UV Gandia Logo del portal

Al Centre comptem amb una ´Unitat d’investigació i transferència de coneixements´. Una unitat centrada, bàsicament, en el desenvolupament local, l’ordenació del territori, el disseny i gestió de dinàmiques de participació ciutadana i la planificació cultural oberta a totes les unitats o departaments de la Universitat de València. Una unitat, doncs, que respon a un dels objectius principals del centre contribuir al desenvolupament del territori en el qual ens trobem inserits i del que ens considerem part fonamental.

A més, la resta d’unitats del CG-UV també treballen en diferents programes d’investigació, molts d’ells, de caire europeu. És el cas de la Unitat d’Envelliment Actiu que participa activament en programes europeus. Un exemple és el programa Hear Me en el que el centre va participar el curs passat. Es tractava de que formar a persones majors per tal que actuaren com a tutors de xiquets/es amb risc d’exclusió escolar.