Logo de la Universitat de València Logo Unitat de Gestió de Campus de Tarongers Logo del portal

L'Estatut de la Universitat en el seu article 46, punt 2, apartat b) estableix "la mesa de campus, que és l'òrgan de coordinació i de la qual formaran part, almenys, els degans, les deganes, els directors i les directores dels centres, així com, amb veu, els administradors i les administradores dels centres, els directors i les directores de les biblioteques i el o la cap de la unitat de gestió".

La Mesa de campus de Tarongers està formada pels degans dels diferents centres, els administradors dels mateixos, les directores de les biblioteques i la administradora de la unitat de campus. Està presidida per un degà coordinador triat pels membres de la Mesa; actualment (des del 1 de Gener  de 2021 ) és el Degà de la Facultat de Dret , Dr. Javier Palao Gil​

Dr. Javier Palao

 

 

 

Composició: