Universitt d'Estiu de GandiaUniversitat de València Logo del portal

Conferències

Acte inaugural de la 37 UEG

One Planet , One Healt: Biodiversity, Health and the Sustainable Development Goals

El gust de l'alimentació saludable i sostenible

Canvi climàtic en el litoral mediterrai espanyol: evidència, evolució futura i accions d'adaptació

Presentació de l'avanç de l'Informe Sostenibilitat a Espanya ODS 202:diagnòstic i recomanacions per a un futur més sostenible

Una davallada pròspera: És això possible?

El camí cap a la pau: construir societats justes i inclusives

Governança i polítiques públiques. La importància estratègica dels pactes