Logo de la Universitat de València Logo Càtedra Participació Ciutadana i Paisatges Valencians Logo del portal

Cartografia dels paisatges viscuts i emblemàtics

Amb la Cartografia dels paisatges viscuts i emblemàtics pretenem:

 • Recollir els paisatges viscuts dels usuaris, és a dir, els que formen part de la seva vida, del seu dia a dia, on han crescut, s'han enamorat, estiuegen o han estiuejat, en definitiva, amb els quals tenen un vincle especial.
 • Recopilar els paisatges que els usuaris coneixen i consideren més emblemàtics, representatius o singulars de la Comunitat Valenciana.

 

Cada paisatge que s'assenyale-identifique en el mapa ha d'anar acompanyat de la tipologia paisatgística a la qual pertany. Les opcions són les següents:

 • Forestal Arbratge: Paisatge caracteritzat per la massa arbolada d'alta densitat (coníferes, frondoses, etc.)
 • Forestal arbustiu: Paisatge en el qual predomina la vegetació arbustiva (arbustos, mates llenyoses).
 • Forestal mixt: Paisatge que combina bosc, matoll, cultius i pastures.
 • Agrícola secà herbaci: Paisatge de cultius herbacis de secà (blat, civada, ordi, etc.)
 • Agrícola secà arbratge: Paisatge de cultiu d'arbres de secà (olivera, ametller, garrofer, albercoc, cirerer…).
 • Agrícola regadiu arbratge: Paisatge de cultiu d'arbres fruiters (cítrics, pomeres, caquis, etc.)
 • Agrícola regadiu horta: Paisatge de cultius hortícoles de regadiu. 
 • Agrícola regadiu herbaci: Paisatge de cultius herbacis como l'arròs, la dacsa u altres cereals. 
 • Vinya: Paisatge amb presència de vinyes
 • Urbà dispers: Paisatge de construccions disseminades fora del nucli urbà (residencials, turístiques, d'oci, etc.)
 • Urbà concentrat: Paisatge que inclou el nucli urbà dels municipis o ciutats.
 • Aigua: Paisatge que comprèn els llacs, embassaments i aiguamolls, així com els llits de rius o rambles i les seves riberes.
 • Industrial-dotacional: Infraestructures de comunicació, instal·lacions energètiques i polígons industrials.
 • Urbà arquitectura tradicional: Paisatges i llocs que reuneixen elements o esdeveniments amb fort valor per a la població (arquitectònic, històric i simbòlic)
 • Litoral: Paisatge referit a la línia de la costa (platges, dunes, penya-segats)

Aplicació per a cartografiar