University of Valencia logo Logo University Institute of Women Studies Logo del portal

  • La coordinadora del programa de Doctorat, Mónica Bolufer, desenvoluparà entre 2019 i 2023 el projecte d'investigació CIRGEN: Circulating Gender in the Global Enlightenment: Idees, Networks, Agencies (ERC Advanced Grant 2017-787015). Més info: https://cirgen.eu/
  • La professora Giuliana Colaizzi dirigeix el projecte d'investigació en “Interculturalitat, Biopolítica i Tecnologies de Gènere” www.uv.es/ibitec