Logo de la Universitat de València Logo Comissió d'Ètica en Investigació Experimental Logo del portal

El Comité de Bioseguretat de la Universitat de València es crea per acord de la Comissió d’Ètica en la Investigació Experimental de la Universitat de València el 17 de desembre de 2008.

Competències

La seua finalitat és assessorar a l'Universitat sobre la gestió del risc biològic i vetlar pel compliment de les obligacions exigides per la normativa sobre aquest tema. Per a això s'encarrega d'avaluar, certificar i donar suport en les tasques científiques i docents que impliquen la utilització d'agents biològics i d'agents químics, inclosos els organismes modificats genèticament (OMG), així com la manipulació de mostres biològiques potencialment contaminades.