Universitat de ValènciaComissió d'Ètica en Investigació Experimental Logo del portal

Composició

L'Article 39 del RD 53/2013 estableix:
El CEEA ha d'estar integrat per persones amb l'experiència i els coneixements necessaris per a vetlar pel benestar i la cura dels animals. Estarà format com a mínim, pels següents membres:

  • La persona o les persones responsables del benestar i cura dels animals
  • Un investigador o un altre membre científic.

En el cas que el comité ètic d'experimentació animal actue com a òrgan habilitat per a realitzar l'avaluació o l'avaluació retrospectiva dels projectes, la seua composició inclourà a més investigadors o altres membres científics que no estiguen directament relacionats en el projecte i una persona amb experiència i coneixements en benestar dels animals que no tinga relació directa amb l'usuari ni amb el projecte.

Els membres respectaran el principi de confidencialitat.

El CEEA rebrà l'assessorament del veterinari designat, havent-se de conservar durant almenys tres anys les aportacions que aquest realitze.
Quan el CEEA ho considere oportú, sol·licitarà l'assessorament d'experts les quals també respectaran el principi de confidencialitat.

 

Miembro Cargo Correo electrónico

Noguera Salva, Inmaculada

Presidenta

inmaculada.noguera@uv.es

Font Bisier, Enrique

Secretari enrique.font@uv.es

Díaz Cuevas, Ana

Vocal

ana.diaz@uv.es

Galera Díaz, Rafael

Vocal

rafael.galera@uv.es

Piñeiro Peña, Silvia

Vocal

silvia.pineiro@uv.es

Redolat Iborra, Rosa

Vocal rosa.redolat@uv.es

Forte Deltell, Anabel

Vocal

anabel.forte@uv.es

Ortega Valero, Ángel

Vocal angel.ortega@uv.es

Motero Royo, Francisco E.

Vocal francisco.e.montero@uv.es

Rodriguez Ferron,Sacramento

Vocal

Sacramento.Rodriguez@uv.es

Peiró Ramada, Juanjo

Vocal

juanjo.peiro@uv.es

Barrio Esparducer, Eladio

Vocal

eladio.barrio@uv.es