Universitat de ValènciaServei de Recursos Humans -  Personal Tècnic, de Gestió i d'Administració i Serveis (PTGAS-PI) Logo del portal

 

Sexennis ANECA – Personal Investigador

Convocatòria: Resolució del Rectorat, de 23 de desembre de 2022, per la qual s'aprova la convocaoria d'Avaluació per l'ANECA de l'activitat invetigadora del personal docent i invesigador contractat. Convocatoria 2022

Resolución de 21 de noviembre de 2022, de la CNEAI, por la que se publica los criterios especificos aprobados para cada campo de evaluacion.

D’acord amb la convocatòria, la presentació de la sol·licitud requereix obligatòriament la realització de dos tràmits telemàtics:

  1. el primer, davant la Universitat de València: seguint les instruccions indicades en la convocatòria, mitjançant el formulari electrònic d’instància interna accessible en el següent enllaç  https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/#/cauce/PERS2UNIT
  2. el segon mitjançant la seu electrònica d’ANECA: https://aneca.sede.gob.es/
Requisits de les persones sol·licitants: Estar contractat i en actiu a la Universitat de València en alguna de les  categories que figuren en la Resolució del Rectorat de 23 de desembre de 2022 a data de 31/12/22.

Termini: des del 16 de gener  fins al 06 de febrer de 2023

Més informació i instruccions en ANECA-CNEAI