Logo de la Universitat de València Logo Servei de Prevenció i Medi Ambient Logo del portal

Les nanopartícules tenen propietats i efectes diferents als dels mateixos materials en mida convencional, la qual cosa pot plantejar riscos desconeguts per a la salut de l'usuari/ària que les manipula.

Els nanomaterials poden ser igual o més perjudicials que les partícules o fibres d'escala no nanomètrica del mateix material. Les propietats dels nanomaterials, com ara àrea de la superfície, composició química, mida, forma o càrrega, tenen una influència important en les seues propietats toxicològiques. Actualment, no es disposen de prou dades toxicològiques sobre els efectes produïts en els treballadors i les treballadores exposats.

Els usuaris i les usuàries de la Universitat de València que realitzen activitats amb nanomaterials poden estar exposats a un possible risc desconegut.

L'avaluació de l'estat de salut és l'instrument que ens permet detectar no sols l'aparició de malalties relacionades amb el treball, sinó també la detecció de persones especialment sensibles que poden ser susceptibles als riscos presents al lloc de treball. Així, considerem necessari la realització de reconeixements mèdics inicials i periòdics anuals a tots els treballadors i les treballadores que realitzen diferents tasques amb nanomaterials. És per això que demanem que emplenen obligatòriament el qüestionari següent.

Accés al qüestionari

Una vegada emplenat s'ha d'enviar a l’adreça de correu electrònic: salutlaboral@uv.es

 

Us recordem que les mesures de vigilància i control de la salut dels treballadors:

  • Es duran a terme respectant sempre el dret a la intimitat i a la dignitat de la persona del treballador/a i la confidencialitat de tota la informació relacionada amb el seu estat de salut, i que els resultats obtinguts únicament seran comunicats als treballadors i les treballadores afectats.
  • L'accés a la informació mèdica de caràcter personal es limitarà al personal mèdic que duga a terme la vigilància de la salut dels treballadors i les treballadores i a les autoritats sanitàries quan així ho dispose la normativa legal.