Càtedra Bretxa Digital de GènereUniversitat de València Logo del portal

Línies de treball

Eix 1. Recopilació de dades:

Aquest eix se centra, en primer lloc, en el disseny de procediments per a recollir dades de la situació actual en referència els 3 nivells descrits anteriorment: accés, formació i ocupació. En aquest eix s'inclou també el propi procés de recollida sistemàtica de dades, una vegada dissenyats els mecanismes i agents que hauran de dur a terme aquesta recollida. Actualment es disposen de dades a nivell nacional i internacional, però no existeixen dades concretes sobre la situació actual a la Comunitat Valenciana. A l'hora dissenyar polítiques d'acció és fonamental conèixer el punt de partida, per a poder enfocar els esforços on siguin més necessaris. La Universitat de València, a través del seu propi Observatori d'Igualtat dependent de la Unitat d’Igualtat, disposa de dades recollides dins de l'àmbit universitari, però és necessari estendre l'estudi molt més allà d'aquest àmbit. Aquest àmbit es coordina amb la resta de les càtedres, a fi de verificar si la bretxa digital de gènere és major depenent de l'edat i àmbit geogràfic i de determinar, en quines zones i àmbits són més urgents les actuacions.


Eix 2. Anàlisi i diagnòstic:

A partir de les dades obtingudes en l'eix 1, és necessari analitzar què signifiquen i quins poden ser les causes que porten al mapa de situacions oposat. Dins d'aquest eix, continua sent molt important la col·laboració amb la resta de les càtedres a fi d'analitzar les interrelacions i dependències de diversos factors. Són de gran interès dins d'aquest eix l'organització de jornades, xerrades, congressos i qualsevol altre tipus de reunions que permeten donar difusió als resultats obtinguts al mateix temps que estudiar les possibles causes. Aquest diagnòstic haurà de donar lloc al disseny de les mesures a prendre en el tercer i últim eix.


Eix 3. Recomanacions i propostes:
 

L'últim eix està dirigit a la proposta de mesures dirigides a canviar la situació de desigualtat inicial. Sempre tenint en compte els tres nivells de la bretxa digital a fi de determinar mesures organitzades en cadascun d'aquests tres nivells d'accés, formació i ocupació. Aquest eix se centra, a més, a definir els paràmetres i mètodes que permeten avaluar l'impacte de cadascuna de les iniciatives proposades. Els resultats serviran com a entrada per a una següent etapa de l'eix 1, de manera que els 3 eixos estaran connectats pel flux d'informació entre aquests.