Logo de la Universitat de València Logo Centre d'Idiomes UV Logo del portal

El Centre d'Idiomes ofereix cursos de nivell (A1 a C1) perquè els estudiants puguen aprofundir en el seu coneixement de la llengua sempre prenent com a punt de partida les seues competències adquirides. A més, ofereix
cursos de preparació per a proves oficials de totes les llengües, així com cursos amb finalitats específics (economia, turisme, medicina, etc.).  Al mateix temps ofereix classes de conversa i tutories personalitzades per a tots/as
els/les estudiants matriculats. Els cursos es basen en l'enfocament comunicatiu on es treballen totes les destreses seguint el que s'estableix pel Marc Comú de Referència per a les Llengües.