Logo de la Universitat de València Logo Càtedra Participació Ciutadana i Paisatges Valencians Logo del portal

Cartografia dels miradors i punts d'observació

Des de la Càtedra de Participació Ciutadana i Paisatges Valencians, llancem el projecte “Xarxa de Miradors i Punts d'Observació dels Paisatges Valencians”.

La xarxa consta de dues tipologies bàsiques, 'miradors' i 'punts d'observació', a partir de les quals s'identifiquen subtipologies, en funció del tipus de paisatge observat, de l'accessibilitat i del tipus d'equipament present.


Amb la Cartografia dels miradors i punts d'observació pretenem, a través de la nostra aplicació:

  • Identificar els miradors i punts d'observació reconeguts per la ciutadania.
  • Recopilar informació bàsica sobre aquests emplaçaments dedicats a proporcionar la contemplació del paisatge.

S'entén com a mirador a la infraestructura humana, construïda per a afavorir l'observació del paisatge, i que, per tant, compta amb una sèrie d'instal·lacions, estructura i accés.
S'entén per punt d'observació a aquell enclavament que, sense comptar amb infraestructura ni equipament, propícia una visió excel·lent del paisatge.

Aplicació per a cartografiar