Fundació GeneralUniversitat de ValènciaCentre Universitari de Diagnòstic i Atenció Primerenca (CUDAP) Logo del portal

Documentació:

  • Informe del pediatre on s´especifique que utilitza bolquers i no controla esfínters.
  • Fotocòpia del certificat de discapacitat.
  • Fotocòpia DNI pares.
  • Fotocòpia del SIP de l’infant.

Tramitació:

Al Centre d´Atenció Primària (responsable de farmàcia o treballadora social).