General FoundationMusical Activities DepartmentUniversity of Valencia Logo del portal

CONDICIONS LEGALS I POLÍTICA DE PRIVADESA PER A LES PROVES D´ACCÉS 2021-2022 DE LA ORQUESTRA FILHARMÒNICA DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

 

1.INFORMACIÓ DEL GESTOR DEL SERVEI

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI), s´informa que la Fundació General de la Universitat de Valencià (FGUV) realitzarà gestions econòmic-administratives per a la realització de les proves d´accés a l´Orquestra Filharmònica de la Universitat de València.

A continuació s’amplia aquesta informació:

 • TITULAR DE LA PÀGINA WEB I LA GESTIÓ ADMINISTRATIVA DE LES PROVES D´ACCÉS

FUNDACIÓ GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (d’ara endavant, FGUV) és l'entitat titular de la pàgina web http://www.fundaciouv.es, en què s’allotja l´activitat de les proves d´accés de l´Orquestra Filharmònica de la Universitat de València i és l’encarregada de realitzar les gestions econòmic- administratives a  través de l’Àrea d’Activitats Musicals.

 • NIF: G-46980207
 • Domicili social: carrer Amadeu de Savoia núm. 4 (46010), València
 • Inscrita en el Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana 79 (V)
 • Correu electrònic: fguv@uv.es

 

INFORMACIÓ DE CONTACTE:

Àrea d’Activitats Musicals

Fundació General de la Universitat de València (FGUV)

C/ Amadeu de Savoia, 4-4a planta

46010 València

Tel. 96 398 31 96

Fax. 96 353 10 77

Correu electrònic: orquestra@uv.es

 

2.FORMA I TERMINI

La inscripció a les proves d´accés es porta a terme mitjançant el següent formulari abans del 15 d'octubre de 2021. Per a qualsevol dubte relacionat amb el formulari d’inscripció a  les proves d’accés a l’OFUV cal escriure al correu electrònic orquestra@uv.es

 

3.REQUISIS PER ALS/LES CANDIDATS/ES

 • Edat màxima: 23 anys.
 • Estudis musicals: estar cursant com a mínim els últims cursos d’ensenyances professionals de música.
 • Es valorarà positivament estar cursant estudis universitaris.

 

4.ACTIVITAT GRATUITA

Es tracta d´un servei gratuït.

5.SERVEIS OFERITS PER A LES PERSONES ADMESES

Una vegada superades les provés d´accés, l´Associació Orquestra Universitària de València contactarà amb els/les candidats/es i formalitzarà la matrícula amb les persones admeses.

Els serveis oferts són els següents:

 • Reconeixement acadèmic per al estudiantat de la Universitat de València (2 crèdits ECTS per curs)
 • Reconeixement acadèmic com a pràctiques externes musicals per a l’alumnat del Conservatori Superior de Música Joaquin Rodrigo de València d’estudis superiors de música i del màster d’ensenyances artístiques d’interpretació musical i investigació performativa (2 crèdits ECTS per curs)
 • Formació pedagògica i musical.
 • Promoció de solistes en concerts cambrístics o amb l’orquestra.
 • Promoció de grups de cambra sorgits de l’orquestra.
 • Possible gira nacional i/o internacional.

Horaris dels assaigs: La temporada d’assaigs regulars de l’Orquestra és de setembre a juny. Els assaigs es fan cada dilluns de 19:00 a 22:00 hores i cada dijous de 20:00 a 22:00 hores, a la Sala Charles Darwin del Campus de Burjassot.

 

6.MESURES DE SEGURETAT I HIGIENE

Els usuaris/les usuàries hauran de seguir les següents mesures de seguretat i higiene, que es poden consultar a continuació. Els usuaris i usuàries accepten aquest Protocol, o qualsevol altre que siga d´aplicació, i s'obliguen a complir-lo, assumint la responsabilitat d'acudir a l'esdeveniment adoptant les referides mesures i assistint de manera voluntària.

PROTOCOL COVID19 USUARIS ACTIVITATS

 • S’informa a l’usuari que les seues dades personals es recolliran  per si cal utilitzar la informació per a un control epidemiològic.
 • Totes les inscripcions es faran on-line.

- No podran accedir al centre :

 • Les persones amb símptomes compatibles amb la COVID19  (febre , més de 37,5 , tos, malestar general, cefalea, diarrea, disminució del gust i de l’olfacte, calfreds, mal de cap, dolors musculars, vòmits, entre d’altres)
 • Les persones a qui se’ls haja diagnosticat la malaltia i que no hagen finalitzat  el període d’aïllament
 • Les persones que es troben en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de COVID19 els catorze dies abans de la realització de l’activitat
 •  S’hauran de respectar les mesures generals de prevenció de la transmissió:
 • Higiene de mans de manera freqüent i meticulosa, durant almenys, quaranta segons
 • Utilització de gel hidroalcohòlic
 • Bona etiqueta respiratòria: cobrir-se el nas i la boca amb un mocador en tossir i esternudar, i rebutjar-lo a una paperera amb tapa i pedal. Si no es disposa de mocadors , s’ha d’emprar la part interna del colze per a no contaminar les mans.
 • Evitar tocar-se els ulls, el nas i la boca.
 • Mantenir sempre una distància de seguretat i utilitzar mascareta higiènica o quirúrgica, homologada, sent obligatòria durant tota la permanència en les instal·lacions. No es permet l’ús de mascaretes amb vàlvula exhalatòria.

SÍMPTOMES  COVID19

Si durant el desenvolupament de l’activitat el participant tinguera símptomes compatibles amb la COVID19, avisarà al responsable  de l’activitat  i seguirà les seues instruccions, abandonant el centre al més aviat possible.

 

7.PROTECCIÓ DE DADES

POLÍTICA DE PRIVADESA BÀSICA

ENCARREGAT

FUNDACIÓ GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

FINALITAT

Finalitat 1: Gestió econòmica-administrativa de les proves d´accés a l´Orquestra Filharmònica de la Universitat de València

Finalitat 2: Control de la pandèmia mitjançant un registre d'assistents que es posarà a la disposició de les autoritats sanitàries si així ho requeriren.

LEGITIMACIÓ

Finalitat 1: Execució d´un contracte.

Finalitat 2: article 6.1.e) del RGPD: garantia de  l’interès públic de control de la pandèmia i el compliment de les obligacions legals imposades.

DESTINATARIS

Es preveuen les següents comunicacions de dades:

 • A l´associació titular Associació Orquestra Universitària de València
 • Les establides per obligació legal

DRETS

Els/les usuaris/es que proporcionen les seues dades personals tenen dret a sol·licitar-hi l’accés i a la seua rectificació o supressió, o la limitació del seu tractament, o a oposar-s’hi, així com el dret a la portabilitat de les dades. Les persones interessades poden exercir els seus drets mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a protdadesfguv@uv.es, o bé mitjançant un escrit acompanyat de còpia d’un document d’identitat i, si s’escau, documentació acreditativa de la sol·licitud, adreçat a: FUNDACIÓ GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA, c/ d’Amadeu de Savoia, 4 (46010) València Assumpte: proves d´accés a l’Orquestra Filharmònica de la Universitat de València

 

Informació ampliada