Fundació GeneralUniversitat de ValènciaÀrea d'Activitats Musicals Logo del portal

 

Fases d'inscripció:

La inscripció en la Colla de Dolçaines de la UV té caràcter anual i, coincidint amb el curs acadèmic, s’obriran dos períodes d’inscripció, un en cada quadrimestre, en cas que hi haja places disponibles.

1r quadrimestre Curs 2021-2022

Prova de nivell: 1 d'octubre a les 17 hores
Dipòsit: A partir del 20 d'octubre de 2021

2n quadrimestre Curs 2021-2022

Prova de nivell: 18 de febrer a les 17 hores
Dipòsit: A partir de l'1 de març de 2022

 

*IMPORTANT: Encara que aquestes són les dates de preinscripció idònies, el període d’inscripció estarà obert durant el curs fins que s’ocupen totes les places. Aleshores es podran rebre sol·licituds de preinscripció  durant tot el curs acadèmic i es realitzaran proves de nivell puntuals en cas que hi hagen places disponibles. 

No és necessària la preinscripció ni la prova de nivell en cas que l’alumnat ja estiga inscrit amb anterioritat.

Dipòsit:

La participació en la Colla de Dolçaines de la UV és gratuïta. Ara bé, l’alumnat inscrit ha de fer un dipòsit de 40€ (mitjançant rebut bancari) a l’inici del quadrimestre, que li serà retornat a l’acabament del curs si ha assistit a un mínim del 80% de les activitats que la Colla realitza (incloent els assajos, classes i actuacions a què hagen estat convocats). Si l’alumne o alumna no ha complit amb aquest mínim d’assistència, no es procedirà a la devolució del dipòsit en concepte de penalització.

Preinscripció dels nous candidats/de les noves candidates:

Per a formar part de la Colla de Dolçaines de la UV,  els nous candidats i noves candidates hauran de fer la preinscripció emplenant el següent formulari:

Formulari de preinscripció per a nous candidats/candidates

No és necessària la preinscripció ni la prova de nivell en cas que l'alumnat ja estiga inscrit amb anterioritat.

Prova de nivell

Els nous candidats/les noves candidates rebran la confirmació de la preinscripció mitjançant una comunicació en la qual seran convocats/convocades a presentar-se a una prova de nivell, que consisteix en la interpretació d’una peça lliure d’un màxim de 10 minuts de durada.

A partir del dia següent de la prova de nivell, s’enviarà un altra comunicació per correu electrònic als nous candidats/les noves candidates, en la qual se’ls informarà del resultat de l’adjudicació de les places en funció dels resultats de la prova, i en cas de haver-la superada,  el passos que cal fer per a poder formalitzar la inscripció.

Inscripció dels nous candidats/noves candidates i renovació de la plaça de membres actius i actives:

Nous candidats/noves candidates

Per a inscriure’s, els nous candidats/noves candidates cal que emplenen el  Formulari d’inscripció, en el que tindran que adjuntar l’autorització de la domiciliació bancària (SEPA) per a fer el dipòsit, la fotocòpia del DNI i carnet universitari,  indicats en la comunicació que haurà  rebut l’alumnat després d’haver superat la prova de nivell.

Per a emplenar aquest formulari es necessita un compte de Gmail, si no es disposa de compte de Gmail es pot crear en el següent link:  https://accounts.google.com/signup/v2/webcreateaccount o enviar enviar un mail a pam@uv.es amb la documentació que cal aportar xifrada. Per a xifrar la documentació es pot consultar el següent link, on hi ha alguns exemples: https://www.redeszone.net/tutoriales/seguridad/encriptar-archivos-7zip-winrar/

Renovació de la plaça de membres  actius i actives

Per a la renovació de la plaça dels membres actius i actives de la Colla de Dolçaines i Percussió de la UV,  únicament serà necessari emplenar el Formulari d’inscripció en el que tindran que adjuntar la fotocòpia del seu carnet universitari i l’autorització de la domiciliació bancària (SEPA) per al dipòsit (sols en cas que el número de compte haja canviat respecte al curs anterior).

En ambdós casos, una vegada rebuts els formularis amb  la documentació corresponent, es remetrà un correu electrònic amb la confirmació de la inscripció com a membre de l’any acadèmic en curs.

Els/les membres de la Colla rebran un mail amb la data aproximada amb què es girarà el rebut per a l’abonament del dipòsit del quadrimestre corresponent.