CCOO denuncia que segons l'OCDE l'educació roman sumida en la crisi

 
L'informe de l'OCDE dóna la raó a les denúncies realitzades per CCOO en el seu informe de començament de curs 2018/2019: a Espanya la despesa en educació és inferior en termes de percentatge del Producte Interior Brut (PIB) para tots els nivells d'ensenyament. També s'ha reduït la despesa per estudiant.
 
L'informe de l'OCDE Panorama de l'Educació 2018 mostra l'evolució dels principals indicadors de l'educació fins a 2018, descrivint el seu estat actual després de durs anys de crisi econòmica en la qual encara roman sumida l'educació espanyola....
 
 
 
 

 

Mesa Negociadora 4 de juliol de 2018

 
ORDRE DEL DIA:
 
 1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.
 
 1. Aprovació, si escau, de l’acord per a regular les percepcions meritades per antiguitat deixades de percebre com a conseqüència de la situació d’incapacitat temporal i altres situacions de suspensió de la relació laboral.
 
 1. Aprovació, si escau, de l’acord de reconeixement del permís retribuït de gestació en la setmana 37 de l’embaràs.
 
 1. Aprovació, si escau, de la modificació de la Relació de Llocs de Treball (RLT) 1/2018
 
 1. La situación del PAS interino/a tanto laboral como funcionario/a eventual ante la futura puesta en funcionamiento del Decreto de Carrera Profesional para este personal, así también como afectaría al personal funcionario/a de carrera que no se le haya contado su periodo de interinidad en la CP.
 
 1. La inclusión en el portal del empleado dentro de la hoja de servicios del punto de Carrera Profesional del PAS, donde se indique el nivel en el que se está en la actualidad y cuánto tiempo falta para poder solicitar el pase al siguiente grado, así como los requisitos y el enlace donde estén publicados los criterios vigentes para solicitarlo correctamente.
 
 1. Acord del consell de govern de la universitat de valència per Complementar les percepcions durant la incapacitat temporal fins aconseguir el 100% de les retribucions.
 
 1. Torn obert de paraules
 

29 de setembre de 2018
 

Esborrany de Projecte de Decret del Consell, pel qual es regula el sistema de carrera professional.

 
Açò és el resultat de l'execució de les sentències sobre el personal interí, (Sentència TSJCV deesembre 2015 , Sentencia TS març 2017),que obligaven a donar nova redacció a determinats articles i, amb açò, estendre el dret a la carrera professional al personal funcionari interí amb més de 5 anys d'antiguitat.
 
Amb aquest nou decret, que substituirà al Decrets 186/2014 i 93/2017, es pretén tornar al moment de l'entrada en vigor del Decret 186/2014, en el cas de la nostra universitat a l'1 de gener de 2017 i, a partir d'aqueix moment, donar al personal interí amb més de 5 anys d'antiguitat el mateix tractament que se li va donar al personal funcionari de carrera i laboral fix.
 
28 de juny de 2018
 

Eleccions a  Secretari General i a la Comissió Executiva de la secció sindical de CCOO en la Universitat de València

 
El passat dia 27 de juny, es van celebrar eleccions a  Secretari General i a la Comissió Executiva de la secció sindical de CCOO en la Universitat de València.
 
Com a resultat d'aquest procés ha sigut triat com a Secretari General: Fernando Casanova Valle.
 
La comissió Executiva ha quedat formada per: Fernando Casanova, Laura Esteve, Maribel Belda, Lluís Molina, Marta Company, José Julián Ponce, Vicente M. Claramonte, Josep Vicent Bernat, Alexandra València, Raúl Lorente i Matilde García de Albizu

MESA NEGOCIADORA DEL 16 DE MAIG DE 2018

 
Mesa Negociadora que tindrà lloc el 16 de maig a les 11:00h., per a tractar el següent,
 
ORDRE DEL DIA:
 
 1. Aprovació, si escau, de les actes de les sessions anteriors.
 
 1. Aprovació, si escau, de modificació de la Normativa sobre dedicació docent del personal docent e investigador a temps complet de la Universitat de València.
 
 1. Aprovació, si es cau, del pla d’estabilitat per al personal d’administració i serveis major de 55 anys (punt sol·licitat per STEPV).
 
 1. Torn obert de paraules.
 

1 de maig 2018

 
 
 
La lluita per la dignitat de les persones treballadores condemnades a una precarietat que mata, la desigualtat que penalitza les treballadores de la llar i les persones migrants, la defensa del sistema públic de pensions, la reivindicació col·lectiva d'un finançament just i la repulsa a la injustícia patriarcal centraren les reivindicacions i la commemoració del Primer de Maig al País Valencià.
 
 

 
El morat ha tenyit la universitat, on un ampli percentatge de treballadores i treballadors ha secundat l'atur de dues hores convocat per CCOO.
 
L'activitat acadèmica s'ha paralitzat com a conseqüència del seguiment de l'atur per part de professorat, personal d'administració i serveis i alumnat.
 
Amb aquesta vaga que reivindica la fi de la desigualtat entre dones i homes, s'inicia una senda de no tornada cap a una societat més igualitària en la qual s'aconseguisca posar fi a la bretxa salarial, en l'ocupació, en la desocupació, en pensions; al repartiment de rols en funció del gènere; a l'assetjament i la violència masclista que pateixen les dones.
 

8 de Marc 2018: Dia Internacional de les Dones

 
 
CCOO convoca vaga laboral de 2 hores el 8 de Març del 2018. Amb el lema 'Si nosaltres parem, el Món se para', la convocatòria té els següents objectius:
 • Increments salarials en tots els convenis. Cal apujar més els salaris més baixos.
 • Plans d"igualtat a totes les empreses per evitar la bretxa salarial i totes les discriminacions.
 • Treball estable contra l'ús fraudulent de la contractació a temps parcial, la temporalitat injustificada i les hores extres no pagades. Pla d"intervenció de la Inspecció de Treball.
 • Ratificació, per part del Govern, del Conveni 189 de l"OIT, que regula els drets i les condicions laborals de les treballadores de la llar.
 • Una Llei d"igualtat salarial.
 • Augment del poder adquisitiu de les pensions.
 • Pressupostos per a polítiques de benestar: dependència, salut, educació, criança…
 • Protocols contra l"assetjament i la violència de gènere en el treball
 
Participa en les mobilitzacions! Convoquem vaga laboral de 2 h el 8 de Març.
 
 

29 de gener de 2018
 

CCOO davant les eleccions al Rectorat de la Universitat de València

 
El proper 22 de febrer de 2018 tindran lloc les eleccions al Rectorat de la Universitat de València i, com a sindicat de caràcter sociopolític amb una perspectiva que va més enllà del propi àmbit de les relacions laborals, CCOO demana a les candidatures els següents compromisos:
 
Reforçar la negociació col·lectiva, defugint la individualització o fragmentació de les relacions laborals i garantint que totes les qüestions que afecten a les condicions laborals del conjunt del personal de la Universitat, tant PDI com PAS, es negocien amb la representació sindical a la Mesa Negociadora i que els Òrgans de Govern de la Universitat respecten els acords que es prenen entre la Institució i els Sindicats fruit de la negociació col·lectiva.
 
Cal un compromís explícit que es mantindrà la política que aquells temes que s’han de negociar a la Mesa Negociadora no es portaran al Consell de Govern si no s’ha assolit prèviament un acord a la Mesa. ........
 

 

 

25 Novembre: Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència contra les Dones

 
"N'hi ha prou de violències! Ens volem vives, lliures i rebels.Juntes som més fortes!"
 
 
Les violències masclistes són una greu i sistemàtica vulneració dels drets humans de més de la meitat de la població a la nostra societat. Aquestes violències es legitimen i perpetuen a partir de diversos sistemes i espais com són les violències institucionals, la feminització de la pobresa, precarietat laboral, la imposició de normes estètiques, els racismes... Des de CCOO treballem per una vida lliure de violències.
 
 
Publicacions de CCOO:
 

CCOO Informa: Promocions PDI 2017-2018

 
La decisió sobre la política de promocions de la Universitat de València  per a l’actual curs acadèmic, que altres anys ja estaria aprovada, ha vingut ajornant-se a l’espera que la Llei de Pressupostos de l’Estat fixara les directrius a aplicar (increment de plantilles, taxa de reposició...). A hores d’ara i encara que els PGE no estan definitivament aprovats, ja tenim elements suficients per saber quins són els condicionants legals per a les nostres promocions i, per tant, resulta urgent aprovar l’oferta pública d’ocupació per a 2017 sense més endarreriments.
 
Les principals novetats legals (Decret-llei 6/2017, projecte de PGE  i les seues esmenes, directrius del Ministeri d’Hisenda...) van en la línia de permetre una interpretació més àmplia del nombre de vacants que es poden cobrir dins de la taxa de reposició del 100%, que no ha variat, i considerant, com el curs passat, el pas de TU a CU com a promoció interna. Ara, a més de les jubilacions de l’any anterior, també es consideren vacants les places dels TU que han promocionat a CU i les de CD que han passat a TU, amb pressa de possessió durant 2016, la qual cosa suposa un augment significatiu de les vacants i, per tant, de les places disponibles per a la nova oferta (amb reserva d’un 15% per a investigadors).
 

5 d'abril de 2017
 

CCOO exigeix al Govern la reducció urgent de la temporalitat en les universitats

 
El personal universitari ha quedat fora de la OPE extraordinària de l'acord per a la millora d'ocupació pública.
 
Segons les dades del Ministeri d'Educació, el 41,8% del professorat té contractes de durada determinada, entre ells de falsos associats i visitants, contractats doctors i substituts interins, etc. La temporalitat també afecta a la majoria del personal investigador i al 12,8% del personal d'administració i serveis (PAS).
 
 

5 d'abril de 2017
 

CCOO exigeix al Govern la reducció urgent de la temporalitat en les universitats

 
El personal universitari ha quedat fora de la OPE extraordinària de l'acord per a la millora d'ocupació pública.
 
Segons les dades del Ministeri d'Educació, el 41,8% del professorat té contractes de durada determinada, entre ells de falsos associats i visitants, contractats doctors i substituts interins, etc. La temporalitat també afecta a la majoria del personal investigador i al 12,8% del personal d'administració i serveis (PAS).
 
 
 
 

23 de març de 2017
 

CCOO denuncia discriminació salarial del personal contractat predoctoral de segon any.

 
La Federació d'Ensenyament de CCOO ha acudit a l'Audiència Nacional per a denunciar la discriminació salarial que pateix el personal predoctoral que està en el seu segon any de contracte davant la desídia del Ministeri d'Educació, que, malgrat els continus requeriments de CCOO, segueix sense donar solució a aquesta situació.
 
El problema estreba en les diferències salarials existents entre les retribucions dels contractes predoctorales de la convocatòria d'ajudes per a la formació de professorat universitari (FPU) publicada en el BOE de 27 de novembre de 2015 i les dels contractes predoctorales de l'anterior convocatòria, publicada en el BOE de 27 de desembre de 2014.
 
 

 
21 de juliol de 2016
 

Constitució de la Comissió Negociadora del Conveni Col·lectiu del Personal Laboral de les Universitats Públiques Valencianes

 
S’ha constituït la Comissió Negociadora del Conveni Col·lectiu del Personal Laboral (PDI i PAS) de la Universitats Públiques Valencianes. Aquesta Comissió estarà integrada, d’una banda, per representants de la Conselleria d’Educació (que ostentaran la presidència i la secretaria) i de les cinc Universitats públiques valencianes i, d’una altra, per representants dels cinc Sindicats amb major representativitat entre el personal laboral.
 
Aquest Conveni ha de servir per a millorar les condicions laborals de PDI i PAS, sobretot en els col·lectius més precaris i resoldre problemes endèmics com la inestabilitat de les plantilles o la deficient regulació de les figures de PDI laboral, amb la necessitat inajornable de crear noves figures que donen resposta a les noves necessitats i a la situació d'extrema precarietat d’una part del PDI laboral.
 
CCOO continuarà treballant en contacte permanent amb tot el PAS i el PDI per tal d’incorporar a la redacció del Conveni totes aquelles mesures necessàries per a millorar les condicions de treball i la Universitat pública.
 
Feu-nos arribar les vostres propostes a ccoo@uv.es
 
 

15 de juny de 2016

 

 

 
CCOO ha vingut defensant des de fa temps que la Universitat de València ha de replantejar en profunditat la seua política de contractació de serveis. L’objectiu final ha de ser revertir al màxim la privatització de serveis universitaris que ha vingut produint-se al llarg d’aquests anys mitjançant les anomenades “externalitzacions”.
 
El primer pas ha de ser que no es donen nous processos d’externalització de serveis i activitats universitàries i el pas següent ha de ser encetar el més aviat possible un procés de recuperació de la gestió pública d’aquests serveis per banda de la Universitat..  Llegir noticia completa


Acord de Mesa Negociadora: el màxim de docència tornarà a ser de 240 hores

 
Les recents sessions de la Mesa Negociadora, celebrades el 27 de març i el 12 d’abril han permés arribar a importants acords entre el Rectorat i totes les seccions sindicals. Entre aquests acords destaca el que estableix la docència màxima en 270 hores per al proper curs fins a arribar progressivament a les 240 hores durant els dos cursos següents (250 en 2018-19 i 240 en 2019-20), calendari que va ser proposat per CCOO. Aquest acord suposa revertir totalment l’increment de docència que va imposar el Decret Wert l’any 2012 i tindrà efectes positius tant en la millora de les condicions de treball de bona part del PDI com en la possibilitat de contractar més professorat per a cobrir la docència que fins ara cobria el PDI que no té reconeguts sexennis vius.
 
 

3 de març de 2017
 

CCOO Informa: Incidències amb els  contractes predoctorals

 
En les darreres setmanes han circulat diverses informacions que han generat lògica inquietud entre el col·lectiu d’investigadors i investigadores predoctorals, arran de la modificació del codi amb què la Seguretat Social classifica aquests contractes. Davant d’aquestes informacions, no sempre correctes, CC OO informa al col·lectiu afectat de quin és a hores d’ara l’estat real de la situació d’aquests contractes.
 
 
 
 
 

 

Nuevos criterios del programa ACADEMIA: fin de un proceso no negociado que marca las bases de un cambio en el modelo de Universidad Pública.

 
El pasado 8 de noviembre se celebró una reunión institucional entre la Secretaría General de Universidades del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, la CRUE, la ANECA y las organizaciones sindicales más representativas del sector, que sirvió como desenlace al proceso de diálogo (que no negociación) iniciado hace unos meses sobre el programa ACADEMIA de ANECA. En esta reunión, CCOO expresó de nuevo su rechazo al RD415/2015 porque entiende que su publicación por parte del Gobierno de España persigue un objetivo final de mayor alcance y relevancia: el cambio de modelo de la universidad pública española, hacia un modelo de universidad gerencial que privilegia a unas élites.
 
La valoración de CCOO sobre el documento definitivo de criterios de acreditación que será publicado en breve (17 de noviembre), presentado dos días antes de la reunión, es muy negativa ..... llegir més
 
 

Seguiment massiu de la vaga a la Universitat de València

 
La jornada de vaga convocada pels sindicats va ser secundada de forma massiva tant entre el PAS i PDI com entre l’estudiantat de la Universitat de València, aconseguint un 76% de participació.
 
~~~~~~~~~~~~~~
 
 
 
 

8 de Març Dia Internacional de les Dones, l’ocupació i la igualtat centren les reivindicacions.

8 de Març Campus Burjassot8 de Març Campus Burjassot8 de Març Campus Burjassot8 de Març Campus Blasco Ibáñez8 de Març Campus Blasco Ibáñez8 de Març Campus Blasco Ibáñez8 de Març Campus Blasco Ibáñez8 de Març Campus Tarongers8 de Març Campus Tarongers8 de Març Campus de Tarongers
 
 
CCOO PV denuncia el desmantellament de les polítiques d’igualtat i l’augment de la violència sobre les dones en tan sols un període legislatiu. Un any més, la discriminació en l’ocupació fa que les dones perden en tots els indicadors laborals i socials.
 
El sindicat denuncia el retrocés en els drets humans i la igualtat de les dones al nostre país. L’esperança d’aconseguir un avanç cap a la igualtat efectiva de les dones s’ha vist truncada per les polítiques de retallades de la despesa pública i les reformes laborals adoptades pel Govern durant els últims cinc anys.
 
Les dades així ho reflecteixen. La taxa d’ocupació femenina se situa en el 42,59 %, 11 punts de bretxa respecte als homes, i el salari mitjà femení és un 76,75 % del masculí. Tots els indicadors d’activitat, de precarietat, de temporalitat, de prestacions, juguen en contra de les dones.
 
CCOO PV exigeix l’adopció de polítiques adequades per part del Govern que atallen aquesta situació de discriminació que pateixen les dones i l’eliminen. Entre aquestes, l’impuls del diàleg social i la negociació col·lectiva per a adoptar mesures d’igualtat, que eliminen totes les bretxes de gènere i la violència contra les dones. Revertir les regressives reformes i retallades i adoptar-ne de noves, com un Pacte d’Estat contra la violència de gènere i la posada en marxa d’una Llei d’igualtat salarial. El sindicat insisteix, a més, a avançar en polítiques de conciliació i coresponsabilitat entre dones i homes, de manera que el cost de les cures de menors i majors no recaiga exclusivament sobre elles.
 
La central sindical tindrà tots aquests aspectes en compte en la negociació col·lectiva del seu quefer quotidià, així com la defensa dels drets humans i laborals. CCOO PV atén, assessora i acompanya en les situacions de vulneració dels drets de treballadores i treballadors en relació amb la igualtat de gènere i la conciliació de la vida laboral i familiar.
 
CCOO PV denuncia el greu impacte que significa la falta d’activitat política per a eradicar la violència contra les dones, així com la desigualtat i discriminació que pateixen en l’ocupació. Per tant, fa una crida a la participació de tota la ciutadania en els diferents actes i manifestacions que se celebren amb motiu del 8 de Març.
 
1 de febrer de 2017
 

COMUNICAT CONJUNT DE LES SECCIONS SINDICALS

 
Els sindicats amb representació en la Mesa Negociadora hem tingut hui una reunió de la comissió per a la negociació de la carrera professional.
 
En ella tots els sindicats hem manifestat la nostra posició inamovible de rebutjar la proposta institucional de pagar en 2017 només un 30% de les quanties de la carrera professional.
 
Hem reiterat a gerència que si el personal de la Generalitat cobrarà aquest any el 100%, universitats com la UMH tenen previst pagar el 100%, la UJI ha acordat el pagament del 50% i la UA, que està disposada a pagar un 30%, ja ha manifestat la seua intenció de mantindre la paga de productivitat, un complement que el PAS de la nostra universitat mai ha cobrat.
 
La postura unànime dels quatre sindicats ha sigut de no passar a la negociació dels supòsits de la carrera professional fins que la Universitat no estiga disposada a negociar el percentatge a aplicar per al 2017.
 
Sense un acord en Mesa Negociadora, l'equip rectoral no pot aplicar unilateralment les millores retributives que es deriven tant de la llei de pressupostos com de la llei d'acompanyament i els percentatges corresponents per al PDI i PAS.
 
El gerent transmetrà a l'equip directiu de la Universitat la postura sindical. 
 
CCOO   CGT   STEPV-Iv   UGT

23 de gener de 2017
 

CCOO Informa: aplicació de les noves mesures retributives per al PAS i el PDI.

 
La Generalitat ha aprovat recentment tres mesures retributives per al personal de les Universitats: quinquennis i sexennis per al PDi laboral, complement autonòmic per al PDI acreditat a Càtedra i aplicació al PAS de la carrera professional que ja té reconeguda de fa temps el personal de la Generalitat. Ara be, encara que s’ha reconegut el dret a cobrar aquests complements, la Generalitat només transferirà a les Universitats durant 2017 vuit milions d’euros; és adir, el 28,6% de cost total d’aquestes mesures (28 milions).
 
A causa d’aquest insuficient finançament, la Generalitat ha imposat que aquestes millores retributives han d’aplicar-se progressivament durant tres anys i que les Universitats ham d’implantar-les homogèniament.
 

 
14 de novembre de 2016
 

CCOO recorrerà els nous criteris d'acreditació aprovats per l'ANECA

 
Dijous passat, 10 de novembre, es va celebrar una reunió entren responsables del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport i els representants dels sindicats presents en la Taula Sectorial d'Universitats: FECCOO, CSIF i FeSP- UGT.
 
La reunió va ser convocada de forma precipitada pel ministeri, a última hora del dimarts 8 de novembre, per a informar-nos sobre els nous criteris d'avaluació del professorat universitari aprovats per ANECA. El Secretari General d'Universitats del MECD, únicament ens va informar de l'obertura definitiva de l'aplicació informàtica del programa ACADÈMIA, però ni se'ns van presentar els criteris aprovats per les 21 comissions ni es va obrir un procés de negociació com hem exigit en multitud de reunions.
 

 

11 de novembre de 2016
 
 
El Vicerectorat de Professorat ens ha enviat avui la proposta de concurs d’accés per a les Places de Contractat Doctor Interí , al qual hauran de presentar-se a partir d’aquest curs totes les persones que acaben el contracte d’Ajudant Doctor, incloses aquelles que des del passat setembre ja ha transformat directament els seus contractes de forma provisional. Podeu trobar la proposta del Rectorat ací: 
 
CCOO reitera que cal establir un procediment que combine l’exigència imposada per la Generalitat de convocatòria pública i en concurrència amb la  valoració preferent de l’experiència de persones amb una llarga trajectòria a la nostra Universitat i que es veuen condemnades a continuar en la precarietat per la imposició de taxes de reposició molt restrictives i la impossibilitat de concursar normalment a places de CD (que sí compten per a consumir taxa de reposició, però no per a generar vacants que la pogueren augmentar).
 
D’altra banda, CCOO denúncia una vegada més la imposició d’una taxa reposició molt restrictiva i la inclusió en ella de places laborals (CD). Aquesta norma tan perversa és la que està impedint l’estabilització de desenes d’Ajudants Doctors i els condemna a continuar indefinidament en la precarietat. CCOO continuarà treballant per a revertir aquestes mesures.
 
CCOO exigeix solucions a la Conselleria d’Educació, que es qui ha imposat aquests nous entrebancs a la carrera acadèmica dels AD, que han complit amb tots els requisits  que se’ls havien exigit (períodes màxims de contractació, acreditació...).
 
CCOO continuarà treballant, en contacte amb els propis afectats, per aconseguir un procediment de selecció per a les places de CDi  just, amb criteris i barems que tinguen en compte de forma preferent el treball i l’experiència a la Universitat
 

2 de novembre de 2016

 

PROJECTE DE LLEI DE PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT PER A l'EXERCICI 2017

 
"Disposición adicional  Vint-i-sis. Del règim de la carrera professional horitzontal del personal funcionari de carrera i laboral fix d'administració i serveis de les universitats públiques de la Comunitat Valenciana
 
Amb efectes 1 de gener del 2017, s'iniciarà el procés d'implantació progressiva del complement de carrera professional del personal funcionari de carrera i laboral fix d'administració i serveis de les universitats públiques de la Comunitat Valenciana.
 
El procés esmentat s'ajustarà als criteris i condicions establits en el Decret 186/2014, de 7 de novembre, del Consell, pel qual es regula el sistema de carrera professional horitzontal i l'avaluació de l'exercici, del personal funcionari de carrera de l'Administració de la Generalitat, i en aquest sentit els imports corresponents a cada un dels grups, i els seus corresponents graus, seran equivalents als reconeguts per al personal funcionari de carrera de l'Administració de la Generalitat.
 
S'estableix un període transitori d'implantació progressiva del sistema que tindrà una duració de tres exercicis pressupostaris comptats des de l'1 de gener de 2017. La seua aplicació es farà amb caràcter homogeni per al conjunt de les universitats públiques valencianes, i d'acord amb les disponibilitats pressupostàries de cada exercici econòmic, i en tot cas, amb l'informe previ favorable de les conselleries amb competències en matèria d'universitats i hisenda.
 
 

 
6 d'octubre de 2016

 

CCOO INFORMA: Complements retributius per al PDI laboral

 
La Conselleria d’Educació ha convocat per al proper dilluns dia 10 una reunió amb els Sindicats per tal de negociar una modificació del Decret 174/2002 que regula les figures de PDI laboral i les seues retribucions. Aquesta modificació té com a objectiu reconéixer el dret del PDI laboral a percebre els complements per mèrits docents (quinquennis) i investigadors (sexennis) en les mateixes condicions que el PDI funcionari. Aquesta equiparació fa temps que ja s’està aplicant en bona mesura a la Universitat de València, però aquesta modificació normativa reconeixerà legalment el que ja existia i aportarà recursos per al seu finançament.
 
Tanmateix la proposta de la Conselleria és manifestament insuficient perquè...... llegir més
 

 
08 de setembre de 2016
 

Comunicat de la Plataforma en Defensa de la Universitat Pública davant l'obertura del curs 2016 /2017.

 

 

La Plataforma en Defensa de la Universitat Pública comença el nou curs, posant una vegada més fil a l’agulla de les mobilitzacions en defensa d’una Universitat pública de qualitat. El curs 2016-2017 comença amb els mateixos problemes que la nostra Universitat pateix des de fa anys com a resultat de les polítiques de retallades aplicades pels Governs conservadors.
 
La nostra Plataforma ha vingut denunciant reiteradament que les universitats públiques valencianes hem vingut patint, amb l’excusa de la crisi, un perllongat i progressiu deteriorament de la nostra capacitat d'oferir un ensenyament superior i una investigació amb la qualitat que mereix el poble valencià ....  
 
                                                         llegir més
 
 

 
28 de setembre de 2016
 

Fòrum Internacional femUrbs

La ciutat des d’una perspectiva feminista
València 29 i 30 de setembre 2016
 
femUrbs és un espai experimental per al debat intel·lectual i pràctic sobre La ciutat des d’una perspectiva feminista. Es proposa reflexionar sobre el dret a la ciutat, que ens remet a qüestions com espai, ciutadania, participació, seguretat, benestar o pertinença. S’abordaran els aspectes fonamentals de l’articulació de la perspectiva de gènere i el dret a la ciutat, i les potencialitats d’aquesta anàlisi.
 
  llegir més
 
 
 

29 de sepembre de 2016
 

CCOO informa: segona reunió de la Comissió negociadora del conveni col·lectiu.

 
El dimecres 28 de setembre es va celebrar la segona reunió de la Comissió Negociadora del Conveni Col·lectiu del Personal Laboral de les Universitats Públiques Valencianes.
 

 
21 de setembre de 2016
 

CCOO emplaça al Govern i als partits polítics a promoure una reforma urgent que ajusti la nostra legislació al marc europeu.

 
El TJUE reconeix als treballadors temporals el dret a percebre la indemnització de 20 dies per any sense necessitat que el seu contracte siga fraudulent.
 
CCOO, com a sindicat més representatiu, promourà les accions judicials necessàries per assegurar el pagament de les diferències econòmiques a la totalitat de treballadors i treballadores temporals que han vist extingit el seu contracte en l'últim any.
 
 

 
15 de setembre de 2016
 
 
Davant la situació creada per l'exigència de la Conselleria d'Educació de convocatòries públiques per a passar d'Ajudant Doctor a Contractat Doctor Interí (provisionalment s'ocupara la plaça de CDi de forma directa com en cursos anteriors, fins que es convoque el nou concurs), CCOO:
 
 • Treballarà per aconseguir un procediment de selecció per a les places de CDi  just, amb criteris i barems que tinguen en compte de forma preferent el treball i l’experiència a la Universitat. Aquest sistema no està encara determinat i s'haurà de negociar des del principi.
 • Denúncia una vegada més la imposició d’una taxa reposició molt restrictiva i  continuarà treballant per a revertir aquestes mesures.
 • Exigeix solucions a la Conselleria d’Educació, i en particular que regule noves modalitats contractuals per tal de reduir la precarietat estructural de bona part del PDI laboral
 
CCOO vol reiterar finalment que els problemes actuals per als AD són encara més greus perquè en l’últim procés de promoció no es va fer tot el possible per a reduir al màxim la interinitat. CCOO defensa, per tant, una perspectiva que supere els particularismes i incorpore una visió col·lectiva i de solidaritat
 

15 de setembre de 2016
 
 
CCOO ha realitzat gestions amb el Vicerectorat de Professorat i el Servei de PDI per tal d’aconseguir que a aquelles Ajudants Doctores que estiguen de llicència per maternitat en el moment de la finalització del seu contracte, se’ls avance el canvi de contracte a CD interina a un moment anterior al part i, per tant, a l’inici de la seua llicència. La nostra proposta ha estat acceptada i començarà a aplicar-se ja a aquelles AD que tinguen prevista aquesta coincidència entre la maternitat i la finalització del contracte....
 
 
 

 
21 de juliol de 2016
 

Constitució de la Comissió Negociadora del Conveni Col·lectiu del Personal Laboral de les Universitats Públiques Valencianes

 
S’ha constituït la Comissió Negociadora del Conveni Col·lectiu del Personal Laboral (PDI i PAS) de la Universitats Públiques Valencianes. Aquesta Comissió estarà integrada, d’una banda, per representants de la Conselleria d’Educació (que ostentaran la presidència i la secretaria) i de les cinc Universitats públiques valencianes i, d’una altra, per representants dels cinc Sindicats amb major representativitat entre el personal laboral.
 
Aquest Conveni ha de servir per a millorar les condicions laborals de PDI i PAS, sobretot en els col·lectius més precaris i resoldre problemes endèmics com la inestabilitat de les plantilles o la deficient regulació de les figures de PDI laboral, amb la necessitat inajornable de crear noves figures que donen resposta a les noves necessitats i a la situació d'extrema precarietat d’una part del PDI laboral.
 
CCOO continuarà treballant en contacte permanent amb tot el PAS i el PDI per tal d’incorporar a la redacció del Conveni totes aquelles mesures necessàries per a millorar les condicions de treball i la Universitat pública.
 
Feu-nos arribar les vostres propostes a ccoo@uv.es
 
 

15 de juny de 2016

 

 

 
CCOO ha vingut defensant des de fa temps que la Universitat de València ha de replantejar en profunditat la seua política de contractació de serveis. L’objectiu final ha de ser revertir al màxim la privatització de serveis universitaris que ha vingut produint-se al llarg d’aquests anys mitjançant les anomenades “externalitzacions”.
 
El primer pas ha de ser que no es donen nous processos d’externalització de serveis i activitats universitàries i el pas següent ha de ser encetar el més aviat possible un procés de recuperació de la gestió pública d’aquests serveis per banda de la Universitat..  Llegir noticia completa
 
 

CCOO INFORMA: INCLUSIÓ DEL PDI ASSOCIAT A LA MEMÒRIA D’INVESTIGACIÓ

 
CC OO valora positivament que la Universitat de València haja rectificat la decisió, que havia estat imposada durant els darrers anys, d’excloure el PDI Associat de la Memòria d’Investigació. Encara que no es resolen totalment els problemes que aquesta decisió havia provocat, les instruccions per a la Memòria de l’any 2014 que s’han distribuït recentment inclouen la possibilitat que el PDI Associat que desenvolupa activitat investigadora hi incorpore aquesta en condicions equiparables amb la resta del PDI.
 
CC OO vol subratllar que aquesta decisió ha estat el resultat de nombroses actuacions desenvolupades pel nostre Sindicat, tant als òrgans de la Universitat com en gestions directes amb els vicerectorats implicats en el tema. La suma de l’actitud reivindicativa del col·lectiu afectat i d’una acció sindical ferma i efectiva ha donat resultats positius una vegada més. El nostre treball constant, rigorós i efectiu, sí aconsegueix resultats.
 
Aquest no és per a CCOO més que un petit pas en la millora de les condicions laborals i acadèmiques del PDI Associat. Un objectiu que calia aconseguir per tal de superar la injustificada i discriminatòria mesura que s’havia imposat a aquest col·lectiu i al que caldrà sumar la recuperació dels anys perduts en aquesta memòria, així com tot el conjunt de reivindicacions que continuen pendents (retributives, de promoció, d’assignació de docència, de reconeixement del treball realitzat...). Qüestions que CCOO ha plantejat al Rectorat aquesta mateixa setmana en la reunió del grup de treball sobre PDI laboral.
 
Som conscients que ens queda molt camí per davant i CCOO seguirà treballant per dignificar la figura del professorat associat i per aconseguir nous avanços concrets i tangibles. Tal com ens vàrem comprometre en les recents eleccions sindicals, comencem a recuperar el futur. El nostre compromís, ja demostrat, sí té futur.
 
 

 
16 de novembre de 2015
 

Els sindicats de la UVEG sol·licitem la dotació pressupostària per a la implantació de la carrera professional al PAS de les Universitats Públiques valencianes.

 
Presentació al Registre de  la Conselleria d'Educació
clic per ampliar
Les seccions sindicals de la Universitat de València, hem presentat, avui 18 de novembre, en els diferents registres d'entrada un escrit dirigit a:
 
• el Rector de la UVEG (veure adjunt),
• al President de la Generalitat,
• als diversos grups parlamentaris amb representació en les Corts Valencianes,
• al Conseller d'Educació
• i a la Directora General d'Universitats,
en el qual denunciem l'exclusió de la Carrera Professional, als pressupostos de la Generalitat per 2016, al Personal d'Administració i Serveis de les Universitats públiques valencianes.
 
Això suposa un tracte discriminatori del PAS de les Universitats Públiques respecte del personal d'altres administracions, per la qual cosa sol·licitem es consigni la dotació pressupostària necessària per fer front a aquest concepte retributiu reconegut en la La Llei 10/2010, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, que desenvolupa l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, ambdues d'aplicació directa tant al Personal d'Administració i Serveis de les Universitats Públiques Valencianes com al de l'Administració de la Generalitat, estableix un nou sistema retributiu en el qual s'afegeix l'anomenat Complement de Carrera Administrativa, destinat a retribuir la progressió aconseguida pel personal dins del sistema de carrera horitzontal establert
 
Escrit
 
 
 

CCOO INFORMA: INCLUSIÓ DEL PDI ASSOCIAT A LA MEMÒRIA D’INVESTIGACIÓ

 
CC OO valora positivament que la Universitat de València haja rectificat la decisió, que havia estat imposada durant els darrers anys, d’excloure el PDI Associat de la Memòria d’Investigació. Encara que no es resolen totalment els problemes que aquesta decisió havia provocat, les instruccions per a la Memòria de l’any 2014 que s’han distribuït recentment inclouen la possibilitat que el PDI Associat que desenvolupa activitat investigadora hi incorpore aquesta en condicions equiparables amb la resta del PDI.
 
CC OO vol subratllar que aquesta decisió ha estat el resultat de nombroses actuacions desenvolupades pel nostre Sindicat, tant als òrgans de la Universitat com en gestions directes amb els vicerectorats implicats en el tema. La suma de l’actitud reivindicativa del col·lectiu afectat i d’una acció sindical ferma i efectiva ha donat resultats positius una vegada més. El nostre treball constant, rigorós i efectiu, sí aconsegueix resultats.
 
Aquest no és per a CCOO més que un petit pas en la millora de les condicions laborals i acadèmiques del PDI Associat. Un objectiu que calia aconseguir per tal de superar la injustificada i discriminatòria mesura que s’havia imposat a aquest col·lectiu i al que caldrà sumar la recuperació dels anys perduts en aquesta memòria, així com tot el conjunt de reivindicacions que continuen pendents (retributives, de promoció, d’assignació de docència, de reconeixement del treball realitzat...). Qüestions que CCOO ha plantejat al Rectorat aquesta mateixa setmana en la reunió del grup de treball sobre PDI laboral.
 
Som conscients que ens queda molt camí per davant i CCOO seguirà treballant per dignificar la figura del professorat associat i per aconseguir nous avanços concrets i tangibles. Tal com ens vàrem comprometre en les recents eleccions sindicals, comencem a recuperar el futur. El nostre compromís, ja demostrat, sí té futur.
 
 
 

Dia de l'Orgull, dels 10 anys d'AccióLGTBI i de #50anysCCOOPV

 
Acte de commemoració, reivindicació i intercanvi cultural:
 
Dimarts 28 de juny a les 19 hores, la sala d’actes de la seu de Comissions Obreres del País Valencià [plaça Nàpols i Sicília, 5, València]acull la commemoració del dia de l’orgull, els 10 anys de l'equip d'AccióLGTBI i el 50 aniversari de CCOO PV.
 
Intervindran en la commemoració Rubén Fresneda, autor de l’exposició GAY POP!, Ofelia Vila, feminista i sindicalista de Comissions Obreres, José de Lamo, director general de l’Agència Valenciana d’Igualtat en la Diversitat i Ana Cano, activista del grup d'Acció LGTBI CCOOPV.
 
 
 
CCOO ha editat un nou número de Gaceta Sindical, amb motiu de la celebració, el 28 de juny, del Dia de l'Orgull LGTB (lesbianes, gais, transexuales i bisexuales), en el qual reitera el seu compromís i lluita perquè la diversitat sexual i la identitat de gènere sigui un fet visible i respectat en tots els àmbits.
 
 
 
 

En el carrer, i amb la gent. D'aquesta manera podria resumir-se l'assemblea en la qual CCOO i UGT han presentat aquest matí en la cèntrica plaça madrilenya de Callao, a la qual han assistit uns 600 delegats i delegades de tots dos sindicats, les seus “20 actuacions urgents pel progrés i el benestar social”. 
20 mesures concretes amb les quals volen comprometre als partits polítics amb un programa de progrés i de canvi – representants de PSOE i Units Podem van acudir a la convocatòria - davant les eleccions generals del 26J. “Un acte en el carrer, on es produeixen i es manifesten els problemes que afecten a la gent, per a intentar cercar solucions, respostes, en un moment tan rellevant com són les jornades prèvies a una cita electoral”, va explicar Toxo sobre la importància tant de la forma com en el fons de la convocatòria.
 
26 de maig de 2016
 

Recollides 700.000 signatures en suport a la ILP per una prestació d'ingressos mínims

 
Ahir 25 de maig, les delegacions de CCOO i UGT, encapçalades pels seus secretaris generals, Ignacio Fernández Toxo i Pepe Álvarez han presentat al Congrés dels Diputats les signatures recollides perquè el Parlament prengui en consideració la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) per a una prestació d'ingressos mínims destinada a aquelles persones en desocupació que no tenen accés a cap tipus de prestació.
 
 
 
 

1Maig: "Contra la pobresa salarial i social: Treball i drets"

 
Aquest Primer de Maig ha estat especialment present la condemna del moviment obrer al pacte amb Turquia, el clamor pels refugiats ha estat present al discurs de capçalera i un filferro espinós amb roba infantil enganxada ha presidit la pancarta de CCOO PV per afirmar que aquest sindicat sent #vergonyaEuropea.
 
 
 

15 de setembre de 2016
 
 
Davant la situació creada per l'exigència de la Conselleria d'Educació de convocatòries públiques per a passar d'Ajudant Doctor a Contractat Doctor Interí (provisionalment s'ocupara la plaça de CDi de forma directa com en cursos anteriors, fins que es convoque el nou concurs), CCOO:
 
 • Treballarà per aconseguir un procediment de selecció per a les places de CDi  just, amb criteris i barems que tinguen en compte de forma preferent el treball i l’experiència a la Universitat. Aquest sistema no està encara determinat i s'haurà de negociar des del principi.
 • Denúncia una vegada més la imposició d’una taxa reposició molt restrictiva i  continuarà treballant per a revertir aquestes mesures.
 • Exigeix solucions a la Conselleria d’Educació, i en particular que regule noves modalitats contractuals per tal de reduir la precarietat estructural de bona part del PDI laboral
 
CCOO vol reiterar finalment que els problemes actuals per als AD són encara més greus perquè en l’últim procés de promoció no es va fer tot el possible per a reduir al màxim la interinitat. CCOO defensa, per tant, una perspectiva que supere els particularismes i incorpore una visió col·lectiva i de solidaritat

17 de febrer de 2016
 

CCOO participa en el XV Fòrum d’Ocupació i Emprenedoria

 
CCOO participa en el XV Fòrum d’Ocupació i Emprenedoria de la Facultat d’Economia de la Universitat de València, que es celebra durant els dies 17 i 18 de febrer.
 
Aquesta edició  acull més de 50 estands d’empreses, institucions i col·legis professionals, i una programació amb més de 60 activitats. 
 
Com en edicions anteriors, el Fòrum compta amb una àmplia zona d’exposició, instal·lada al hall de la Facultat, en el qual destacades empreses del sector financer, asseguradores o consultores donaran a conèixer els perfils que demanden, la seua oferta de pràctiques i arreplegaran els currículums de tots aquells interessats que vulguen dipositar-ho i complisquen els requisits demandats. 
 

 11 de febrer de 2016
 

Cal una modificació global del decret autonòmic de professorat

 
La Conselleria de Educació, i la Conselleria d'Hisenda han anunciat fa poques setmanes un acord amb les cinc Universitats públiques valencianes per a la redacció d'un decret que modifique el complement autonòmic del PDI  i que autoritze a les Universitats a pagar aquests complements dels seus propis pressupostos. CCOO considera absolutament insuficient aquest acord, el qual es produeix unilateralment i sense negociació amb els Sindicats, encara que nosaltres ho hem exigir reiteradament.
 
Sembla que la Conselleria es limitarà a aplicar allò que ja havia previst l’anterior Consell: tan sols resoldre el problema de la pròrroga de les autoritzacions provisionals als complements d'algunes Universitats, generalitzant aquest permís, sense aportar finançament addicional per poder-los pagar. Això suposa retocar només una part mínima d'un Decret que necessita urgentment una revisió global, tant pel que fa als complements autonòmics -que no es modifiquen-  com respecte a la regulació de les figures de PDI laboral.
 

15 de febrer de2016
 
TE 354. Financiación Universidades Públicas
 
Ja està disponible el número de gener-febrer de la revista Treballadors/as de l'Ensenyament. En aquesta ocasió, en el tema central analitzem com el finançament de les universitats públiques segueix sense recuperar-se de les retallades malgrat el creixement del Producte Intern Brut (PIB) espanyol en els dos últims anys, de fet, aquest creixement econòmic fa que la despesa a l'educació superior universitària expressat com a percentatge del PIB segueixi descendint, passem del 0,94% en 2010 al 0,81% en 2015.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 de febrer de 2016
 

Cal reduir la doble presència i potenciar les mesures de conciliació a la universitat de valència.

 
Un recent estudi realitzat entre els treballadors i treballadores de la Universitat de València ha posat de manifest que entre els factors de risc per a la salut en què es troba la plantilla de la nostra Universitat destaca el de la doble presència. Això significa que els treballadors (i sobretot les treballadores) de la Universitat tenen unes exigències simultànies en l’àmbit laboral i domèstic  més altes que les del conjunt de la població treballadora espanyola.
 
 
 

11 de gener de 2016
 

CC OO EXIGEIX QUE EL MINISTERI D’EDUCACIÓ INCREMENTE LES RETRIBUCIONS DELS FPU 2013 I 2014.

 
La resolució de 19 de novembre de 2015 que regula la darrera convocatòria de les ajudes FPU ha introduït un increment en les retribucions d’aquest personal durant els dos primers anys del contracte, equiparant-les a la quantia que ja es rebia durant el tercer i quart any (1.173 euros). Tanmateix, el Ministeri no ha reconegut aquesta millora per a les persones que havien rebut aquestes ajudes durant les convocatòries de 2013 i 2014, en les quals estava previst que la quantia dels dos primers anys fóra inferior (1.025 euros).
 
Encara que les pròpies convocatòries reconeixien que els increments posteriors que es pogueren produir en les quanties de les ajudes s’aplicarien també als contractes subscrits anteriorment, el Ministeri està denegant a les persones que encara es troben en el primer i el segon any del seu contracte la millora salarial que ara ha reconegut en la convocatòria de 2015.
 
CCOO rebutja aquesta decisió del Ministeri perquè suposa una clara il·legalitat, introdueix una inacceptable discriminació salarial entre persones que tenen el mateix contracte i estan fent les mateixes funcions i suposa un pas més en la política de degradació de la ciència i la investigació que ha imposat el Govern del PP.
 
CCOO se suma a les mobilitzacions que  s’estan desenvolupant per aconseguir aquesta reivindicació i exigeix al Ministeri una immediata rectificació d’aquesta decisió per tal d’homologar salarialment tots els contractes predoctorals en vigor, amb independència de la data de la seua convocatòria.
 

27 d'octubre de 2015
 

Informe: Una retallada de 50.000 milions

 
CCOO ha elaborat un interessant informe (PDF) sobre l'evolució de la despesa pública entre els anys 2009 i 2014, els anys més durs de l'austeritat i les dades que aquí apareixen ofereixen una completa radiografia del que han estat les retallades en aquests últims anys. 
 
La principal conclusió és que la despesa pública es va retallar en 50.000 milions d'euros entre 2009 i 2014. CCOO denuncia que aquest alt volum de retallades es duc a terme mitjançant "unes polítiques d'austeritat basades a quadrar les xifres sense atendre les conseqüències socials que comporten".
 
 
 
 
 
 
 
 

CCOO i UGT insten al Govern a millorar el SMI fins a arribar als 800 euros
 
Davant la proximitat del període d'actualització del SMI, sindicals de CCOO i UGT han enviat una carta a la Ministra d'Ocupació en la qual insten al govern a impulsar la millora del SMI de manera que s'apropi al 60% del salari mitjà net, tal com recomana la Carta Social Europea subscrita per Espanya. D'aquesta forma, ambdues organitzacions demanden una pujada del 11% en 2016 per arribar als 720 euros, i un altre augment del 11% en 2017 fins als 800 euros.
 

10 de setembre de 2015
 

Comunicat de la Plataforma en Defensa de la Universitat Pública  davant l'obertura del curs 2015-2016

 
La Plataforma en Defensa de la Universitat Pública comença el nou curs, posant una vegada més fil a l’agulla de les mobilitzacions en defensa d’una Universitat pública de qualitat. El curs 2015-2016 comença amb els mateixos problemes que la nostra Universitat pateix des de fa anys com a resultat de les polítiques aplicades pels Governs conservadors: retallades pressupostàries, pujada de taxes, reducció de beques, augment de la dedicació docent, rescissions de contractes, reduccions salarials, augment de la precarietat laboral.... llegir  comunicat complet
 

21 de setembre de 2015
 

Aplicació del Reial decret 10/2015

 
En la Mesa Negociadora del 18 de setembre de 2015 es va acordar l'aplicació del Reial decret 10/2015 pel qual es podran gaudir els dies addicionals d'assumptes propis i addicionals de vacances per antiguitat. Aquests seran efectius a partir del 29 de setembre data del Consell de Govern de la Universitat de València .
 
Totes aquestes modificacions seran reflectides en un nou Calendari Marc de la Universitat que també inclourà a proposta de CCOO UVEG afegir 1 dia més per cadascun dels dies festius en la UV que coincidisquen en dissabtes, fora dels torns vacacionals de Nadal i Setmana Santa. D'aquesta forma recuperem drets recollits en el nostre Calendari marque anterior al decret de retallades del 2012.
 
Aquests dies podran ser gaudits fins avui del 29 de febrer de 2016.
 
 

4 d’octubre de 2015
 

CCOO guanya les eleccions sindicals en ADEIT Fundació Universitat Empresa.

CCOO guanya les eleccions sindicals en ADEIT Fundació Universitat Empresa obtenint 4 dels 5 delegats a elegir.
CCOO agraeix el suport i confiança dipositada en la nostra candidatura, de forma majoritària, pels treballadors i els treballadors de ADEIT.
 
 
 
 
 

  4 d’octubre de 2015
 

9 d'Octubre, nou finançament, nou país

 
 
El canvi social i polític té dos objectius immediats a assolir: consolidar i aprofundir més poder polític pels valencians davant les amenaces de la recentralització i assolir més poder econòmic per als valencians fent possible un avia que implique un estat valencià del benestar. Després de dues dècades de govern de la dreta al País Valencià, el passat 24 de maig el canvi polític es produïa a les institucions valencianes, obrint-se un nou cicle amb nous reptes al davant i cal molt de treball perquè el canvi siga efectiu i real al País Valencià. ....llegir més
 
Manifestació:
 
Divendres 9 d'octubre, a les 18.00 hores des de la plaça Sant Agustí de València
 
 
 
 
 
 

"Parar i començar".

Documental en defensa del dret de vaga

 

 
La idea fonamental de "Parar i començar", elaborat pel col·lectiu de professors FOL Raïm, és aportar un materia per a reflexionar sobre la participació dels ciutadans en la configuració de les normes que els afecten com a subjectes d’una comunitat. Ens interessa mostrar la vaga com un fenomen que ha de ser observat des de diferents punts de vista per abastar el seu significat complet.
 
El documental es posiciona d’una forma clara en favor del tema que tracta, que es podria resumir en la necessitat de mantindre aquest instrument per a la participació així com, afavorir una interpretació de la realitat fonamentada en una dimensió col·lectiva. La peça assumeix com un dels seus objectius el de produir una reflexió crítica que enllaçaria amb la idea del «teatre èpic», és a dir, amb la conveniència de confrontar el contingut amb el punt de vista de l’espectador.
 

 

Seguiment massiu de la vaga universitària del 24 de març

 
La jornada de vaga convocada pels sindicats en la Universitat de València en Defensa de la Universitat Pública i en contra de la reforma Wert, més coneguda com 3+2, va ser secundada de forma massiva tant entre el PAS i PDI com entre l’estudiantat, aconseguint un 70% de participació i arribant a una suspensió de les classes del 85%.

 

La jornada va finalitzar amb la lectura del manifest de la Plataforma en Defensa de la Universitat Pública davant la Delegació de govern, al final de la manifestació i que, encapçalada per la Plataforma, va partir de la Facultat de Geografia i Història fins a la Delegació de govern al carrer Colón.
 
 
En el  manifest es critica al govern del PP per aprovar una altra reforma del sistema universitari amb l’oposició de tota la comunitat universitària, sense debat polític ni social.
 
També posa l’accent en la proposta de transformar les titulacions a l’esquema 3+2, si tenim en compte els altíssims preus dels estudis de postgrau i les grans dificultats per a l’accés a beques i ajudes, dificultarà l’accés a l’Educació Superior a l’estudiantat amb menys poder adquisitiu i provocarà una disminució significativa del nombre d’estudiants universitaris.  llegir més
 
 
 

17 de setembre de 2014
 

Assumptes Propis ..... i mobilitat interins

 

Publicada en el BOE la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa, per la qual es dóna una nova redacció a l'article 48 lletra K sobre assumptes particulars i es concedeix un dia més per aquest concepte, passant de 4 a 5. (pag 31 de la Llei)
 
A la UVEG, per tant, passem dels 5 dies actuals, 4 de l'EBEP més 1 compensatori per dissabtes festius, a 6 dies, 5 per l'EBEP i 1 per compensació de dissabtes en festiu.
 
Una altra reforma és la de l'Article 10 de l'EBEP, afecta a la mobilitat funcional i geogràfica del personal i a la durada dels contractes lligats a programes d'ocupació. També s'introdueix una disposició que prevaldrà al personal militar, el qual podrà ocupar algunes places de funcionaris civils, a més d'altres reformes que el sindicat va denunciar en el mes de maig.(pags. 30 i 31 de la Llei)
 
La Federació de Serveis a la Ciutadania (FSC) de CCOO, sindicat majoritari en la Funció Pública, rebutja l'actitud del Govern que, novament, ha modificat l'EBEP sense atendre al dret d'informació i negociació del personal al servei de les Administracions Públiques. En aquest sentit, CCOO reitera al Govern l'exigència de convocar les meses de negociació legalment establidas, com venim demandant.
 

La Plataforma En Defensa De La Universitat Pública davant l’obertura del curs 2014-15

 
Igual com l’anterior, aquest curs comença a la Universitat en un escenari devastat per les polítiques nefastes que el govern espanyol i el de la Generalitat han imposat en els últims anys. Comencem, per tant, el curs 2014-2015 posant una vegada més fil a l’agulla de les mobilitzacions en defensa d’una Universitat pública de qualitat i ara tenim una nova ocasió de manifestar-nos davant els responsables d’aquestes polítiques.
 
Seguim amb un finançament absolutament injust i insuficient de les universitats públiques que provoca efectes col·laterals tan nefastos com:
 
 • L’increment de les taxes de matrícula
 • Una taxa de reposició de personal ridícula (10% per al PDI; 0% per al PAS), 
 • L’incompliment de l’acord sobre la carrera professional
 
Les modificacions legislatives que pretén imposar el Ministeri d’Educació, sense cap voluntat de consens amb sindicats, estudiantat i Universitats, amenacen amb introduir major regressivitat en la Universitat pública.
 

 
El número de juny-juliol de TE analitza els reptes de la universitat espanyola que s'acosta al precipici davant la falta de finançament suficient i reformes adequades i la pèrdua d'equitat derivada de la pujada de les taxes i l'enduriment en l'accés a les beques . A més, entrevista a M ª Eugenia Sánchez, mestra de Sevilla; explica com programar amb Scratch a l'aula; i reflexiona sobre el dret a l'educació i la nostra esperança en una vida millor. 
 
T.E: Descarrega't el número 346 i accedeix a aquests i a molts més continguts. 
 
 

25 de juliol de 2014
 

Reclamació dies de vacances per antiguitat.

 
Després d'haver presentat a la Mesa Negociadora la proposta de recuperació dels dies de vacances, que ens van ser retallats pel decret 20/2012, iniciem la fase de reclamacions individuals d'aquest dret després de manifestar el Consell de Direcció el seu desacord.
 
 

17 de juliol de 2014

 

La docència quedarà en un segon pla per ser professor universitari, segons l'esborrany del Reial decret d'Acreditació.

 
El nou accés a la professió docent que planteja el Ministeri d'Educació no solament no esmena els actuals problemes del sistema d'acreditació sinó que, a més, és contrari als principis arreplegats en l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic en el seu article 20.2 en relació a l'avaluació de l'acompliment (transparència, objectivitat, imparcialitat, no discriminació). La proposta ministerial és menys objectiva, transparent i imparcial que l'actual i continua menysvalorant l'activitat docent.
 
CCOO denuncia que dificultarà encara més l'obtenció de l'acreditació que permet al professorat accedir a la universitat i fracassa en l'intent d'equilibrar qualitat i quantitat de mèrits.
 
 

 
8 de juliol de 2014

 

CCOO ha proposat una modificació del barem de contractació d’Ajudants Doctors.

 
CCOO ha proposat una modificació del barem de contractació d’Ajudants Doctors per tal d’evitar la discriminació que venien patint les persones amb carrera universitària prèvia a la Universitat de València (Ajudants, Associats i PIF, fonamentalment). L’article 50 de la LOU estableix que s’ha de considerar com a mèrit preferent per a l’accés a les places d’Ajudant Doctor les estades a Universitats o centres d’investigació de reconegut prestigi distints a la Universitat convocant.
 

4 de juliol de 2014
 

CCOO sol·licita als rectors de les universitats públiques valencianes, la promoció de la negociació de un nou conveni col·lectiu del Personal Laboral de les Universitats Públiques del País València.

 

CCOO sol·licita, en un escrit dirigit als rectors de les universitats públiques del País Valencià, la promoció d'un nou conveni col·lectiu per al personal laboral de les universitats valencianes que substituïsca al vigent, que data de 1997 i que solament era per al PAS, i que regule les condicions de treball del personal laboral, tant del PAS com del PDI laboral , que han anat sorgint i evolucionant en aquests 17 últims anys.
 
 
 
 

Les universitats públiques perden més de 8.000 empleats en dos anys

 
El sindicat defensarà amb la mobilització i en els tribunals els drets del PAS i del PDI
El Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques confirma la pèrdua de 5.669 docents i investigadors (PDI) i 2.455 membres de personal d'administració i serveis (PAS).

"CCOO exigeix l'eliminació de la limitació imposada per la taxa de reposició"

 
Durant els dos últims anys, les retallades en les universitats públiques s'han portat per davant 8.124 ocupacions, segons les dades del Butlletí Estadístic del Personal al Servei de les Administracions Públiques elaborat pel Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, publicat dilluns passat.
                                 llegir mes
 
 

17 de juny de 2014
 

CCOO sol·licita a la Presidenta de la Mesa Negociadora, per al seu debat, la proposta de recuperació dels dies de vacances i dies addicionals que ens van ser retallats pel decret 20/2012 .

 
 
 

28 de maig de 2014

Per un model social d'Universitat

 
Aquest Informe 94, "Per un model social d'Universitat. Enfront de les propostes neoliberals de mercantilització", resumeix els resultats del debat sobre un nou model d'Universitat, celebrat en el marc de les Trobades sobre Ciència i Innovació (ECI) organitzats per l'Àrea de Ciència i Tecnologia de la Fundació 1º de Maig de CCOO.
  

14 de maig de 2014
 

CCOO INFORMA: "Cal una investigació participativa per a evitar els accidents laborals a la universitat"

 
Han passat tres mesos des de l’accident laboral que li va costar la vida a un company que desenvolupava treballs de manteniment al campus de Burjassot i la Universitat de València encara no ha donat resposta a les demandes que CCOO va plantejar el mateix dia de l’accident per tal de realitzar una investigació interna d’aquest fet.
 
Reiteradament hem demanat al Rectorat que havia d’obrir-se un procés intern d’investigació de l‘accident, amb participació sindical, per tal d’aclarir els fets que varen conduir a la mort d’un treballador i sobretot per a establir les mesures preventives que hauran d’aplicar-se en el futur
 

8 de juliol de 2014

 

CCOO ha proposat una modificació del barem de contractació d’Ajudants Doctors.

 

26 de juny de 2014
 

Ofensiva penal contra el dret de vaga

 
L'atac al sindicalisme i l'ofensiva penal contra el dret de vaga té tots els ingredients d'una acció coordinada, amb instruccions des de la fiscalia, en un context d'acusada involució en determinats sectors de la judicatura.
llegir

Les universitats públiques perden més de 8.000 empleats en dos anys

 
El sindicat defensarà amb la mobilització i en els tribunals els drets del PAS i del PDI
El Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques confirma la pèrdua de 5.669 docents i investigadors (PDI) i 2.455 membres de personal d'administració i serveis (PAS).
 
"CCOO exigeix l'eliminació de la limitació imposada per la taxa de reposició"
 
Durant els dos últims anys, les retallades en les universitats públiques s'han portat per davant 8.124 ocupacions, segons les dades del Butlletí Estadístic del Personal al Servei de les Administracions Públiques elaborat pel Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, publicat dilluns passat. 
                                 llegir mes

17 de juny de 2014
 

CCOO sol·licita a la Presidenta de la Mesa Negociadora, per al seu debat, la proposta de recuperació dels dies de vacances i dies addicionals que ens van ser retallats pel decret 20/2012 .


 
16 de juny de 2014
 

Esborrany de l'avantprojecte, del Consell, de Decret que aprova el reglament de selecció, provisió de llocs de treball i mobilitat del personal comprès en l'àmbit d'aplicació de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana. 


 
10 de juny de 2014
 
 

4 de juny de 2014
 

CCOO denuncia que el Ministeri d'Educació torna a intentar limitar el dret a cotitzar dels becaris universitaris.


28 de maig de 2014

Per un model social d'Universitat

 
Aquest Informe 94, "Per un model social d'Universitat. Enfront de les propostes neoliberals de mercantilització", resumeix els resultats del debat sobre un nou model d'Universitat, celebrat en el marc de les Trobades sobre Ciència i Innovació (ECI) organitzats per l'Àrea de Ciència i Tecnologia de la Fundació 1º de Maig de CCOO.
  

26 de maig de 2014
 

Nota de premsa de l'àrea pública.

 
El Secretari Autonòmic de la Funció Pública, ha traslladat als sindicats que la Mesa  General serà convocada aquesta mateixa setmana, divendres que ve dia 30, a fi de tancar un acord per a la devolució de la part de l'extraordinària, indegudament confiscada.
 
CCOO demana que s'abone amb la major celeritat possible.

14 de maig de 2014
 

CCOO INFORMA: "Cal una investigació participativa per a evitar els accidents laborals a la universitat"

 

8 de maig de 2014
 

La Universitat de València ha de reconèixer ja  el pagament de la Paga Extraordinària de 2012.

 
 

1 d'abril de 2014
 

CCOO guanya en els tribunals els 44 dies reportats de l'extra de desembre de 2012

 

29 d'abril 2014
 

CCOO reivindica en el Primer de Maig una ocupació de qualitat i un model econòmic al servei de les persones.

 
1 d'abril de 2014
 
 
CCOO denuncia que el projecte de Reial decret trenca el principi d’igualtat i equitat
 

10 de març de 2014
 

Les retallades pressupostàries comprometen la funció de la universitat pública espanyola.

 
 

Compromís amb la igualtat en el 8 de Març davant la reculada dels drets socials i laborals

 
CCOO  exigeix al Govern que lluite contra la discriminació per raó de sexe, afavorisca la creació d'ocupació, combata la violència masclista i garantisca el dret a decidir sobre la salut sexual i reproductiva de les dones.   llegir més
 
 

18 de febrer de 2014
 

CCOO informa: cap accident laboral més a la Universitat.

 
Davant l’accident laboral que li ha costat la vida a un company de l’empresa que fa treballs de manteniment al campus de Burjassot.. Llegir més
 

 
18 de febrer de 2014
 

Nota de premsa: Pagament paga extraordinària  de 2012

 
CCOO, en nom de tots els sindicats majoritaris amb representació en la universitats públiques del País Valencià, ha interposat conflicte col·lectiu per a reclamar el pagament de l'extra de nadal de 2012 per al personal laboral d'universitats.
 
A través del Servei Jurídic de CCOO, en nom de tots els sindicats més representatius de les Universitats Públiques del País Valencià, s'ha interposat demanda de conflicte col·lectiu, seguint el deixant de les sentències favorables a les treballadores i treballadors que han reclamat el pagament de la paga extraordinària de desembre de 2012, tant en el seu conjunt com en la part proporcional de la mateixa que s'han anat produint en tot l'Estat i per a personal laboral com a funcionari de diferents administracions.
 
 
Secretària d'Universitat de CCOO
 

 
2 de febrer de 2014
 

La Universitat de València ha de reconéixer el dret al pagament de la paga extraordinària de 2012

 
CC OO exigeix que la Universitat de València, tal com ha fet la Universitat d’Alacant, reconega de forma immediata el pagament de la part proporcional devengada de la paga extraordinària de desembre de 2012 i evidentment reclame a la Generalitat la restitució del finançament corresponent a aquestes quantitats que havia estat suprimit pel Govern valencià.  Llegir més
 
 

21 de gener de 2014

CCOO Informa: CCOO ja tramita la reclamació de la paga extra de 2012.

 
Davant les informacions que han aparegut les darreres setmanes sobre la reclamació de la paga extra de desembre de 2012 i la lògica alarma que han generat entre les treballadores i treballadors de la Universitat de València, la secció sindical de CCOO vol traslladar tota la informació sobre la situacióreal d'aquest tema.
 

28 de gener de 2014

 

CCOO davant les eleccions al Rectorat de la UVEG

 
El proper 20 de febrer de 2014 s’elegirà el Rector de la Universitat de València i, en aquest sentit, CCOO., com a sindicat confederal i de caràcter sociopolític vol aportar unes reflexions generals a aquest procés que van més enllà del propi àmbit de les relacions laborals i davant de les quals demanem als candidats els següents compromisos: LLEGIR MÉS
 

 
 
13 de gener de 2014
 
 
CCOO fa pública la seua informació econòmica, l'estat dels nostres comptes i l'origen dels nostres recursos.
 
El sindicat té una responsabilitat contreta amb l'afiliació i la societat en general, que es concreta entre moltes altres qüestions en l'obligació de gestionar els recursos d'acord amb les normes internes i externes, amb la major eficiència, solidaritat i cooperació possibles entre les seues estructures, a les quals cal afegir la màxima transparència en totes les seues actuacions, i també en l'administració dels recursos econòmics.
 
 
Compte de resultats CCOO PV (2010-2012)
 

12 de desembre de 2013
 

Cicle d’activitats en defensa de la Universitat Pública

 
La Comissió d'Iniciatives en Defensa de la Universitat Pública de la Facultat de Ciències Socials, organitza un nou acte amb la finalitat d'obrir un espai de debat i reflexió sobre la situació actual de la Universitat.
 
Presentació del documental UNIVERSIDAD SA.
clic a la imatge per a veure el documental
 
 

 
29 d'octubre de 2013
 

Aprovat el II Pla d’Igualtat a la Universitat de València, que combatrà les asimetries entre homes i dones

 
El Consell de Govern ha aprovat aquest dimarts, 29 d’octubre, el II Pla d’Igualtat de la Universitat de València, que compta amb 74 accions a desenvolupar en cinc anys (2013-2017). L’objectiu de la iniciativa és garantir la igualtat real i efectiva entre dones i homes en la institució acadèmica.
El document ha estat negociat per CCOO, CGT, STE-PV i UGT en Mesa Negociadora, i aprovat, per unanimitat, en la Comissió de Polítiques d’Igualtat de la Universitat.

El Suprem admet a tràmit el recurs de CCOO contra les noves beques.

 
El Tribunal Suprem ha admès a tràmit el recurs de CCOO contra el nou sistema de beques que ha engegat el Ministeri d'Educació, segons el qual els alumnes han d'obtenir un 5,5 de nota mitjana per a accedir a l'exempció del pagament de la matrícula en la Universitat i un 6,5 per a la resta d'ajudes, les que suposen rebre diners. Para CCOO, açò "vulnera el principi d'igualtat”. "El decret és contrari a l'article 14 de la Constitució Espanyola, ja que nega la possibilitat igualitària d'aconseguir la seua educació i estudis en la forma iniciada i desitjada a tot aquell que no arribe al llindar acadèmic establit en el Reial decret, beneficiant a aquells que sense aconseguir aquesta nota tinguen mitjans econòmics per a poder seguir els seus estudis”.    

setembre de 2013

S'articula l'obligació d'alta i cotització de becaris que va guanyar CCOO davant el Tribunal Suprem

 
CCOO es congratula que la Resolució de la TGSS, publicada en el BOE del 30 d'agost de 2013, reconega l'obligatorietat de presentació de l'alta en seguretat social, si ben no comparteix que la data d'inici de l'obligació siga el 28 de juny de 2013, data de publicació de la sentència del Tribunal Suprem, que anul·la la regulació que excloïa als estudiants universitaris de la seua inscripció en la seguretat social.

setembre de 2013

El nou sistema de beques i ajudes és manifestament injust

 
Exigeix major rendiment acadèmic als becaris i incorpora a les ajudes una part o quantia variable que se supedita als resultats, la qual cosa suposa un clar exercici de discriminació, en exigir una "infal·libilitat" que no es demana a la resta dels estudiants.
 
En el seu dictamen sobre el nou sistema de beques i ajudes al estudiantat, el Consell d'Estat ha subratllat que aquest ha d'assegurar que els alumnes que manquen de mitjans econòmics puguen estudiar d'igual forma que la resta, sense haver d'exigir-los major nivell de rendiment.
 
El dictamen coincideix així, entre uns altres, amb un dels arguments bàsics que CCOO va esgrimir en el seu moment per a posicionar-se en contra de l'esborrany de la norma i que ha sigut àmpliament subscrit per la immensa majoria de la comunitat educativa.  +

23N: Defensa els teus drets i el que és públic.
 
Es baixen els salaris, augmenten les persones que viuen sota el llindar de la pobresa, es desmantella l’estat de benestar… Aquestes situacions no es produeixen per casualitat, sinó que són la conseqüència directa de les polítiques que ens estan aplicant i sobre les quals encara es vol aprofundir més. Per aquesta raó, i per reclamar unes polítiques alternatives, la Confederació Europea de Sindicats ha convocat manifestacions a tot Europa. Al País Valencià tindran lloc el dissabte 23 de novembre a València, Alacant i Castelló.
 
En les manifestacions reclamarem un pla d’estímul econòmic europeu, una reindustrialització per a crear ocupació de qualitat i una reforma fiscal que genere els recursos necessaris per a l’economia i l’estat social.
                                                       Manifest per a les mobilitzacions del 23 de novembre

Inauguració curs acadèmic 2013 /2014

 • Apertura Curs 2013-14 (14)Apertura Curs 2013-14Apertura Curs 2013-14 (8)Apertura Curs 2013-14 (7)Apertura Curs 2013-14 (6)Apertura Curs 2013-14 (3)Apertura Curs 2013-14 (2)Apertura Curs 2013-14 (4)Apertura Curs 2013-14 (12)Apertura Curs 2013-14 (5)Apertura Curs 2013-14 (9)Apertura Curs 2013-14 (11)Apertura Curs 2013-14 (10)Apertura Curs 2013-14 (13)
 
 
 
L'èxit de la mobilització  és el termòmetre d'una suma d'interessos, que va traure al carrer als col·lectius directament afectats pel Decret Llei a una ciutadania decidida a plantar-se contra les retallades en els serveis públics i a exigir depuració de responsabilitats en el Consell.
 

gener de 2012
 
 

14 de
 
Publicat el Reial Decret de Pràctiques Acadèmiques Externes dels Estudiants
 
 

 
11 de juliol de 2011
 
Manifest dels sindicats presents a la Mesa Sectorial d'universitats contra el document de l'Estatut de PDI aprovat en el Consell d'Universitats.
 

abril de 2011
 
Esborrany Decret de carrera Professional
 
 
Des de CCOO anem a revisar meticulosament aquest document i continuarem
treballant en ell pel bé dels interessos del personal al servei de la Universitat
de València.