El finançament necessari per a dur a terme les activitats de R+D pot tenir molt diversa naturalesa: subvencions públiques, contractes privats amb empreses i altres entitats, llicències de tecnologia, mecenatge i patrocini, etc. Actualment, a Espanya, les més importants per a les universitats per volum econòmic, nombre de projectes i rellevància dels seus resultats són les subvencions públiques.

En la Universitat de València (UV) el Vicerectorat de Recerca i Política Científica i, en dependència funcional d’aquest, el Servei d'Investigació desenvolupa funcions de difusió, assessorament, gestió i justificació de les diferents convocatòries de finançament públic a través de la seua secció de Gestió de la Recerca (GR), en el cas de subvencions d’àmbit nacional, i a través de l’Oficina de Projectes Europeus (OPER), en el cas de les subvencions d’àmbit europeu i internacional.

 • 19/05/17

  Contractes per a la formació de personal investigador de caràcter predoctoral, en el marc del subprograma “Atracció de Talent” de VLC-CAMPUS.

  Correccións de la relació definitiva de sol·licituds admeses i excloses de la fase de preselecció i de la relació de sol·licituds admeses amb indicació de la nota ponderada provisional i àrea acadèmica de la fase de preselecció de la convocatòria de contractes per a la formació de personal investigador de caràcter predoctoral (2017).

 • 04/05/17

  Institut de Salut Carlos III. Concessió de subvencions de l'Acció Estratègica en Salut

  Resolució de 20 d'abril de 2017, de l'Institut de Salut Carlos III, per la qual s'aprova la convocatòria corresponent a l'any 2017 de concessió de subvencions de l'Acció Estratègica en Salut 2013-2016, del Programa Estatal de Recerca Orientada als Reptes de la Societat, en el marc del Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d'Innovació 2013-2016.

 • 03/05/17

  Estades de personal docent i investigador - Convocatoria 2017

  Relació definitiva de sol·licituds concedides i denegades en el procediment per a la distribució pressupostària per a el finançament d'estades de personal docent i investigador.

 • 02/05/17

  Estades d'investigadors/res convidats/dades

  Relació definitiva de sol·licituds concedides i denegades de la convocatòria d'estades d'investigadors/res convidats/dades 2017.

 • 28/04/17

  Convocatòria per a la contractació de personal investigador postdoctoral, en el marc del subprograma “Atracció de Talent” de VLC-CAMPUS 2015

  Resolució per la qual s’accepten renuncies i es concedeixen noves ajudes.

 • 12/04/17

  Estades de personal investigador en formació - Convocatoria 2017

  Resolució per la qual es fa pública la relació definitiva de sol·licituds concedides.

 • 23/03/17

  VLC-BIOMED 2016 - Subprograma B: Resolució definitiva de la convocatòria

  Resolució definitiva, amb la relació de les ajudes concedides (Annex I) i denegades (Annex II), de la convocatòria de projectes d'innovació conjunts entre la Universitat de València i l'HUP/IIS La Fe.

 • 23/03/17

  VLC-BIOMED 2016 - Subprograma A: Resolució definitiva de la convocatòria

  Resolució definitiva, amb la relació de les ajudes concedides (Annex I) i denegades (Annex II), de la convocatòria de activitats preparatòries de projectes coordinats entre la Universitat de València i l'HUP/IIS La Fe.

 • 08/03/17

  Estades d'investigació «Becas Iberoamérica. Santander Investigación»

  Resolució de 6 de febrer de 2017 del Rectorat de la Universitat de València per la qual es convoquen ajudes per a la realització d'estades d'investigació en centres d'investigació o universitats iberoamericanes en el marc del Programa «Becas Iberoamérica. Santander Investigación»

 • 27/02/17

  Convocatòria per a la contractació de personal investigador postdoctoral, en el marc del subprograma “Atracció de Talent” de VLC-CAMPUS 2015.

  Amb la finalitat d’afavorir la investigació de qualitat, adequar i millorar els recursos destinats a l’activitat investigadora i potenciar la transferència de coneixement, el Rectorat de la Universitat de València convoca ajudes a la investigació del Programa Propi d’Ajudes a la Investigació. Així mateix, el Campus d’Excel·lència Internacional “VLC-CAMPUS”, contempla, dins de les accions de millora científica, la incorporació d’investigadors a nivell pre i postdoctoral en el seu Subprograma “Atracció de Talent”. Resolució amb la baremació provisional de les sol·licituds admeses i la relació provisional de sol·licituds excloses.

 
 
This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy