Logo de la Universitat de València Logo Servei de Recursos Humans PDI Logo del portal

Durant els propers mesos (de setembre a desembre) es van a realitzar les eleccions sindicals de l'any 2018.
En aquesta pàgina es van a publicar els tràmits, procediments, incidències, etc. que es vagen produint, amb la intenció que el conjunt de la comunitat universitària es trobe informada de com s'estan desenvolupant les eleccions sindicals.
Aquesta informació va dirigida exclusivament al personal de la Universitat de València, per la qual cosa només serà accessible per als qui ostenten aquesta condició. No obstant això tota aquella informació que puguem compartir amb la ciutadania, serà publicada en les notes informatives al final d'aquesta pàgina.
El dia 4 de setembre es va rebre el preavís electoral, realitzat per diverses organitzacions sindicals, en el qual se'ns comunica que l'inici del procés serà el pròxim dia 5 d'octubre de 2018.

València 20 de setembre de 2018

Notes informatives

  • El dia 4 de desembre, les meses electorals romandran obertes des de les 9:00h fins a les 18:00h per a exercir el vot.
  • La Gerència de la Universitat de València comunica al personal funcionari i laboral que amb data 4 de setembre de 2018 ha entrat en el Registre General un escrit de promoció de les eleccions sindicals per a la Junta de Personal PAS, la Junta de Personal PDI i el Comitè d'Empresa.13-09-2018
  • Els promotors han sigut els sindicats: CSIF-CV; FE-CCOO PV; FeSP-UGT-PV; STEPV-Iv; i ANPE-FSES.
  • La data d’inici del procés electoral començarà el 5 d’octubre de 2018.