A A A
 
NORMATIVA INTERNA DE CARÀCTER GENERAL
 
 
 
 
 
  • I Pla d'Igualtat de la Universitat de València 2010-2012. [ACCEDIR] 
 
  • II Pla d'Igualtat  de la Universitat de València 2013-2017. [ACCEDIR]
 
 
  • Pla de Prevenció de Risc Laborals. [ACCEDIR]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  • IUV 3/2019-Instrucció de la Gerència sobre el permís pel naixement per al progenitor diferent de la mare biològica durant l'any 2019.
           Instrucció 2019. BOE
 
 
 
 
 
 
 
NORMATIVA INTERNA RELATIVA A CONDICIONS DE TREBALL
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
NORMATIVA INTERNA RESPECTE A BORSES DE TREBALL
 
 
 
La data de tancament del còmput dels serveis prestats per a la formació de l'apartat 2b) per  a la formació de borses, de conformitat amb el que es disposa en l'apartat 3b) de document de Desenvolupament del punt 2 de l'acord de normativa de formació de borses de treball dels diverses escales i categories professionals (ACGUV 211/2007), "El temps és comptarà fins a la data de la publicació al DOCV de la llista d'aprovats dels proves selectives corresponents".
 
 
 
 
 
NORMATIVA INTERNA PERSONAL D'INVESTIGACIÓ EN FORMACIÓ
 
  • Normativa interna respecte al personal d'investigació en formació. (ACGUV 211/2007)  [ACCEDIR]