University of Valencia logo Logo Faculty of Social Sciences Logo del portal

CALENDARI

PROCEDIMENT GENERAL

La Comissió del TFG garantirà que tot l’estudiantat matriculat tinga assignat un/a tutor/a i un àrea temàtica o de coneixement. Aquesta assignació tindrà validesa només durant el curs acadèmic en el qual es troben matriculats.

Procediment d'assignació

- La Comissió del TFG sol·licitarà als departaments la informació relativa a cada professor/a-tutor/a i s’indique l'àrea temàtica dels treballs a tutoritzar i el nombre d'estudiants que podrà tutoritzar.

- La informació relativa a tutors/es, àrees temàtiques o de coneixement, departaments i modalitats de TFG es publicarà en la Web de la Facultat de Ciències Socials.

- Es publicarà en la Web de la Facultat de Ciències Socials un llistat dels estudiants matriculats ordenats d'acord amb l’expedient acadèmic.

- L'assignació es realitzarà en un acte públic. El resultat de les assignacions es publicarà en la Web de la Facultat de Ciències Socials.

IMPORTANT: Si algún alumne no pot assistir-hi ha d'autoritzar a alguna persona adjuntant a l'autorització una fotocòpia del DNI de la persona que l’autoritzat i presentant l'original del seu DNI.

ASSIGNACIÓ TUTORS/ES TREBALL FI DE GRAU

MANTENIMENT DE TUTOR/A

Per als/les estudiants de segona o successives matrícules que desitgen mantenir el tutor assignat en el curs anterior el/l'estudiant haurà de presentar una INSTÀNCIA en què conste el/la tutor/a i l'àrea temàtica del curs anterior. (TERMINI: del 22/7 al 2/8 del 2019).

Si l'estudiant no fera la sol·licitud de manteniment de tutor/a participarà en el procediment d'assignació pública de caràcter general.

Si no es pot garantir el manteniment del tutor/a la Comissió de TFG tractarà de garantir àrea i departament.

Resultat de les Sol·licituds de Manteniment de Tutor/a de TFG (2019-2020)

 

This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy