Logo de la Universitat de València Logo Servei de Recursos Humans (P.A.S.) Logo del portal

NOTES INFORMATIVES

PLAÇA

  • Nom: CPI-19-314
  • Grup: A
  • Subgrup: A1
  • Categoria: Investigador/a en formació
  • Projecte: «Fusion of satellite time-series data to examine the impact of extreme weather events on crop production (CIDEGENT/2018/009), CPI-19-314»
  • Responsable del projecte d'investigació: Belen Franch Gras

CONVOCATÒRIA

SOL·LICITUDS

  • Termini de presentació: Del 4 al 14 d'octubre de 2019
  • Sol·licitud

RESULTATS DEL PROCÉS SELECTIU