24 de Marc VAGA UNIVERSITÀRIA. Frenem la reforma de Wert !!!

COMUNICAT  DE LA PLATAFORMA EN DEFENSA DE LA UNIVERSITAT PÚBLICA
 
El govern del PP ha aprovat una altra reforma del sistema universitari amb l’oposició de tota la comunitat universitària, sense debat polític ni social, sense una avaluació de la implantació de l’última reforma i sense cap justificació creïble de les seues propostes.
 
A hores d’ara, en els darrers mesos del seu mandat, el Govern ha començat a aprovar tres Decrets que modificaran l’ordenació dels ensenyaments universitaris, els requisits per a la creació de centres i Universitats i el sistema d’acreditació del professorat, fonamental per a l’accés a la professió docent investigadora.
 
La proposta de transformar les titulacions a l’esquema 3+2, si tenim en compte els altíssims preus dels estudis de postgrau i les grans dificultats per a l’accés a beques i ajudes, dificultarà l’accés a l’Educació Superior a l’estudiantat amb menys poder adquisitiu i provocarà una disminució significativa del nombre d’estudiants universitaris.
 
La nova estructura de grau i máster reduirà en un 25% els títols de grau, empitjorarà la qualitat docent i obrirà les portes a noves retallades en professorat. D’altra banda, la reducció del nombre de crèdits necessaris per a finalitzar els estudis de grau i la previsible pèrdua d’estudiantat matriculat tindrà un impacte negatiu en el finançament de les Universitats Públiques, així com en el nivell d’ocupació i les condicions laborals de PDI i PAS i provocarà una reconversió del sector universitari públic en benefici de les Universitats privades, que aposten pels postgraus com al seu principal àmbit de actuació.
 
El mateix Ministeri d’Educació ha reconegut que amb el 3+2 les Universitats públiques ingressaran 150 milions d’euros menys per la reducció dels crèdits matriculats, als quals cal afegir uns 850 milions de reducció en el finançament que aporten les Comunitats Autònomes. Tot plegat, implicarà una retallada de 1.000 milions d’euros que vindrà a sumar-se als 1.500 que han perdut les Universitats entre 2010 i 2014.
 
D’altra banda, el Govern pretén reduir els requisits per a la creació de centre universitaris amb l’objectiu de facilitar el negoci de l’ensenyament superior i crear un entorn més favorable a la competència i la inversió privades. Això suposa flexibilitzar les condicions per a la creació de campus privats que han proliferat des de 1997, passant de 13 a 33, en detriment de les Universitats publiques, malgrat la insistència del Govern que tenim un “sistema universitari insostenible” i que cal reduir el que considera excessiu nombre de centres i titulacions.
 
Finalment, la proposta de modificació de l’acreditació del PDI pretén imposar un sistema menys objectiu, transparent i imparcial que l’actual i continua infravalorant l’activitat docent. Un sistema que fracassa en l’objectiu d’equilibrar quantitat i qualitat dels mèrits i  dificultarà encara més l’obtenció de l’acreditació, ja que l’objectiu real del Govern és endurir els requisits per tal de reduir el nombre de PDI acreditat.
 
La Plataforma en Defensa de la Universitat Pública rebutja aquestes imposicions del Govern  que pretenen convertir les Universitats en empreses de serveis educatius.
 
La Plataforma en Defensa de la Universitat Pública fa una crida a tota la  comunitat universitària perquè manifeste el seu rebuig a aquestes mesures i participe activament en la VAGA GENERAL DE LES UNIVERSITATS PÚBLIQUES DEL DIA 24 DE MARÇ.
 
  • NO AL 3+2 QUE ENCAREIX ELS ESTUDIS UNIVERSITARIS I  EXPULSARÀ L’ESTUDIANTAT AMB MENYS RECURSOS ECONÒMICS
 
  • NO A LA REDUCCIÓ DE PLANTILLES
 
  • NO A LA DESREGULACIÓ I FLEXIBILITZACIÓ EN LA CREACIÓ DE CENTRES I UNIVERSTATS
 
  • NO A UN SISTEMA QUE PERMET UNA ACREDITACIÓ MENYS OBJECTIVA I MINUSVALORA L’EXPERIÈNCIA DOCENT
 
24 DE MARÇ VAGA GENERAL UNIVERSITÀRIA
 
MANIFESTACIÓ A LES 12 H
DES DE LA FACULTAT DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA
PLATAFORMA EN DEFENSA DE LA UNIVERSITAT PÚBLICA
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA