Logo de la Universdad de Valencia Logo MuseosUV-Historia de la Escuela Logo del portal

ELS CAMINS CAP A UNA PEDAGOGIA DE LA CONVIVÈNCIA - SIGNES A LA HISTÒRIA DE L'EDUCACIÓ

 • 29 abril de 2024

Exposició al marc de la SAME, instal·lada al vestíbul de la Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació, pretén mostrar alguns dels moments més representatius de la pedagogia de la convivència a través de la història de l'educació, especialment a Espanya, des de la Transició fins a l'actualitat.

La preocupació per la convivència, i el respecte per la diversitat al món de l'educació, remeten a un plantejament formatiu i transformador en què s'ha insistit històricament des de la Pedagogia per propiciar millores socials. Un repte complex i substancial que ha avançat progressivament en l'educació per aprendre a conviure. I en què, ara mateix, necessitem continuar.

Aquesta exposició vol mostrar alguns dels signes més representatius d'aquesta Pedagogia de la Convivència a través de la Història de l'Educació, especialment del nostre país. Mitjançant una selecció de publicacions i materials pedagògics que permetin entendre l'evolució de la significació a la societat espanyola, són atesos els problemes que persisteixen i els nous desafiaments que se'ns presenten davant la perplexitat dels actuals discursos de l'odi, que han oblidat el repte In varietate, concordia (Unió Europea). A aquest propòsit intentem animar.

“Abordar el problema de la convivencia en la escuela remite, en este planteamiento, a la lógica de la transformación social, a la búsqueda participativa y deliberada de nuevos sentidos para la convivencia humana. Propósito que aspira, finalmente, a la dignificación de la persona humana, entendiendo que innovar para mejorar la convivencia equivale a posibilitar el desarrollo de competencias básicas para vivir la asociatividad, para manejar y asumir el conflicto, para lograr adecuados niveles de empoderamiento y de emancipación (Arístegui et al. Hacia una Pedagogía de la Convivencia, 2005).

 • Data :De 30 d’abril de 2024 a 3 de juny de 2024
 • Centre: Campus de Blasco Ibáñez i Centre Cultural La Nau
 • Lloc de realització:Hall de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació
 • Organitza:
  • Departament d´Educació Comparada i Història de l´Educació
  • Vicerectorat de Cultura i Societat
  • Museu d´Història de l´Escola de la UV
 • Col·labora:
  • Delegació de la Comunitat Valenciana de Campanya Mundial per a l'Educació (CME)
 • Comissariat:
  • Ana Ancheta Arrabal