Curs 2018-2019 

                                 
Setembre 2018
 
 Octubre 2018
 
Novembre 2018
dll
dm
dc
dj
dv
ds
diu
 
dll
dm
dc
dj
dv
ds
diu
 
dll
dm
dc
dj
dv
ds
diu
 
 
 
 
 
1
2
 
1
2
3
4
5
6
7
 
 
 
 
1
2
3
4
3
4
5
6
7
8
9
 
8
9
10
11
12
13
14
 
5
6
7
8
9
10
11
10
11
12
13
14
15
16
 
15
16
17
18
19
20
21
 
12
13
14
15
16
17
18
17
18
19
20
21
22
23
 
22
23
24
25
26
27
28
 
19
20
21
22
23
24
25
24
25
26
27
28
29
30
 
29
30
31
 
 
 
 
 
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desembre 2018
 
Gener 2019
 
 Febrer 2019
dll
dm
dc
dj
dv
ds
diu
 
dll
dm
dc
dj
dv
ds
diu
 
dll
dm
dc
dj
dv
ds
diu
 
 
 
 
 
1
2
 
 
1
2
3
4
5
6
 
 
 
 
 
1
2
3
3
4
5
6
7
8
9
 
7
8
9
10
11
12
13
 
4
5
6
7
8
9
10
10
11
12
13
14
15
16
 
14
15
16
17
18
19
20
 
11
12
13
14
15
16
17
17
18
19
20
21
22
23
 
21
22
23
24
25
26
27
 
18
19
20
21
22
23
24
24
25
26
27
28
29
30
 
28
29
30
31
 
 
 
 
25
26
27
28
 
 
 
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Març 2019
 
Abril 2019
 
Maig 2019
dll
dm
dc
dj
dv
ds
diu
 
dll
dm
dc
dj
dv
ds
diu
 
dll
dm
dc
dj
dv
ds
diu
 
 
 
 
1
2
3
 
1
2
3
4
5
6
7
 
 
 
1
2
3
4
5
4
5
6
7
8
9
10
 
8
9
10
11
12
13
14
 
6
7
8
9
10
11
12
11
12
13
14
15
16
17
 
15
16
17
18
19
20
21
 
13
14
15
16
17
18
19
18
19
20
21
22
23
24
 
22
23
24
25
26
27
28
 
20
21
22
23
24
25
26
25
26
27
28
29
30
31
 
29
30
 
 
 
 
 
 
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Juny 2019
 
Juliol 2019
 
Agost 2019
dll
dm
dc
dj
dv
ds
diu
 
dll
dm
dc
dj
dv
ds
diu
 
dll
dm
dc
dj
dv
ds
diu
 
 
 
 
 
1
2
 
1
2
3
4
5
6
7
 
 
 
 
1
2
3
4
3
4
5
6
7
8
9
 
8
9
10
11
12
13
14
 
5
6
7
8
9
10
11
10
11
12
13
14
15
16
 
15
16
17
18
19
20
21
 
12
13
14
15
16
17
18
17
18
19
20
21
22
23
 
22
23
24
25
26
27
28
 
19
20
21
22
23
24
25
24
25
26
27
28
29
30
 
29
30
31
 
 
 
 
 
26
27
28
29
30
31
 
 
 

Inici de semestre    

 Dies festius   

 Dies no lectius
PERIODE DE CLASSES
COMENÇA
FINALITZA

PRIMER SEMESTRE
10 DE SETEMBRE DE 2018
21 DE DESEMBRE DE 2018

SEGON SEMESTRE
28 DE GENER DE 2019
15 DE MAIG DE 2019
Els dies festius i no lectius podran tindre variacions en funció del calendari de festes i del calendari laboral de l'any 2019

Als efectes de tancament d'expedients de grau, el curs acadèmic 2018-2019 finalitza el 13 de setembre de 2019

Als efectes de tancament d'expedients de màster el curs acadèmic 2018-2019 finalitza el 28 de setembre de 2019

Festa pròpia de Centre: es proposa el 2 de novembre o el 7 de desembre de 2018
 


Exàmens 1ª convocatòria  

 Exàmens 2ª convocatòria 
EXÀMENS
PRIMERA CONVOCATÒRIA
SEGONA CONVOCATÒRIA


PRIMER SEMESTRE
DEL 8 AL 25 DE GENER DE 2018
DEL 12 DE JUNY AL 3 DE JULIOL DE 2019


SEGON SEMESTRE
DEL 20 DE MAIG AL 7 DE JUNY DE 2019
DEL 12 DE JUNY AL 3 DE JULIOL DE 2019


 
 
 
 
 
 
 

 

Exàmens Parcials: Els centres que, per acord de les seues Juntes, facen exàmens parcials per a assignatures anuals, utilitzaran les dates d'examen del primer semestre

Segones Convocatòries: Entre l’exàmen de la primera convocatòria d'una assignatura i la segona convocatòria de la mateixa haurà d’haver, almenys, 21 dies naturals
En la planificació i els horaris del segon semestre de l'últim curs de grau es tindrà en compte que els estudiants han de realitzar el TFG
Les classes de les titulacions de màster podran començar més tard. Així mateix, es podran impartir classes de màster durant els periodes d'exàmens
Qualsevol modificació haurà de ser proposada per la comissió de titulació, aprovada por la JCentre, i tindre el vistiplau del VR d'estudis corresponent