnic d’higiene ho comunica al Servei Tècnic i de Manteniment i/o a l’administrador dels diferents centres de la UV per atendre el probema.