Logo de la Universitat de València Logo Servei de Recursos Humans (P.A.S.) Logo del portal

Codi Escala / Categoria Data creació Data ampliació Data actualització
A1-FA08 BORSA ETS GEST CULT, PATRI RESTAURADOR21-04-202321-04-2023
A1-FA16BORSA PROVISIONAL ESCALA TÈCNICA SUPERIOR DE GESTIÓ19-04-202319-04-2023
A1-FA14Escala Tècnica Superior de Prevenció - Perfil Seguretat01-10-202022-03-2023
A1-FA13 ETS Planificació, Anàlisi i Avaluació03-03-202303-03-2023
A1-FA11ETS INFORMÀTICA20-09-201928-07-202227-01-2023
A1-FA14-ETS MEDICINA TREBALLETS PREVENCIÓ ESP MEDICINA TREBALL AMB AMPLIACIÓ13-12-202214-12-2022
A1-F06 ETS EDUC FISICABORSA ETS D'EDUCACIÓ FISICA13-12-202213-12-2022
A1-FA10 ETS INFORMACIÓ PERFIL IGUALTAT13-12-202213-12-2022
A1-FA01A1-FA01 ETS ARQUITECTURA AMB AMPLIACIÓ08-09-202207-10-2022
A1-FA02ETS d'Assessorament Lingüístic - Perfil Promoció Lingüística17-02-201519-01-202125-03-2022
A1-FA03ESCALA TÈCNICA SUPERIOR D'AUDIOVISUALS02-05-201821-03-2022
A1-FA14ETS PREVENCIÓ - Perfil HIGIENE INDUSTRIAL09-06-202101-02-2022
A1-FA14ETS PREVENCIÓ - Perfil PSICOLOGIA (Especialista violència de gènere i masclista)17-10-201919-05-2021
A1-FA14ETS PREVENCIÓ - TÈCNIC MEDI AMBIENT30-09-201618-05-2021
A1-FA12ETS Investigació – Perfil Difracció RX01-12-202002-02-2021
A1-FA10Escala Tècnica Superior Informació - Perfil Periodista30-12-202030-12-2020
A1-FA13Escala Tècnica Superior Planificació, Anàlisi i Avaluació - Perfil Economia15-11-201321-02-2020
A1-FA13Escala Tècnica Superior Planificació, Anàlisi i Avaluació - Perfil Anàlisi14-11-201320-02-2020
A1-FA07Escala Tècnica Superior de Formació Permanent31-10-201220-02-2020
A1-FA12Escala Tècnica Superior d'Investigació - Perfil Proteòmica01-02-201520-02-2020
A1-FA10Escala Tècnica Superior Informació - perfil Web i Màrqueting09-07-201812-02-2020
A1-FA12ETS INVESTIGACIO - PERFIL VALORITZACIO CC. BASIQUES I TECNIQUES25-01-201912-02-2020
A1-FA12 ETS INVESTIGACIÓ - PERFIL MICROSCOPIA16-07-201812-02-2020
A1-FA14BORSA ETS Prevencio - Perfil Ergonomia i Psicosociologia09-07-201912-02-2020
A1-FA02ETS d'Assessorament Lingüístic (perfil Traductor/Corrector)09-07-201910-02-2020
A1-FA05Escala Tècnica Superior d'Edició i Publicacions16-09-201905-11-2019
A1-FA12Escala Tècnica Superior d'Investigació - Perfil Sociologia21-05-201817-07-2019
A1-FA12ETS Investigació - Perfil Valorització CC. de la Natura I Biomedicina23-01-201912-07-2019
A1-FA14Escala Tècnica Superior de Prevenció (Metge)11-09-200622-11-201609-07-2019
A1-FA17Escala Tècnica Superior Administració Especial-perfil Control Bases de Dades10-01-201810-01-2018
A1-FA15Escala Tècnica Superior Veterinaria06-10-201413-12-2016
A1-FA12Escala Tècnica Superior d'Investigació-perfil Producció Animal-Piscifact.14-09-201610-10-2016
A1-FA12Escala Tècnica Superior d'Investigació- perfil espectrometria de mases14-09-201610-10-2016
A1-FA04Escala Tècnica Superior de Botànica 20-05-200821-04-2015
A1-FA12Escala Tècnica Superior d'Investigació - Perfil Bioinformàtica01-03-201531-03-2015
A1-FA12Escala Tècnica Superior d'Investigació - Perfil Genòmica-Epigenètica01-12-201413-01-2015
A1-FA12Escala Tècnica Superior d'Investigació - Perfil Astronomia01-10-201422-10-2014
A1-FA09Escala Tècnica Superior de Gestió d'Investigació01-08-201422-09-2014
A1-FA13Escala Tècnica Superior Planificació, Anàlisi i Avaluació - Perfil Qualitat15-11-201330-01-2014
A1-FA12Escala Tècnica Superior d'Investigació - Perfil Psicologia01-03-201210-05-2012