Logo de la Universitat de València Logo Servei de Recursos Humans (P.A.S.) Logo del portal

Sexennis ANECA – Personal Investigador

Nota: Aquest any no hi haurà convocatòria d'avaluació per l'AVAP, que ha estat substituïda per la següent davant l'ANECA.

Modificació Convocatòria: Resolució de 14 de gener de 2022, de la Secretaria General d'Universitats, per la qual es modifica la de 27 de desembre de 2021, per la qual s'aprova la convocatòria d'avaluació de l'activitat investigadora

D’acord amb la convocatòria, la presentació de la sol·licitud requereix obligatòriament la realització de dos tràmits telemàtics:

  1. el primer, davant la Universitat de València: seguint les instruccions indicades en la convocatòria, mitjançant el formulari electrònic d’instància interna accessible en el següent enllaç  https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/#/cauce/PERS2UNIT
  2. el segon mitjançant la seu electrònica d’ANECA: https://aneca.sede.gob.es/
Requisits de les persones sol·licitants: Estar contractat i en actiu a la Universitat de València en alguna de les  categories que figuren en la Resolució del Rectorat de 27 de desembre de 2021 a data de 31/12/21.

Termini: des del 17 de gener  fins al 07 de febrer de 2022

Més informació i instruccions en ANECA-CNEAI