El finançament necessari per a dur a terme les activitats de R+D pot tenir molt diversa naturalesa: subvencions públiques, contractes privats amb empreses i altres entitats, llicències de tecnologia, mecenatge i patrocini, etc. Actualment, a Espanya, les més importants per a les universitats per volum econòmic, nombre de projectes i rellevància dels seus resultats són les subvencions públiques.

En la Universitat de València (UV) el Vicerectorat de Recerca i Política Científica i, en dependència funcional d’aquest, el Servei d'Investigació desenvolupa funcions de difusió, assessorament, gestió i justificació de les diferents convocatòries de finançament públic a través de la seua secció de Gestió de la Recerca (GR), en el cas de subvencions d’àmbit nacional, i a través de l’Oficina de Projectes Europeus (OPER), en el cas de les subvencions d’àmbit europeu i internacional.

 • Convocatòria Synergy Grant 2018 de l'ERC

  03/08/17

  Convocatòria Synergy Grant 2018 de l'ERC

  Publicada la convocatòria Synergy Grant de l'ERC. El termini acaba el 14 de novembre de 2017.

  [Read more]

 • Convocatòria Starting Grant 2018 de l'ERC

  03/08/17

  Convocatòria Starting Grant 2018 de l'ERC

  Publicada la convocatòria Starting Grant de l'ERC. El termini acaba el 17 d'octubre de 2017.

  [Read more]

 • 02/08/17

  Jornada “ECONOMIA CIRCULAR: Convocatòria Reptes-Col·laboració 2017” 28 setembre 2017

  Organitzada pel Grup Inter-plataformas sobre Economia Circular, té com a objectiu promoure la participació d'investigadors i empreses en la convocatòria REPTES COL·LABORACIÓ 2017.

 • Convocatòria d'Accions de Programació Conjunta Internacional (APCIN) 2017

  31/07/17

  Convocatòria d'Accions de Programació Conjunta Internacional (APCIN) 2017

  S’ha publicat l’extracte de la Resolució de 26 de juliol de 2017 de la Presidència de l’Agència Estatal d’Investigació per la que s’aprova la convocatòria per a l’any 2017 del procediment de concessió d’ajudes corresponents a les Accions de Programació Conjunta Internacional, contemplades al Programa Estatal d’R+D+I Orientada als Reptes de la Societat, en el marc del Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d’Innovació 2013-2016.

 • Programa VLC-Bioclínic 2017

  27/07/17

  Convocatòria d’ajudes, en el marc del Programa VLC-Bioclínic 2017

  El Vicerectorat d’Investigació i Política Científica de la UV, conjuntament amb l’INCLIVA, convoquen el Programa “VLC-Bioclinic 2017”, Subprograma A i Subprograma B, de concessió d’ajudes per a projectes d’investigació en cooperació entre investigadors d’amb dues entitats.

  [Read more]

 • 26/07/17

  Contractes per a la formació de personal investigador de caràcter predoctoral, en el marc del subprograma “Atracció de Talent” de VLC-CAMPUS.

  Baremació provisional de sol·licituds admeses en la fase de selecció de la convocatoria de contractes per a la formació de personal investigador de caràcter predoctoral (2017).

 • 20/07/17

  Activant la ciència col·lectiva. Plataforma de crowdfunding especialitzada en projectes científics

  PRECIPITA és la plataforma de crowdfunding per a projectes de recerca i divulgació científica gestionada per la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT).

  [Read more]

 • 17/07/17

  Consulta Pública del Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d'Innovació 2017-2020

  La Secretaria d'Estat de Recerca, Desenvolupament i Innovació del Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat sotmet a informació pública prèvia l'avanç del Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d'Innovació per al període 2017-2020, entre l'11 i el 31 de juliol de 2017.

  [Read more]

 • Convocatòries del Projecte del Cervell Humà (Human Brain Project)

  13/07/17

  Convocatòries del Projecte del Cervell Humà (Human Brain Project)

  El projecte emblemàtic de la Unió Europea sobre el cervell humà ha obert el termini de presentació de manifestacions d'interès per a unir-se al seu consorci de recerca.

  [Read more]

 • 11/07/17

  Convocatòria d’ajudes del Programa «VLC-Bioclínic 2017». Presentació de manifestacions d’interès/cerca de socis.

  La presentació de les propostes dels investigadors/professionals d’ambdues entitats que requereixen d’un soci de l’altra entitat, podran emplenar les seues Manifestacions d’Interès descrivint breument la idea i el perfil de soci que es necessita.

 
 
This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy