Logo de la Universitat de València Logo Servei de Recursos Humans (P.A.S.) Logo del portal

Documentació Més  informació
  • NIF / NIE (Número d'identificació dels estrangers)
  • Número de Seguretat Social.
  • Títulacions requerides a la convocatoria /Homologació o equivalencia de la titulació requerida o sol·licitud d'homologació o equivalència.
  • Compte bancari a Espanya.
  • En el cas d’estrangers, si es vol acollir a l'exempció d'impostos, cal aportar certificat de residència fiscal emès per les autoritats fiscals del seu país de residència.