QUOTES 2019
 
Quota General Ordinària 13,90 Euros: D'aplicació a persones amb retribucions brutes superiors a 24.001 Euros/Any).
 
Quota General Reduïda 12,70 Euros: D'aplicació per a persones amb retribucions i prestacions brutes entre 14.001 i 24.000 Euros/Any)
 
Quota Especial 7,10 Euros: D'aplicació per a persones amb retribucions, ingressos o prestacions brutes entre 7.001 i 14.000 Euros/Any)
 
Quota Superreduïda de 3 Euros: D'aplicació per a persones que no perceben ingressos, retribucions o prestacions en quanties brutes iguals o inferiors 7.000 Euros/Any.
 
Quota General Pensionistes de 10,05 Euros: D'aplicació a persones pensionistes amb ingressos superiors a 14.001 Euros/Any