Comitè d'Empresa
 
Lara Manyes i Font. Facultat de Farmàcia (Presidenta Comitè)

Sandra Valencia Peris. Facultat de Magisteri

Raul Lorente Campos. Facultat CC. Socials 

Juan Miguel Soria García. Facultat de Biològiques  

Vicente Claramonte Sanz. Facultat de Filosofia

Rafa Alonso Martínez.

 
Junta de PAS
 
Laura Esteve González. Unitat de Campus Burjassot

Salvador Giménez Albert. Campus de Tarongers

Marta Company Suay . Campus Burjassot

Pepe Mora Mateo. Blasco Ibáñez Serveis Centrals

 
Junta de PDI
 
Julián Sanz Hoya. Facultat de Geografia i Història. (Presidente Junta PDI)

Antonio Simón Fuentes. Facultat de Farmacia. (Secretari Junta PDI)

Gloria Berenguer Contri. Facultat d'Economia.  

Amparo Martí Trotonda. Facultat de Ciències Socials. 

Jose Ignacio Valenzuela Rios. Facultat de Biològiques  

Francesc Hernández Dobón. Facultat de CC. Socials

Esther Alba Pagan. Facultat de Geografia i Història.   
 

 

Delegats Sindicals Junta de PDI
Pura Peris García 
 

 

Delegats Sindicals Junta de PAS
Maribel Belda Ferrer

Josep Vicent Bernat Reinal. Facultat de Psicologia. 

 
Delegats Sindicals Comité d'Empresa
José Plumed Sancho

Carlos Fuertes Muñoz

 
Salut Laboral

Juan Miguel Soria García.  

Marta Company Suay

Francesc Hernández Dobón