Cursos intensius de valencià mitjà i superior

 
Cursos intensius presencials de valencià dels nivells B1, C1 i C2
 
L’Oficina de Promoció i d’Ús del Valencià de CCOO organitza cursos presencials a la ciutat de València dels nivells B1 (elemental), C1 (mitjà) i C2 (superior) de valencià, dirigits a tota persona interessada a aprendre la llengua o que necessite preparació per a les proves oficials de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià
 
 • PERÍODE DE PREINSCRIPCIÓ DEL 9 AL 23 DE GENER.
 • PERÍODE DE MATRÍCULA DEL 24 DE GENER AL 5 DE FEBRER.
 
Els cursos de l’OPUV pretenen repassar de manera intensiva els continguts d’expressió oral, d’expressió escrita i de gramàtica, ortografia i lèxic necessaris segons les exigències del nivell.
 
L’Oficina fa una rigorosa selecció del professorat, que compta amb la titulació universitària adequada. La metodologia utilitzada als cursos és teoricopràctica i està adaptada als models de prova de la JQCV. Sense coneixements bàsics de valencià no és recomanable matricular-se als nivells C1 o C2.
 
CURSOS PRESENCIALS A LA CIUTAT DE VALÈNCIA
 
DURADA:
 
 • B1: De l’11 de febrer al 3 de juny en horari de dilluns i dimecres de 16 h a 17.30 h.
 • C1: De l’11 de febrer al 3 de juny en horari de dilluns i dimecres de 17.30 h a 19 h.
 • C2: Del 8 de maig al 23 d’octubre en horari de dilluns i dimecres de 19 h a 20.30 h (els mesos de juliol i agost no hi haurà classe).
 
PREUS
 
 • Un únic pagament: matrícula més el preu* del llibre.
 • Afiliació (4 mesos d’antiguitat) 50 € pel curs complet, més el preu del llibre.
 • No afiliació 100 € pel curs complet, més el preu del llibre.
 • Nova afiliació 50 € pel curs complet, més el pagament d’un trimestre d’afiliació (consulteu en l’enllaç l’import https://goo.gl/uYSqFs, la quota superreduïda es farà amb un únic pagament anual), més el preu del llibre.
 • En aquesta modalitat s’haurà d’enviar també el justificant de pagament d’afiliació abans del dia 5 de febrer a opuv@pv.ccoo.es.
 •  
*Preus dels llibres segons nivell:
 • B1 (D’ací d’Allà ed. Tabarca) 27 €
 • C1 (Apte+ ed. Àrbena) 21 €
 • C2 (Apte+ ed. Àrbena) 21 €
INSTRUCCIONS:
 
1- Accedir i omplir el formulari de preinscripció (fes clic en l’enllaç següent: http://www.pv.ccoo.es/cursosvalencia )
2- Si se t’admet al curs, el dia 24 de gener rebràs un correu amb les indicacions per fer efectiva la teua matrícula (via transferència). Compte! sols disposaràs de 3 dies per fer el pagament i enviar el justificant de pagament a opuv@pv.ccoo.es
Revisa la safata d’spam.
3- Si en aqueix termini de 3 dies les persones seleccionades no fan efectiva la matrícula o no envien el justificant de pagament, es passarà a les persones següents que han quedat en llista d’espera. Per tant, el 29 de gener, s’enviaria un correu electrònic de matrícula a aquestes noves persones seleccionades.
4- El procés de selecció i matriculació finalitza el 5 de febrer.
En cas de superar el nombre de places oferides, es valorarà l’ordre de preinscripció.
 
Atenció:
És imprescindible que hi haja un mínim de 15 alumnes perquè es faça el grup. S’admetrà un màxim de 25 alumnes per grup.
A partir del dia 6 de febrer s’enviarà un correu confirmant el començament dels cursos a les persones admeses.
Les inscripcions i matriculacions que no seguisquen el procediment, o incomplisquen algun dels requisits, seran anul·lades.
 
Per a més informació:
 
Purín Morant
Oficina de Promoció i d’Ús del Valencià
Telèfon 963 882 100 ext. 72413 opuv@pv.ccoo.es